Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Giải tám 73
Giải bảy 267
Giải sáu 1280 7236 1292
Giải năm 8003
Giải bốn 90750 51158 35890 81861
81532 99425 17342
Giải ba 41563 10409
Giải nhì 40327
Giải nhất 53477
Đặc biệt 764175
XSBTH ngày 22/02/2024
Đầu Lô tô
0 3 9
1  
2 5 7
3 2 6
4 2
5 0 8
6 1 3 7
7 5 7
8 0
9 0 2
Lô tô Đuôi
5 8 9 0
6 1
3 4 9 2
0 6 3
  4
2 7 5
3 6
2 6 7 7
5 8
0 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Giải tám 34
Giải bảy 478
Giải sáu 1576 7479 2161
Giải năm 3721
Giải bốn 41882 01193 32686 89778
07353 91587 78193
Giải ba 79900 22396
Giải nhì 59364
Giải nhất 18051
Đặc biệt 831043
XSBTH ngày 15/02/2024
Đầu Lô tô
0 0
1  
2 1
3  
4 3
5 1 3
6 1 4
7 6 8 8 9
8 2 6 7
9 3 3 6
Lô tô Đuôi
0 0
2 5 6 1
8 2
4 5 9 9 3
6 4
  5
7 8 9 6
8 7
7 7 8
7 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Giải tám 08
Giải bảy 738
Giải sáu 9138 3781 2073
Giải năm 6273
Giải bốn 54606 34070 61606 44151
77942 23503 26216
Giải ba 23047 56472
Giải nhì 98608
Giải nhất 28150
Đặc biệt 110946
XSBTH ngày 08/02/2024
Đầu Lô tô
0 3 6 6 8
1 6
2  
3 8 8
4 2 6 7
5 0 1
6  
7 0 2 3 3
8 1
9  
Lô tô Đuôi
5 7 0
5 8 1
4 7 2
0 7 7 3
  4
  5
0 0 1 4 6
4 7
0 3 3 8
  9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Giải tám 48
Giải bảy 371
Giải sáu 9058 5448 0772
Giải năm 3652
Giải bốn 92056 43180 13839 37739
22470 15171 99405
Giải ba 21379 47390
Giải nhì 18490
Giải nhất 60233
Đặc biệt 398050
XSBTH ngày 01/02/2024
Đầu Lô tô
0 5
1  
2  
3 3 9 9
4 8
5 0 2 6 8
6  
7 0 1 1 2 9
8 0
9 0 0
Lô tô Đuôi
5 7 8 9 9 0
7 7 1
5 7 2
3 3
  4
0 5
5 6
  7
4 5 8
3 3 7 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Giải tám 73
Giải bảy 653
Giải sáu 4833 3944 7101
Giải năm 3820
Giải bốn 83996 11122 45205 91240
66391 37562 10874
Giải ba 70152 90511
Giải nhì 37036
Giải nhất 41009
Đặc biệt 089436
XSBTH ngày 25/01/2024
Đầu Lô tô
0 1 5 9
1 1
2 0 2
3 3 6 6
4 0 4
5 2 3
6 2
7 4
8  
9 1 6
Lô tô Đuôi
2 4 0
0 1 9 1
2 5 6 2
3 5 3
4 7 4
0 5
3 3 9 6
  7
  8
0 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Giải tám 39
Giải bảy 139
Giải sáu 9823 4610 0772
Giải năm 5050
Giải bốn 99878 88417 90693 05724
04499 91620 21551
Giải ba 76390 16613
Giải nhì 21082
Giải nhất 45605
Đặc biệt 487423
XSBTH ngày 18/01/2024
Đầu Lô tô
0 5
1 0 3 7
2 0 3 3 4
3 9
4  
5 0 1
6  
7 2 8
8 2
9 0 3 9
Lô tô Đuôi
1 2 5 9 0
5 1
7 8 2
1 2 2 9 3
2 4
0 5
  6
1 7
7 8
3 9 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Giải tám 63
Giải bảy 516
Giải sáu 9175 5116 2717
Giải năm 8931
Giải bốn 93034 37353 73645 88505
38131 66263 21161
Giải ba 54361 70423
Giải nhì 84488
Giải nhất 63387
Đặc biệt 461875
XSBTH ngày 11/01/2024
Đầu Lô tô
0 5
1 6 6 7
2 3
3 1 1 4
4 5
5 3
6 1 1 3
7 5 5
8 7 8
9  
Lô tô Đuôi
  0
3 3 6 6 1
  2
2 5 6 3
3 4
0 4 7 7 5
1 1 6
1 8 7
8 8
