Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Giải tám 62
Giải bảy 586
Giải sáu 3729 0702 9289
Giải năm 3854
Giải bốn 73832 26787 08271 37449
48291 42628 93067
Giải ba 53677 21247
Giải nhì 76023
Giải nhất 59319
Đặc biệt 710609
XSCT ngày 21/02/2024
Đầu Lô tô
0 2 9
1 9
2 3 8 9
3 2
4 7 9
5 4
6 7
7 1 7
8 6 7 9
9 1
Lô tô Đuôi
  0
7 9 1
0 3 2
2 3
5 4
  5
8 6
4 6 7 8 7
2 8
0 1 2 4 8 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Giải tám 56
Giải bảy 958
Giải sáu 9909 7319 1272
Giải năm 9786
Giải bốn 79284 77869 56890 40385
34286 61977 99029
Giải ba 63570 30827
Giải nhì 00183
Giải nhất 85205
Đặc biệt 024603
XSCT ngày 14/02/2024
Đầu Lô tô
0 3 5 9
1 9
2 7 9
3  
4  
5 8
6 9
7 0 2 7
8 3 4 5 6 6
9 0
Lô tô Đuôi
7 9 0
  1
7 2
0 8 3
8 4
0 8 5
8 8 6
2 7 7
5 8
0 1 2 6 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Giải tám 64
Giải bảy 688
Giải sáu 9860 6016 5855
Giải năm 4553
Giải bốn 51230 49964 35866 06219
68829 65810 68734
Giải ba 29688 99775
Giải nhì 51130
Giải nhất 64759
Đặc biệt 496955
XSCT ngày 07/02/2024
Đầu Lô tô
0  
1 0 6 9
2 9
3 0 0 4
4  
5 3 5 5 9
6 0 4 6
7 5
8 8 8
9  
Lô tô Đuôi
1 3 3 6 0
  1
  2
5 3
3 6 4
5 5 7 5
1 6 6
  7
8 8 8
1 2 5 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Giải tám 90
Giải bảy 496
Giải sáu 4072 9438 3865
Giải năm 2218
Giải bốn 35939 41884 85754 74009
37024 27378 00661
Giải ba 47092 32139
Giải nhì 95356
Giải nhất 34903
Đặc biệt 029325
XSCT ngày 31/01/2024
Đầu Lô tô
0 3 9
1 8
2 4 5
3 8 9 9
4  
5 4 6
6 1 5
7 2 8
8 4
9 2 6
Lô tô Đuôi
  0
6 1
7 9 2
0 3
2 5 8 4
2 6 5
5 9 6
  7
1 3 7 8
0 3 3 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Giải tám 19
Giải bảy 081
Giải sáu 5325 5477 9921
Giải năm 7688
Giải bốn 67586 37363 39258 65127
69312 06967 68593
Giải ba 13453 14230
Giải nhì 63701
Giải nhất 50893
Đặc biệt 073529
XSCT ngày 24/01/2024
Đầu Lô tô
0 1
1 2
2 1 5 7 9
3 0
4  
5 3 8
6 3 7
7 7
8 1 6 8
9 3 3
Lô tô Đuôi
3 0
0 2 8 1
1 2
5 6 9 9 3
  4
2 5
8 6
2 6 7 7
5 8 8
2 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Giải tám 59
Giải bảy 719
Giải sáu 4960 9936 9756
Giải năm 9682
Giải bốn 43768 29136 65743 09750
74241 64976 17746
Giải ba 47555 46520
Giải nhì 62038
Giải nhất 67320
Đặc biệt 986122
XSCT ngày 17/01/2024
Đầu Lô tô
0  
1 9
2 0 0 2
3 6 6 8
4 1 3 6
5 0 5 6
6 0 8
7 6
8 2
9  
Lô tô Đuôi
2 2 5 6 0
4 1
2 8 2
4 3
  4
5 5
3 3 4 5 7 6
  7
3 6 8
1 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Giải tám 39
Giải bảy 807
Giải sáu 1597 8575 0170
Giải năm 7299
Giải bốn 31218 08968 82786 82470
35352 86514 82541
Giải ba 59365 03595
Giải nhì 27305
Giải nhất 48567
Đặc biệt 885120
XSCT ngày 10/01/2024
Đầu Lô tô
0 5 7
1 4 8
2 0
3  
4 1
5 2
6 5 7 8
7 0 0 5
8 6
9 5 7 9
Lô tô Đuôi
2 7 7 0
4 1
5 2
  3
1 4
0 6 7 9 5
8 6
0 6 9 7
1 6 8
9 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Giải tám 10
Giải bảy 189
Giải sáu 6061 1567 3411
Giải năm 5099
Giải bốn 16700 03917 22758 51124
44158 65878 99202
Giải ba 51110 18699
Giải nhì 28828
Giải nhất 96138
Đặc biệt 255488
XSCT ngày 03/01/2024
Đầu Lô tô
0 0 2
1 0 1 7
2 4 8
3 8
4  
5 8 8
6 1 7
7 8
8 8 9
9 9 9
Lô tô Đuôi
0 1 0
1 6 1
0 2
  3
2 4
  5
  6
1 6 7
2 3 5 5 7 8 8
8 9 9 9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Giải tám 57
Giải bảy 640
Giải sáu 4152 9727 7099
Giải năm 9707
Giải bốn 23419 63710 57838 55898
39097 19392 27247
Giải ba 07278 36663
Giải nhì 74583
Giải nhất 14939
Đặc biệt 125668
XSCT ngày 27/12/2023
Đầu Lô tô
0 7
1 0 9
2 7
3 8 9
4 0 7
5 2
6 3 8
7 8
8 3
9 2 7 8 9
Lô tô Đuôi
1 4 0
  1
5 9 2
6 8 3
  4
  5
  6
0 2 4 9 7
3 6 7 9 8
1 3 9 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Giải tám 31
Giải bảy 958
Giải sáu 2233 7862 3142
Giải năm 6608
Giải bốn 41313 90487 41769 10821
73634 04528 72824
Giải ba 57633 38051
Giải nhì 91598
Giải nhất 81495
Đặc biệt 905764
XSCT ngày 20/12/2023
Đầu Lô tô
0 8
1 3
2 1 4 8
3 3 3 4
4 2
5 1 8
6 2 4 9
7  
8 7
9 5 8
Lô tô Đuôi
  0
2 5 1
4 6 2
1 3 3 3
2 3 6 4
9 5
  6
8 7
0 2 5 9 8
6 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Giải tám 93
Giải bảy 526
Giải sáu 7133 4073 3903
Giải năm 9545
Giải bốn 14316 20891 96856 73563
33350 22430 29767
Giải ba 48497 87005
Giải nhì 42406
Giải nhất 09716
Đặc biệt 505614
XSCT ngày 13/12/2023
Đầu Lô tô
0 3 5 6
1 4 6 6
2 6
3 0 3
4 5
5 0 6
6 3 7
7 3
8  
9 1 7
Lô tô Đuôi
3 5 0
9 1
  2
0 3 6 7 3
1 4
0 4 5
0 1 1 2 5 6
6 9 7
  8
  9

