Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Giải tám 66
Giải bảy 506
Giải sáu 1975 9598 5550
Giải năm 2123
Giải bốn 42107 48198 22172 19520
40710 89817 00957
Giải ba 34750 01939
Giải nhì 92265
Giải nhất 58281
Đặc biệt 186832
XSBTH ngày 13/06/2024
Đầu Lô tô
0 6 7
1 0 7
2 0 3
3 2 9
4  
5 0 0 7
6 5
7 2 5
8 1
9 8 8
Lô tô Đuôi
1 2 5 5 0
8 1
3 7 2
2 3
  4
6 7 5
0 6
0 1 5 7
9 9 8
3 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Giải tám 00
Giải bảy 100
Giải sáu 0743 0793 7877
Giải năm 7807
Giải bốn 77921 51291 26107 34326
03333 78283 99980
Giải ba 44785 57365
Giải nhì 96787
Giải nhất 28563
Đặc biệt 012022
XSBTH ngày 06/06/2024
Đầu Lô tô
0 0 7 7
1  
2 1 2 6
3 3
4 3
5  
6 3 5
7 7
8 0 3 5 7
9 1 3
Lô tô Đuôi
0 8 0
2 9 1
2 2
3 4 6 8 9 3
  4
6 8 5
2 6
0 0 7 8 7
  8
  9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Giải tám 41
Giải bảy 774
Giải sáu 6354 7421 6045
Giải năm 3860
Giải bốn 12634 92941 60028 02228
68334 45130 68001
Giải ba 60511 31880
Giải nhì 80167
Giải nhất 81965
Đặc biệt 863973
XSBTH ngày 30/05/2024
Đầu Lô tô
0 1
1 1
2 1 8 8
3 0 4 4
4 1 5
5 4
6 0 5 7
7 3 4
8 0
9  
Lô tô Đuôi
3 6 8 0
0 1 2 4 1
  2
7 3
3 3 5 7 4
4 6 5
  6
6 7
2 2 8
  9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Giải tám 32
Giải bảy 279
Giải sáu 8104 5159 3122
Giải năm 0233
Giải bốn 75049 78536 78546 12924
18035 61144 56559
Giải ba 91422 14227
Giải nhì 02819
Giải nhất 38186
Đặc biệt 676628
XSBTH ngày 23/05/2024
Đầu Lô tô
0 4
1 9
2 2 2 4 7 8
3 3 5 6
4 4 6 9
5 9 9
6  
7 9
8 6
9  
Lô tô Đuôi
  0
  1
2 2 2
3 3
0 2 4 4
3 5
3 4 8 6
2 7
2 8
1 4 5 5 7 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Giải tám 64
Giải bảy 550
Giải sáu 1910 5083 4179
Giải năm 1416
Giải bốn 85609 31974 42304 61726
82483 90097 28723
Giải ba 91633 17830
Giải nhì 50064
Giải nhất 45165
Đặc biệt 001084
XSBTH ngày 16/05/2024
Đầu Lô tô
0 4 9
1 0 6
2 3 6
3 0 3
4  
5 0
6 4 5
7 4 9
8 3 3 4
9 7
Lô tô Đuôi
1 3 5 0
  1
  2
2 3 8 8 3
0 6 7 8 4
6 5
1 2 6
9 7
  8
0 7 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Giải tám 56
Giải bảy 607
Giải sáu 4440 5286 0799
Giải năm 8409
Giải bốn 54269 47393 34054 78530
78031 61904 20461
Giải ba 11727 85350
Giải nhì 26721
Giải nhất 30239
Đặc biệt 773364
XSBTH ngày 09/05/2024
Đầu Lô tô
0 4 7 9
1  
2 1 7
3 0 1 9
4 0
5 0 4
6 1 4 9
7  
8 6
9 3 9
Lô tô Đuôi
3 4 5 0
2 3 6 1
  2
9 3
0 5 6 4
  5
8 6
0 2 7
  8
0 3 6 9 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Giải tám 78
Giải bảy 875
Giải sáu 9957 7642 5401
Giải năm 7121
Giải bốn 53888 16021 44386 96623
28029 07542 34219
Giải ba 57230 84764
Giải nhì 93838
Giải nhất 00057
Đặc biệt 179433
XSBTH ngày 02/05/2024
Đầu Lô tô
0 1
1 9
2 1 1 3 9
3 0 3 8
4 2 2
5 7 7
6 4
7 5
8 6 8
9  
Lô tô Đuôi
3 0
0 2 2 1
4 4 2
2 3 3
6 4
7 5
8 6
5 5 7
3 8 8
1 2 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Giải tám 32
Giải bảy 977
Giải sáu 4323 2868 7530
Giải năm 6704
Giải bốn 55283 09924 66226 35568
97495 96877 96584
Giải ba 20709 95268
Giải nhì 67879
Giải nhất 62931
Đặc biệt 026380
XSBTH ngày 25/04/2024
Đầu Lô tô
0 4 9
1  
2 3 4 6
3 0 1
4  
5  
6 8 8 8
7 7 7 9
8 0 3 4
9 5
Lô tô Đuôi
3 8 0
3 1
  2
2 8 3
0 2 8 4
9 5
2 6
7 7 7
6 6 6 8
0 7 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Giải tám 27
Giải bảy 683
Giải sáu 7973 6201 8631
Giải năm 8082
Giải bốn 70100 12924 66356 27272
62110 72662 41592
Giải ba 25509 30716
Giải nhì 86043
Giải nhất 29299
Đặc biệt 134358
XSBTH ngày 18/04/2024
Đầu Lô tô
0 0 1 9
1 0 6
2 4
3 1
4 3
5 6 8
6 2
7 2 3
8 2 3
9 2 9
Lô tô Đuôi
0 1 0
0 3 1
6 7 8 9 2
4 7 8 3
2 4
  5
1 5 6
  7
5 8
0 9 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Giải tám 00
Giải bảy 669
Giải sáu 0206 6114 5822
Giải năm 8682
Giải bốn 60520 43851 79420 44585
84774 75146 43425
Giải ba 50400 55097
Giải nhì 85576
Giải nhất 81313
Đặc biệt 553973
XSBTH ngày 11/04/2024
Đầu Lô tô
0 0 6
1 3 4
2 0 0 2 5
3  
4 6
5 1
6 9
7 3 4 6
8 2 5
9 7
Lô tô Đuôi
0 2 2 0
5 1
2 8 2
1 7 3
1 7 4
2 8 5
0 4 7 6
9 7
  8
6 9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Giải tám 21
Giải bảy 191
Giải sáu 5062 5184 0776
Giải năm 4461
Giải bốn 70074 04820 45288 97208
31795 50303 25312
Giải ba 78080 97303
Giải nhì 42203
Giải nhất 03028
Đặc biệt 483319
XSBTH ngày 04/04/2024
Đầu Lô tô
0 3 3 3 8
1 2 9
2 0 8
3  
4  
5  
6 1 2
7 4 6
8 0 4 8
9 1 5
Lô tô Đuôi
2 8 0
6 9 1
1 6 2
0 0 0 3
7 8 4
9 5
7 6
  7
0 2 8 8
1 9