  9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Giải tám 95
Giải bảy 152
Giải sáu 5941 9173 5656
Giải năm 6041
Giải bốn 13649 19290 56692 87940
27063 50087 91262
Giải ba 87778 89631
Giải nhì 72699
Giải nhất 95764
Đặc biệt 521804
XSBTH ngày 04/01/2024
Đầu Lô tô
0 4
1  
2  
3 1
4 0 1 1 9
5 2 6
6 2 3 4
7 3 8
8 7
9 0 2 9
Lô tô Đuôi
4 9 0
3 4 4 1
5 6 9 2
6 7 3
0 6 4
  5
5 6
8 7
7 8
4 9 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Giải tám 87
Giải bảy 076
Giải sáu 3445 1577 6116
Giải năm 6801
Giải bốn 56263 34133 21225 02892
18524 97574 41171
Giải ba 68032 93716
Giải nhì 91881
Giải nhất 70045
Đặc biệt 057647
XSBTH ngày 28/12/2023
Đầu Lô tô
0 1
1 6 6
2 4 5
3 2 3
4 5 5 7
5  
6 3
7 1 4 6 7
8 1
9 2
Lô tô Đuôi
  0
0 7 8 1
3 9 2
3 6 3
2 7 4
2 4 4 5
1 1 7 6
4 7 7
  8
  9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Giải tám 79
Giải bảy 235
Giải sáu 4714 5162 4272
Giải năm 8128
Giải bốn 50529 30899 80469 28624
82334 61345 09445
Giải ba 17917 56126
Giải nhì 25102
Giải nhất 44098
Đặc biệt 646578
XSBTH ngày 21/12/2023
Đầu Lô tô
0 2
1 4 7
2 4 6 8 9
3 4 5
4 5 5
5  
6 2 9
7 2 8
8  
9 8 9
Lô tô Đuôi
  0
  1
0 6 7 2
  3
1 2 3 4
3 4 4 5
2 6
1 7
2 7 9 8
2 6 9 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Giải tám 76
Giải bảy 527
Giải sáu 4281 6335 3326
Giải năm 1687
Giải bốn 63482 31442 27926 90284
27426 84419 94589
Giải ba 17503 97388
Giải nhì 79964
Giải nhất 06090
Đặc biệt 389053
XSBTH ngày 14/12/2023
Đầu Lô tô
0 3
1 9
2 6 6 6 7
3 5
4 2
5 3
6 4
7  
8 1 2 4 7 8 9
9 0
Lô tô Đuôi
9 0
8 1
4 8 2
0 5 3
6 8 4
3 5
2 2 2 6
2 8 7
8 8
1 8 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Giải tám 17
Giải bảy 311
Giải sáu 5019 7366 1047
Giải năm 3666
Giải bốn 60101 13305 47661 63342
03685 73214 64122
Giải ba 95433 37917
Giải nhì 04051
Giải nhất 00610
Đặc biệt 909255
XSBTH ngày 07/12/2023
Đầu Lô tô
0 1 5
1 0 1 4 7 9
2 2
3 3
4 2 7
5 1 5
6 1 6 6
7  
8 5
9  
Lô tô Đuôi
1 0
0 1 5 6 1
2 4 2
3 3
1 4
0 5 8 5
6 6 6
1 4 7
  8
1 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Giải tám 82
Giải bảy 624
Giải sáu 5600 6702 3555
Giải năm 7621
Giải bốn 59146 21291 81951 23927
06070 55555 08617
Giải ba 80871 42030
Giải nhì 87815
Giải nhất 45059
Đặc biệt 917173
XSBTH ngày 30/11/2023
Đầu Lô tô
0 0 2
1 5 7
2 1 4 7
3 0
4 6
5 1 5 5 9
6  
7 0 1 3
8  
9 1
Lô tô Đuôi
0 3 7 0
2 5 7 9 1
0 2
7 3
2 4
1 5 5 5
4 6
1 2 7
  8
5 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Giải tám 73
Giải bảy 916
Giải sáu 5353 4275 8964
Giải năm 2067
Giải bốn 24424 19932 99051 60032
17417 85284 22070
Giải ba 84214 10524
Giải nhì 14010
Giải nhất 65192
Đặc biệt 111468
XSBTH ngày 23/11/2023
Đầu Lô tô
0  
1 0 4 6 7
2 4 4
3 2 2
4  
5 1 3
6 4 7 8
7 0 5
8 4
9 2
Lô tô Đuôi
1 7 0
5 1
3 3 9 2
5 3
1 2 2 6 8 4
7 5
1 6
1 6 7
6 8
  9