Kqxs24h

Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55 - Kqxs Power 6/55 mới nhất

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 02/12/2023

01 10 20 37 48 51 54

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
48,458,017,200 đ

Giá trị Jackpot 2:
4,252,216,550 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 48,458,017,200
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,252,216,550
Giải nhất 5 con số 23 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1033 500,000
Giải ba 3 con số 15666 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 30/11/2023

09 13 21 28 50 54 51

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
46,969,203,000 đ

Giá trị Jackpot 2:
4,086,792,750 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 46,969,203,000
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,086,792,750
Giải nhất 5 con số 7 40,000,000
Giải nhì 4 con số 562 500,000
Giải ba 3 con số 12592 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 28/11/2023

10 24 47 48 52 55 28

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
44,717,168,550 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,836,566,700 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 44,717,168,550
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,836,566,700
Giải nhất 5 con số 7 40,000,000
Giải nhì 4 con số 527 500,000
Giải ba 3 con số 11951 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 25/11/2023

07 09 10 17 25 53 49

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
42,235,023,000 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,560,772,750 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 42,235,023,000
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,560,772,750
Giải nhất 5 con số 13 40,000,000
Giải nhì 4 con số 687 500,000
Giải ba 3 con số 14059 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 23/11/2023

04 06 26 33 52 55 15

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
40,785,765,150 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,399,744,100 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 40,785,765,150
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,399,744,100
Giải nhất 5 con số 5 40,000,000
Giải nhì 4 con số 413 500,000
Giải ba 3 con số 9819 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 21/11/2023

03 07 16 37 39 51 09

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
38,984,117,250 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,199,561,000 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 38,984,117,250
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,199,561,000
Giải nhất 5 con số 8 40,000,000
Giải nhì 4 con số 608 500,000
Giải ba 3 con số 12852 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 18/11/2023

01 07 10 14 28 29 02

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
37,188,068,250 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,137,295,700 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 37,188,068,250
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,137,295,700
Giải nhất 5 con số 13 40,000,000
Giải nhì 4 con số 667 500,000
Giải ba 3 con số 12430 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 16/11/2023

03 05 10 18 44 49 28

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
35,952,406,950 đ

Giá trị Jackpot 2:
4,225,328,000 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 35,952,406,950
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 4,225,328,000
Giải nhất 5 con số 3 40,000,000
Giải nhì 4 con số 461 500,000
Giải ba 3 con số 10564 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 14/11/2023

04 09 12 15 22 38 40

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
34,196,392,650 đ

Giá trị Jackpot 2:
4,030,215,300 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 34,196,392,650
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 4,030,215,300
Giải nhất 5 con số 13 40,000,000
Giải nhì 4 con số 754 500,000
Giải ba 3 con số 13994 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 11/11/2023

02 03 04 19 41 42 23

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
32,810,830,500 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,876,263,950 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 32,810,830,500
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,876,263,950
Giải nhất 5 con số 13 40,000,000
Giải nhì 4 con số 461 500,000
Giải ba 3 con số 10208 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 09/11/2023

08 17 24 34 39 48 44

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
31,420,540,650 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,721,787,300 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 31,420,540,650
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,721,787,300
Giải nhất 5 con số 7 40,000,000
Giải nhì 4 con số 429 500,000
Giải ba 3 con số 9408 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 07/11/2023

12 18 20 28 35 52 25

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
35,075,545,050 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,563,949,450 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 1 35,075,545,050
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,563,949,450
Giải nhất 5 con số 12 40,000,000
Giải nhì 4 con số 616 500,000
Giải ba 3 con số 12286 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 04/11/2023

14 35 37 47 48 50 43

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
33,414,096,900 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,379,344,100 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 33,414,096,900
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,379,344,100
Giải nhất 5 con số 4 40,000,000
Giải nhì 4 con số 410 500,000
Giải ba 3 con số 9029 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 02/11/2023

