Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Giải tám 94
Giải bảy 604
Giải sáu 5600 0254 3631
Giải năm 3287
Giải bốn 75086 41713 60326 93852
13474 53684 12231
Giải ba 58184 14911
Giải nhì 30252
Giải nhất 20604
Đặc biệt 716889
XSDL ngày 28/05/2023
Đầu Lô tô
0 0 4 4
1 1 3
2 6
3 1 1
4  
5 2 2 4
6  
7 4
8 4 4 6 7 9
9  
Lô tô Đuôi
0 0
1 3 3 1
5 5 2
1 3
0 0 5 7 8 8 4
  5
2 8 6
8 7
  8
8 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Giải tám 61
Giải bảy 666
Giải sáu 8581 5910 2723
Giải năm 7195
Giải bốn 25876 06100 15620 78170
83376 09874 52100
Giải ba 73956 24239
Giải nhì 85826
Giải nhất 89533
Đặc biệt 504732
XSDL ngày 21/05/2023
Đầu Lô tô
0 0 0
1 0
2 0 3 6
3 2 3 9
4  
5 6
6 6
7 0 4 6 6
8 1
9 5
Lô tô Đuôi
0 0 1 2 7 0
8 1
3 2
2 3 3
7 4
9 5
2 5 6 7 7 6
  7
  8
3 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Giải tám 32
Giải bảy 862
Giải sáu 4394 8514 9447
Giải năm 8697
Giải bốn 65116 64865 98609 56475
17031 56300 83216
Giải ba 49841 29363
Giải nhì 57701
Giải nhất 43715
Đặc biệt 976255
XSDL ngày 14/05/2023
Đầu Lô tô
0 0 1 9
1 4 5 6 6
2  
3 1
4 1 7
5 5
6 2 3 5
7 5
8  
9 4 7
Lô tô Đuôi
0 0
0 3 4 1
6 2
6 3
1 9 4
1 5 6 7 5
1 1 6
4 9 7
  8
0 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Giải tám 26
Giải bảy 925
Giải sáu 7867 4256 6350
Giải năm 5898
Giải bốn 66911 61481 84183 63379
36228 83936 45899
Giải ba 83018 00367
Giải nhì 79096
Giải nhất 95879
Đặc biệt 840440
XSDL ngày 07/05/2023
Đầu Lô tô
0  
1 1 8
2 5 8
3 6
4 0
5 0 6
6 7 7
7 9 9
8 1 3
9 6 8 9
Lô tô Đuôi
4 5 0
1 8 1
  2
8 3
  4
2 5
3 5 9 6
6 6 7
1 2 9 8
7 7 9 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Giải tám 27
Giải bảy 515
Giải sáu 8460 9943 9233
Giải năm 9723
Giải bốn 16192 68535 16416 72308
78191 51734 47827
Giải ba 44377 14655
Giải nhì 04707
Giải nhất 12131
Đặc biệt 617283
XSDL ngày 30/04/2023
Đầu Lô tô
0 7 8
1 5 6
2 3 7
3 1 3 4 5
4 3
5 5
6 0
7 7
8 3
9 1 2
Lô tô Đuôi
6 0
3 9 1
9 2
2 3 4 8 3
3 4
1 3 5 5
1 6
0 2 7 7
0 8
  9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Giải tám 54
Giải bảy 036
Giải sáu 9245 7933 8622
Giải năm 3024
Giải bốn 52614 11886 41111 02513
69386 37058 88010
Giải ba 47264 35731
Giải nhì 20929
Giải nhất 03192
Đặc biệt 227371
XSDL ngày 23/04/2023
Đầu Lô tô
0  
1 0 1 3 4
2 2 4 9
3 1 3 6
4 5
5 8
6 4
7 1
8 6 6
9 2
Lô tô Đuôi
1 0
1 3 7 1
2 9 2
1 3 3
1 2 6 4
4 5
3 8 8 6
  7
5 8
2 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Giải tám 35
Giải bảy 440
Giải sáu 9579 9576 1121
Giải năm 7852
Giải bốn 01472 74733 36506 31394
08479 13857 27672
Giải ba 64615 69451
Giải nhì 87265
Giải nhất 01057
Đặc biệt 645892
XSDL ngày 16/04/2023
Đầu Lô tô
0 6
1 5
2 1
3 3
4 0
5 1 2 7 7
6 5
7 2 2 6 9 9
8  
9 2 4
Lô tô Đuôi
4 0
2 5 1
5 7 7 9 2
3 3
9 4
1 6 5
0 7 6
5 5 7
  8
7 7 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Giải tám 11
Giải bảy 556
Giải sáu 4861 9274 5994
Giải năm 5380
Giải bốn 66255 21124 88867 27009
08692 23193 72600
Giải ba 64138 00982
Giải nhì 12957
Giải nhất 53059
Đặc biệt 581143
XSDL ngày 09/04/2023
Đầu Lô tô
0 0 9
1  
2 4
3 8
4 3
5 5 6 7 9
6 1 7
7 4
8 0 2
9 2 3 4
Lô tô Đuôi
0 8 0
6 1
8 9 2
4 9 3
2 7 9 4
5 5
5 6
5 6 7
3 8
0 5 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Giải tám 51
Giải bảy 744
Giải sáu 3670 2973 2816
Giải năm 9293
Giải bốn 77005 62524 08269 19084
42312 19967 20655
Giải ba 17273 74770
Giải nhì 99109
Giải nhất 61504
Đặc biệt 271310
XSDL ngày 02/04/2023
Đầu Lô tô
0 4 5 9
1 0 2 6
2 4
3  
4 4
5 5
6 7 9
7 0 0 3 3
8 4
9 3
Lô tô Đuôi
1 7 7 0
  1
1 2
7 7 9 3
0 2 4 8 4
0 5 5
1 6
6 7
  8
0 6 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Giải tám 73
Giải bảy 152
Giải sáu 6540 0252 9137
Giải năm 6539
Giải bốn 40542 36497 64450 16044
38832 51879 38309
Giải ba 13366 23683
Giải nhì 60312
Giải nhất 29551
Đặc biệt 952493
XSDL ngày 26/03/2023
Đầu Lô tô
0 9
1 2
2  
3 2 7 9
4 0 2 4
5 0 1 2 2
6 6
7 9
8 3
9 3 7
Lô tô Đuôi
4 5 0
5 1
1 3 4 5 5 2
8 9 3
4 4
  5
6 6
3 9 7
  8
0 3 7 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Giải tám 69
Giải bảy 145
Giải sáu 5198 0312 6874
Giải năm 5348
Giải bốn 35148 75409 81632 21409
69568 20483 93331
Giải ba 00137 44483
Giải nhì 91488
Giải nhất 02413
Đặc biệt 099784
XSDL ngày 19/03/2023
Đầu Lô tô
0 9 9
1 2 3
2  
3 1 2 7
4 5 8 8
5  
6 8
7 4
8 3 3 4 8
9 8
Lô tô Đuôi
  0
3 1
1 3 2
1 8 8 3
7 8 4
4 5
  6
3 7
4 4 6 8 9 8
0 0 9

