Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Bình Định

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Giải tám 46
Giải bảy 488
Giải sáu 5898 3101 9550
Giải năm 1427
Giải bốn 91191 39400 79968 67492
96767 32093 64208
Giải ba 57126 06197
Giải nhì 37351
Giải nhất 66306
Đặc biệt 714605
XSBDH ngày 25/05/2023
Đầu Lô tô
0 0 1 5 6 8
1  
2 6 7
3  
4  
5 0 1
6 7 8
7  
8 8
9 1 2 3 7 8
Lô tô Đuôi
0 5 0
0 5 9 1
9 2
9 3
  4
0 5
0 2 6
2 6 9 7
0 6 8 9 8
  9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Giải tám 34
Giải bảy 368
Giải sáu 8569 2135 9567
Giải năm 7878
Giải bốn 59796 94210 47286 83380
36264 49325 96527
Giải ba 50738 93375
Giải nhì 47762
Giải nhất 45027
Đặc biệt 036398
XSBDH ngày 18/05/2023
Đầu Lô tô
0  
1 0
2 5 7 7
3 5 8
4  
5  
6 2 4 7 8 9
7 5 8
8 0 6
9 6 8
Lô tô Đuôi
1 8 0
  1
6 2
  3
6 4
2 3 7 5
8 9 6
2 2 6 7
3 6 7 9 8
6 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Giải tám 96
Giải bảy 488
Giải sáu 9347 7950 8646
Giải năm 8063
Giải bốn 42614 83063 00344 35773
15742 60098 05444
Giải ba 69096 93345
Giải nhì 01830
Giải nhất 83816
Đặc biệt 381981
XSBDH ngày 11/05/2023
Đầu Lô tô
0  
1 4 6
2  
3 0
4 2 4 4 5 6 7
5 0
6 3 3
7 3
8 1 8
9 6 8
Lô tô Đuôi
3 5 0
8 1
4 2
6 6 7 3
1 4 4 4
4 5
1 4 9 6
4 7
8 9 8
  9

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Giải tám 35
Giải bảy 330
Giải sáu 3954 9040 2400
Giải năm 2553
Giải bốn 26261 99604 32851 77727
45828 80496 27634
Giải ba 10827 48606
Giải nhì 85943
Giải nhất 34575
Đặc biệt 355050
XSBDH ngày 04/05/2023
Đầu Lô tô
0 0 4 6
1  
2 7 7 8
3 0 4
4 0 3
5 0 1 3 4
6 1
7 5
8  
9 6
Lô tô Đuôi
0 3 4 5 0
5 6 1
  2
4 5 3
0 3 5 4
7 5
0 9 6
2 2 7
2 8
  9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Giải tám 70
Giải bảy 368
Giải sáu 2606 9657 7928
Giải năm 9464
Giải bốn 15042 82534 68574 86106
94469 61939 59050
Giải ba 20823 21989
Giải nhì 94429
Giải nhất 40378
Đặc biệt 244720
XSBDH ngày 27/04/2023
Đầu Lô tô
0 6 6
1  
2 0 3 8 9
3 4 9
4 2
5 0 7
6 4 8 9
7 4 8
8 9
9  
Lô tô Đuôi
2 5 0
  1
4 2
2 3
3 6 7 4
  5
0 0 6
5 7
2 6 7 8
2 3 6 8 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Giải tám 19
Giải bảy 279
Giải sáu 6166 6117 3153
Giải năm 1124
Giải bốn 14184 23790 34751 10439
44324 95788 14125
Giải ba 33379 78976
Giải nhì 99463
Giải nhất 80343
Đặc biệt 291616
XSBDH ngày 20/04/2023
Đầu Lô tô
0  
1 6 7
2 4 4 5
3 9
4 3
5 1 3
6 3 6
7 6 9 9
8 4 8
9 0
Lô tô Đuôi
9 0
5 1
  2
4 5 6 3
2 2 8 4
2 5
1 6 7 6
1 7
8 8
3 7 7 9