SXBTH - Kết Quả Sổ Xố Bình Thuận

Giải tám 13
Giải bảy 508
Giải sáu 2193 7393 0332
Giải năm 3410
Giải bốn 64229 13687 32079 00117
84172 67414 24438
Giải ba 28703 18208
Giải nhì 15514
Giải nhất 65872
Đặc biệt 252065
XSBTH ngày 28/03/2024
Đầu Lô tô
0 3 8 8
1 0 4 4 7
2 9
3 2 8
4  
5  
6 5
7 2 2 9
8 7
9 3 3
Lô tô Đuôi
1 0
  1
3 7 7 2
0 9 9 3
1 1 4
6 5
  6
1 8 7
0 0 3 8
2 7 9

XSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận Hôm Nay

Giải tám 11
Giải bảy 134
Giải sáu 5475 4706 5131
Giải năm 3953
Giải bốn 53202 95267 47400 93265
69471 63907 17801
Giải ba 26160 84704
Giải nhì 58566
Giải nhất 05148
Đặc biệt 208737
XSBTH ngày 21/03/2024
Đầu Lô tô
0 0 1 2 4 6 7
1  
2  
3 1 4 7
4 8
5 3
6 0 5 6 7
7 1 5
8  
9  
Lô tô Đuôi
0 6 0
0 3 7 1
0 2
5 3
0 3 4
6 7 5
0 6 6
0 3 6 7
4 8
  9

KQXSBTH - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận

Giải tám 54
Giải bảy 123
Giải sáu 6185 4506 3020
Giải năm 5378
Giải bốn 97757 06529 30891 07412
80442 92123 38036
Giải ba 51959 49806
Giải nhì 84095
Giải nhất 91714
Đặc biệt 378409
XSBTH ngày 14/03/2024
Đầu Lô tô
0 6 6 9
1 2 4
2 0 3 3 9
3 6
4 2
5 7 9
6  
7 8
8 5
9 1 5
Lô tô Đuôi
2 0
9 1
1 4 2
2 2 3
1 4
8 9 5
0 0 3 6
5 7
7 8
0 2 5 9