Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Giải tám 95
Giải bảy 157
Giải sáu 5604 7911 2351
Giải năm 6373
Giải bốn 76104 80171 92188 79776
77188 11079 31191
Giải ba 37985 92431
Giải nhì 29482
Giải nhất 80444
Đặc biệt 685570
XSDL ngày 03/12/2023
Đầu Lô tô
0 4 4
1 1
2  
3 1
4 4
5 1 7
6  
7 0 1 3 6 9
8 2 5 8 8
9 1
Lô tô Đuôi
7 0
1 3 5 7 9 1
8 2
7 3
0 0 4 4
8 5
7 6
5 7
8 8 8
7 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Giải tám 59
Giải bảy 928
Giải sáu 8580 4876 0192
Giải năm 7060
Giải bốn 08629 74549 50015 72137
43663 64107 26541
Giải ba 13632 64079
Giải nhì 98188
Giải nhất 89911
Đặc biệt 620552
XSDL ngày 26/11/2023
Đầu Lô tô
0 7
1 1 5
2 8 9
3 2 7
4 1 9
5 2
6 0 3
7 6 9
8 0 8
9 2
Lô tô Đuôi
6 8 0
1 4 1
3 5 9 2
6 3
  4
1 5
7 6
0 3 7
2 8 8
2 4 7 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Giải tám 11
Giải bảy 603
Giải sáu 5840 2542 8280
Giải năm 3698
Giải bốn 05220 38423 46565 92724
30619 75488 51331
Giải ba 37379 86693
Giải nhì 47582
Giải nhất 68857
Đặc biệt 961484
XSDL ngày 19/11/2023
Đầu Lô tô
0 3
1 9
2 0 3 4
3 1
4 0 2
5 7
6 5
7 9
8 0 2 4 8
9 3 8
Lô tô Đuôi
2 4 8 0
3 1
4 8 2
0 2 9 3
2 8 4
6 5
  6
5 7
8 9 8
1 7 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Giải tám 38
Giải bảy 782
Giải sáu 9331 5344 6477
Giải năm 4680
Giải bốn 77076 98290 47944 04576
98091 11876 87365
Giải ba 88322 97916
Giải nhì 67245
Giải nhất 86660
Đặc biệt 755914
XSDL ngày 12/11/2023
Đầu Lô tô
0  
1 4 6
2 2
3 1
4 4 4 5
5  
6 0 5
7 6 6 6 7
8 0 2
9 0 1
Lô tô Đuôi
6 8 9 0
3 9 1
2 8 2
  3
1 4 4 4
4 6 5
1 7 7 7 6
7 7
  8
  9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Giải tám 48
Giải bảy 677
Giải sáu 9951 2627 6931
Giải năm 4245
Giải bốn 00135 66599 80472 44344
03086 26085 52350
Giải ba 28580 97394
Giải nhì 04060
Giải nhất 62031
Đặc biệt 893292
XSDL ngày 05/11/2023
Đầu Lô tô
0  
1  
2 7
3 1 1 5
4 4 5
5 0 1
6 0
7 2 7
8 0 5 6
9 2 4 9
Lô tô Đuôi
5 6 8 0
3 3 5 1
7 9 2
  3
4 9 4
3 4 8 5
8 6
2 7 7
  8
9 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Giải tám 16
Giải bảy 347
Giải sáu 1158 3076 5834
Giải năm 6236
Giải bốn 66280 64320 45237 84831
25582 67067 44372
Giải ba 97878 14561
Giải nhì 26207
Giải nhất 28802
Đặc biệt 399140
XSDL ngày 29/10/2023
Đầu Lô tô
0 2 7
1  
2 0
3 1 4 6 7
4 0 7
5 8
6 1 7
7 2 6 8
8 0 2
9  
Lô tô Đuôi
2 4 8 0
3 6 1
0 7 8 2
  3
3 4
  5
3 7 6
0 3 4 6 7
5 7 8
  9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Giải tám 77
Giải bảy 131
Giải sáu 3413 6447 7953
Giải năm 6284
Giải bốn 27398 34791 47933 01332
20932 97959 14380
Giải ba 60039 12643
Giải nhì 85726
Giải nhất 02851
Đặc biệt 898010
XSDL ngày 22/10/2023
Đầu Lô tô
0  
1 0 3
2 6
3 1 2 2 3 9
4 3 7
5 1 3 9
6  
7  
8 0 4
9 1 8
Lô tô Đuôi
1 8 0
3 5 9 1
3 3 2
1 3 4 5 3
8 4
  5
2 6
4 7
9 8