SXDL - Kết Quả Sổ Xố Đà Lạt

Giải tám 48
Giải bảy 270
Giải sáu 7395 6940 1983
Giải năm 4554
Giải bốn 84750 44773 03422 03057
62229 54852 50045
Giải ba 30493 91376
Giải nhì 29279
Giải nhất 93531
Đặc biệt 100362
XSDL ngày 12/03/2023
Đầu Lô tô
0  
1  
2 2 9
3 1
4 0 5
5 0 2 4 7
6 2
7 0 3 6 9
8 3
9 3 5
Lô tô Đuôi
4 5 7 0
3 1
2 5 6 2
7 8 9 3
5 4
4 9 5
7 6
5 7
  8
2 7 9

XSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt Hôm Nay

Giải tám 87
Giải bảy 339
Giải sáu 1084 5987 3244
Giải năm 6962
Giải bốn 35561 05969 82512 17343
13269 19773 31283
Giải ba 97520 74941
Giải nhì 83771
Giải nhất 65921
Đặc biệt 165946
XSDL ngày 05/03/2023
Đầu Lô tô
0  
1 2
2 0 1
3 9
4 1 3 4 6
5  
6 1 2 9 9
7 1 3
8 3 4 7
9  
Lô tô Đuôi
2 0
2 4 6 7 1
1 6 2
4 7 8 3
4 8 4
  5
4 6
8 7
  8
3 6 6 9

KQXSDL - Kết Quả Xổ Số Đà Lạt

Giải tám 15
Giải bảy 916
Giải sáu 4191 3109 2283
Giải năm 2615
Giải bốn 10696 83932 38698 37962
06282 43130 82597
Giải ba 89861 85020
Giải nhì 20531
Giải nhất 30813
Đặc biệt 672031
XSDL ngày 26/02/2023
Đầu Lô tô
0 9
1 3 5 6
2 0
3 0 1 1 2
4  
5  
6 1 2
7  
8 2 3
9 1 6 7 8
Lô tô Đuôi
2 3 0
3 3 6 9 1
3 6 8 2
1 8 3
  4
1 5
1 9 6
9 7
9 8
0 9