09 15 17 21 26 36 13

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
31,605,069,000 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,178,341,000 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 31,605,069,000
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,178,341,000
Giải nhất 5 con số 3 40,000,000
Giải nhì 4 con số 544 500,000
Giải ba 3 con số 11173 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 31/10/2023

10 16 17 28 37 42 43

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
173,149,875,300 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,727,385,950 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 1 173,149,875,300
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 3,727,385,950
Giải nhất 5 con số 20 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1613 500,000
Giải ba 3 con số 33139 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 28/10/2023

11 14 25 44 46 47 10

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
166,603,401,750 đ

Giá trị Jackpot 2:
4,602,191,450 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 166,603,401,750
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 4,602,191,450
Giải nhất 5 con số 9 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1226 500,000
Giải ba 3 con số 26742 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 5 - ngày 26/10/2023

14 22 32 37 43 48 42

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
157,447,377,750 đ

Giá trị Jackpot 2:
3,584,855,450 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 157,447,377,750
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 3,584,855,450
Giải nhất 5 con số 30 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1592 500,000
Giải ba 3 con số 29929 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 3 - ngày 24/10/2023

12 20 26 33 40 44 24

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
152,183,678,700 đ

Giá trị Jackpot 2:
6,548,895,550 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 152,183,678,700
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 1 6,548,895,550
Giải nhất 5 con số 18 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1534 500,000
Giải ba 3 con số 31359 50,000

XS Power - Kqxs Power 6/55 - Xo So Power

Kỳ quay Thứ 7 - ngày 21/10/2023

11 16 24 34 47 52 15

(Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự)

Giá trị Jackpot 1:
142,854,653,550 đ

Giá trị Jackpot 2:
5,512,337,200 đ

Giải thưởng Trùng Số lượng giải Giá trị giải (đồng)
Jackpot 1 6 con số 0 142,854,653,550
Jackpot 2 5 con số + số đặc biệt 0 5,512,337,200
Giải nhất 5 con số 14 40,000,000
Giải nhì 4 con số 1280 500,000
Giải ba 3 con số 26040 50,000

Kết quả xổ số Điện Toán Power 6/55 – Kqxs vietlott 6/55 mới nhất – Trực tiếp xổ số power các ngày thứ 3, thứ 5, và thứ 7 được kqxs 24h cập nhật chi tiết từ trường quay.

Cách chơi xổ số Điện Toán Power 6/55

Cách chơi xổ số 6/55: là người chơi sẽ được tự chọn hoặc để máy tính chọn ngẫu nhiên 6 cặp số trong dãy số từ 01 đến 55 để dự thưởng.

Cơ cấu giải thưởng kết quả xổ số điện toán Power 6/55

– Giải Jackpot 1: giá trị giải tối thiểu là 30 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 6 số đầu tiên.

– Giải Jackpot 2: giá trị tối thiểu là 3 tỷ đồng và được cộng dồn tích lũy cho tới khi có người đoán trúng 5 trong 6 số đầu tiên và số đặc biệt cuối cùng.

– Giải nhất: trị giá 40 triệu đồng cho các vé trúng 5 trong 6 số đầu tiên.

– Giải nhì: trị giá 500.000 đồng cho nếu người chơi đoán trúng 4 trong 6 số đầu tiên.

– Giải ba điện toán Power 6/55: trị giá 50.000 đồng cho các vé trùng 3 trong 6 số đầu tiên.

CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ ĐIỆN TOÁN VIỆT NAM (VIETLOTT):

Trụ sở chính:

Công ty Xổ Số Điện Toán Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (Xem bản đồ)

Tel: 04.62.686.818 Fax: 04.62.686.800

Chi nhánh Hồ Chí Minh:

Địa chỉ: Số 93-95, Hàm Nghi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (Xem bản đồ)

Tel: 08.38.212.629

Tổng đài chăm sóc khách hàng (Hotline):

1900.55.68.68

Để xem xổ số điện toán Power 6/55 cũng như các loại xổ số khác truy nhập kqxs24h.org để có được thông tin hàng ngày mới nhất