SXCT - Kết Quả Sổ Xố Cần Thơ

Giải tám 70
Giải bảy 212
Giải sáu 9417 5711 0405
Giải năm 0915
Giải bốn 33677 81463 02759 93356
64091 79065 70166
Giải ba 66696 27905
Giải nhì 42591
Giải nhất 39360
Đặc biệt 488382
XSCT ngày 06/12/2023
Đầu Lô tô
0 5 5
1 1 2 5 7
2  
3  
4  
5 6 9
6 0 3 5 6
7 7
8 2
9 1 1 6
Lô tô Đuôi
6 0
1 9 9 1
1 8 2
6 3
  4
0 0 1 6 5
5 6 9 6
1 7 7
  8
5 9

XSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ Hôm Nay

Giải tám 93
Giải bảy 182
Giải sáu 4139 0619 1824
Giải năm 0028
Giải bốn 93800 02587 23716 27876
52455 18952 91369
Giải ba 25578 03989
Giải nhì 32720
Giải nhất 91906
Đặc biệt 370295
XSCT ngày 29/11/2023
Đầu Lô tô
0 0 6
1 6 9
2 0 4 8
3 9
4  
5 2 5
6 9
7 6 8
8 2 7 9
9 5
Lô tô Đuôi
0 2 0
  1
5 8 2
  3
2 4
5 9 5
0 1 7 6
8 7
2 7 8
1 3 6 8 9

KQXSCT - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ

Giải tám 73
Giải bảy 090
Giải sáu 0799 7180 7162
Giải năm 8382
Giải bốn 48637 07396 09822 15642
66331 82716 26302
Giải ba 60145 37801
Giải nhì 71505
Giải nhất 50730
Đặc biệt 527815
XSCT ngày 22/11/2023
Đầu Lô tô
0 1 2 5
1 5 6
2 2
3 0 1 7
4 2 5
5  
6 2
7  
8 0 2
9 0 6 9
Lô tô Đuôi
3 8 9 0
0 3 1
0 2 4 6 8 2
  3
  4
0 1 4 5
1 9 6
3 7
  8
9 9