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Giải tám 55
Giải bảy 167
Giải sáu 6042 2207 6971
Giải năm 0536
Giải bốn 90354 70971 89544 37505
06960 40238 27991
Giải ba 42551 44857
Giải nhì 06025
Giải nhất 76051
Đặc biệt 529523
XSBDH ngày 13/04/2023
Đầu Lô tô
0 5 7
1  
2 3 5
3 6 8
4 2 4
5 1 1 4 7
6 0 7
7 1 1
8  
9 1
Lô tô Đuôi
6 0
5 5 7 7 9 1
4 2
2 3
4 5 4
0 2 5
3 6
0 5 6 7
3 8
  9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Giải tám 07
Giải bảy 859
Giải sáu 3224 2967 2414
Giải năm 0004
Giải bốn 27943 95304 47479 77638
15015 16470 94957
Giải ba 08123 43489
Giải nhì 69671
Giải nhất 61824
Đặc biệt 591273
XSBDH ngày 06/04/2023
Đầu Lô tô
0 4 4
1 4 5
2 3 4 4
3 8
4 3
5 7 9
6 7
7 0 1 3 9
8 9
9  
Lô tô Đuôi
7 0
7 1
  2
2 4 7 3
0 0 1 2 2 4
1 5
  6
5 6 7
3 8
5 7 8 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Giải tám 09
Giải bảy 977
Giải sáu 0651 3802 3148
Giải năm 6009
Giải bốn 77656 93942 02134 18736
67726 57839 90782
Giải ba 67522 80596
Giải nhì 22023
Giải nhất 76256
Đặc biệt 691838
XSBDH ngày 30/03/2023
Đầu Lô tô
0 2 9
1  
2 2 3 6
3 4 6 8 9
4 2 8
5 1 6 6
6  
7 7
8 2
9 6
Lô tô Đuôi
  0
5 1
0 2 4 8 2
2 3
3 4
  5
2 3 5 5 9 6
7 7
3 4 8
0 3 9

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Giải tám 59
Giải bảy 959
Giải sáu 9107 9986 6100
Giải năm 1580
Giải bốn 92834 82767 83424 34281
67696 70577 01573
Giải ba 38269 58807
Giải nhì 19479
Giải nhất 39752
Đặc biệt 890900
XSBDH ngày 23/03/2023
Đầu Lô tô
0 0 0 7 7
1  
2 4
3 4
4  
5 2 9
6 7 9
7 3 7 9
8 0 1 6
9 6
Lô tô Đuôi
0 0 8 0
8 1
5 2
7 3
2 3 4
  5
8 9 6
0 0 6 7 7
  8
5 6 7 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Giải tám 89
Giải bảy 193
Giải sáu 2770 1111 3745
Giải năm 2165
Giải bốn 76121 94005 51212 43134
54198 24222 84251
Giải ba 46859 94815
Giải nhì 76908
Giải nhất 72453
Đặc biệt 725223
XSBDH ngày 16/03/2023
Đầu Lô tô
0 5 8
1 1 2 5
2 1 2 3
3 4
4 5
5 1 3 9
6 5
7 0
8  
9 3 8
Lô tô Đuôi
7 0
1 2 5 1
1 2 2
2 5 9 3
3 4
0 1 4 6 5
  6
  7
0 9 8
5 9

SXBDH - Kết Quả Sổ Xố Bình Định

Giải tám 72
Giải bảy 619
Giải sáu 5946 8454 1897
Giải năm 4937
Giải bốn 73645 77004 97960 00608
97768 18084 04059
Giải ba 75680 75638
Giải nhì 29993
Giải nhất 14046
Đặc biệt 339581
XSBDH ngày 09/03/2023
Đầu Lô tô
0 4 8
1 9
2  
3 7 8
4 5 6 6
5 4 9
6 0 8
7  
8 0 1 4
9 3 7
Lô tô Đuôi
6 8 0
8 1
  2
9 3
0 5 8 4
4 5
4 4 6
3 9 7
0 3 6 8
1 5 9

XSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định Hôm Nay

Giải tám 00
Giải bảy 351
Giải sáu 5658 9452 3481
Giải năm 0617
Giải bốn 94797 87588 02668 16750
09763 32396 18839
Giải ba 94120 42310
Giải nhì 88568
Giải nhất 97400
Đặc biệt 253908
XSBDH ngày 02/03/2023
Đầu Lô tô
0 0 8
1 0 7
2 0
3 9
4  
5 0 1 2 8
6 3 8 8
7  
8 1 8
9 6 7
Lô tô Đuôi
0 1 2 5 0
5 8 1
5 2
6 3
  4
  5
9 6
1 9 7
0 5 6 6 8 8
3 9

KQXSBDH - Kết Quả Xổ Số Bình Định

Giải tám 70
Giải bảy 270
Giải sáu 2790 1859 2454
Giải năm 5629
Giải bốn 70002 43958 43868 18058
22548 63306 90628
Giải ba 92013 49026
Giải nhì 81403
Giải nhất 37955
Đặc biệt 204425
XSBDH ngày 23/02/2023
Đầu Lô tô
0 2 3 6
1 3
2 5 6 8 9
3  
4 8
5 4 5 8 8 9
6 8
7 0
8  
9 0
Lô tô Đuôi
7 9 0
  1
0 2
0 1 3
5 4
2 5 5
0 2 6
  7
2 4 5 5 6 8
2 5 9