3 5 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Giải tám 15
Giải bảy 209
Giải sáu 8536 8077 9137
Giải năm 9297
Giải bốn 56997 07266 84665 52409
34987 59786 48113
Giải ba 94482 22909
Giải nhì 19440
Giải nhất 87749
Đặc biệt 001392
XSDL ngày 15/10/2023
Đầu Lô tô
0 9 9 9
1 3
2  
3 6 7
4 0 9
5  
6 5 6
7 7
8 2 6 7
9 2 7 7
Lô tô Đuôi
4 0
  1
8 9 2
1 3
  4
6 5
3 6 8 6
3 7 8 9 9 7
  8
0 0 0 4 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Giải tám 56
Giải bảy 998
Giải sáu 2563 7661 8984
Giải năm 3091
Giải bốn 18622 22106 92434 33684
19884 52614 36975
Giải ba 41061 70875
Giải nhì 82023
Giải nhất 82484
Đặc biệt 494481
XSDL ngày 08/10/2023
Đầu Lô tô
0 6
1 4
2 2 3
3 4
4  
5  
6 1 1 3
7 5 5
8 1 4 4 4 4
9 1 8
Lô tô Đuôi
  0
6 6 8 9 1
2 2
2 6 3
1 3 8 8 8 8 4
7 7 5
0 6
  7
9 8
  9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Giải tám 33
Giải bảy 328
Giải sáu 5397 8069 6936
Giải năm 1945
Giải bốn 26885 25086 84651 93276
57882 13416 86079
Giải ba 02591 33013
Giải nhì 69782
Giải nhất 04681
Đặc biệt 677832
XSDL ngày 01/10/2023
Đầu Lô tô
0  
1 3 6
2 8
3 2 6
4 5
5 1
6 9
7 6 9
8 1 2 2 5 6
9 1 7
Lô tô Đuôi
  0
5 8 9 1
3 8 8 2
1 3
  4
4 8 5
1 3 7 8 6
9 7
2 8
6 7 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Giải tám 93
Giải bảy 315
Giải sáu 9737 2577 1135
Giải năm 3307
Giải bốn 89910 18668 94776 89076
78741 23793 79177
Giải ba 72539 58294
Giải nhì 94613
Giải nhất 39270
Đặc biệt 911547
XSDL ngày 24/09/2023
Đầu Lô tô
0 7
1 0 3 5
2  
3 5 7 9
4 1 7
5  
6 8
7 0 6 6 7 7
8  
9 3 4
Lô tô Đuôi
1 7 0
4 1
  2
1 9 3
9 4
1 3 5
7 7 6
0 3 4 7 7 7
6 8
3 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Giải tám 27
Giải bảy 965
Giải sáu 8452 3020 9533
Giải năm 8596
Giải bốn 51296 01152 82759 29642
06104 00697 73300
Giải ba 80826 57799
Giải nhì 76090
Giải nhất 30660
Đặc biệt 428620
XSDL ngày 17/09/2023
Đầu Lô tô
0 0 4
1  
2 0 0 6
3 3
4 2
5 2 2 9
6 0 5
7  
8  
9 0 6 6 7 9
Lô tô Đuôi
0 2 2 6 9 0
  1
4 5 5 2
3 3
0 4
6 5
2 9 9 6
9 7
  8
5 9 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Giải tám 93
Giải bảy 347
Giải sáu 2095 7642 4062
Giải năm 3259
Giải bốn 12958 02763 90061 05164
56411 02136 69630
Giải ba 67781 99151
Giải nhì 95737
Giải nhất 78014
Đặc biệt 892737
XSDL ngày 10/09/2023
Đầu Lô tô
0  
1 1 4
2  
3 0 6 7 7
4 2 7
5 1 8 9
6 1 2 3 4
7  
8 1
9 5
Lô tô Đuôi
3 0
1 5 6 8 1
4 6 2
6 3
1 6 4
9 5
3 6
3 3 4 7
5 8
5 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Giải tám 86
Giải bảy 903
Giải sáu 0258 0378 3441
Giải năm 8625
Giải bốn 61780 01985 05431 02796
89623 98989 28560
Giải ba 16964 60136
Giải nhì 44128
Giải nhất 13661
Đặc biệt 694664
XSDL ngày 03/09/2023
Đầu Lô tô
0 3
1  
2 3 5 8
3 1 6
4 1
5 8
6 0 1 4 4
7 8
8 0 5 9
9 6
Lô tô Đuôi
6 8 0
3 4 6 1
  2
0 2 3
6 6 4
2 8 5
3 9 6
  7
2 5 7 8
8 9