Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Giải tám 64
Giải bảy 562
Giải sáu 7608 4683 4082
Giải năm 9876
Giải bốn 44111 10668 65775 35529
29535 59300 90884
Giải ba 01846 41627
Giải nhì 43852
Giải nhất 11762
Đặc biệt 858571
XSDLK ngày 30/05/2023
Đầu Lô tô
0 0 8
1 1
2 7 9
3 5
4 6
5 2
6 2 2 8
7 1 5 6
8 2 3 4
9  
Lô tô Đuôi
0 0
1 7 1
5 6 6 8 2
8 3
8 4
3 7 5
4 7 6
2 7
0 6 8
2 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Giải tám 79
Giải bảy 392
Giải sáu 0721 1447 6298
Giải năm 3827
Giải bốn 80544 91367 81621 27754
44969 96263 69164
Giải ba 29561 29932
Giải nhì 68189
Giải nhất 11473
Đặc biệt 762976
XSDLK ngày 23/05/2023
Đầu Lô tô
0  
1  
2 1 1 7
3 2
4 4 7
5 4
6 1 3 4 7 9
7 3 6
8 9
9 2 8
Lô tô Đuôi
  0
2 2 6 1
3 9 2
6 7 3
4 5 6 4
  5
7 6
2 4 6 7
9 8
6 8 9

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Giải tám 10
Giải bảy 388
Giải sáu 2706 8791 6723
Giải năm 9879
Giải bốn 53994 76285 33290 59329
51562 24463 30678
Giải ba 70841 77548
Giải nhì 47626
Giải nhất 92326
Đặc biệt 290213
XSDLK ngày 16/05/2023
Đầu Lô tô
0 6
1 3
2 3 6 6 9
3  
4 1 8
5  
6 2 3
7 8 9
8 5 8
9 0 1 4
Lô tô Đuôi
9 0
4 9 1
6 2
1 2 6 3
9 4
8 5
0 2 2 6
  7
4 7 8 8
2 7 9

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Giải tám 78
Giải bảy 845
Giải sáu 2167 7345 6709
Giải năm 8999
Giải bốn 40678 02588 60329 67268
43839 63736 35400
Giải ba 33713 17203
Giải nhì 27434
Giải nhất 19127
Đặc biệt 982526
XSDLK ngày 09/05/2023
Đầu Lô tô
0 0 3 9
1 3
2 6 7 9
3 4 6 9
4 5 5
5  
6 7 8
7 8
8 8
9 9
Lô tô Đuôi
0 0
  1
  2
0 1 3
3 4
4 4 5
2 3 6
2 6 7
6 7 8 8
0 2 3 9 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Giải tám 88
Giải bảy 607
Giải sáu 0723 0201 4673
Giải năm 8272
Giải bốn 67182 33991 24280 81327
97773 69494 14457
Giải ba 03965 24550
Giải nhì 77451
Giải nhất 75432
Đặc biệt 459567
XSDLK ngày 02/05/2023
Đầu Lô tô
0 1 7
1  
2 3 7
3 2
4  
5 0 1 7
6 5 7
7 2 3 3
8 0 2
9 1 4
Lô tô Đuôi
5 8 0
0 5 9 1
3 7 8 2
2 7 7 3
9 4
6 5
  6
0 2 5 6 7
  8
  9

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Giải tám 81
Giải bảy 345
Giải sáu 7632 9911 2963
Giải năm 8088
Giải bốn 58960 58990 83991 71778
03822 49593 03681
Giải ba 40923 34029
Giải nhì 19209
Giải nhất 40542
Đặc biệt 505527
XSDLK ngày 25/04/2023
Đầu Lô tô
0 9
1 1
2 2 3 7 9
3 2
4 2 5
5  
6 0 3
7 8
8 1 8
9 0 1 3
Lô tô Đuôi
6 9 0
1 8 9 1
2 3 4 2
2 6 9 3
  4
4 5
  6
2 7
7 8 8
0 2 9

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Giải tám 00
Giải bảy 558
Giải sáu 5371 4295 2961
Giải năm 1974
Giải bốn 35416 51160 57667 06696
75824 39481 68175
Giải ba 34807 10566
Giải nhì 56443
Giải nhất 83177
Đặc biệt 332141
XSDLK ngày 18/04/2023
Đầu Lô tô
0 7
1 6
2 4
3  
4 1 3
5 8
6 0 1 6 7
7 1 4 5 7
8 1
9 5 6
Lô tô Đuôi
6 0
4 6 7 8 1
  2
4 3
2 7 4
7 9 5
1 6 9 6
0 6 7 7
5 8
  9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Giải tám 61
Giải bảy 506
Giải sáu 0406 4176 0745
Giải năm 7719
Giải bốn 68279 78609 25438 16305
78757 18623 73651
Giải ba 92415 13706
Giải nhì 19013
Giải nhất 81243
Đặc biệt 099891
XSDLK ngày 11/04/2023
Đầu Lô tô
0 5 6 6 6 9
1 3 5 9
2 3
3 8
4 3 5
5 1 7
6  
7 6 9
8  
9 1
Lô tô Đuôi
  0
5 9 1
  2
1 2 4 3
  4
0 1 4 5
0 0 0 7 6
5 7
3 8
0 1 7 9

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Giải tám 63
Giải bảy 436
Giải sáu 7367 3706 3430
Giải năm 2272
Giải bốn 05736 73641 60500 15718
96209 35937 70755
Giải ba 46378 20332
Giải nhì 98594
Giải nhất 87561
Đặc biệt 842178
XSDLK ngày 04/04/2023
Đầu Lô tô
0 0 6 9
1 8
2  
3 0 2 6 6 7
4 1
5 5
6 1 7
7 2 8 8
8  
9 4
Lô tô Đuôi
0 3 0
4 6 1
3 7 2
  3
9 4
5 5
0 3 3 6
3 6 7
1 7 7 8
0 9

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Giải tám 52
Giải bảy 584
Giải sáu 7854 8337 4479
Giải năm 5375
Giải bốn 14831 89195 67994 55114
48885 27595 81839
Giải ba 09276 02043
Giải nhì 54862
Giải nhất 26119
Đặc biệt 037048
XSDLK ngày 28/03/2023
Đầu Lô tô
0  
1 4 9
2  
3 1 7 9
4 3 8
5 4
6 2
7 5 6 9
8 4 5
9 4 5 5
Lô tô Đuôi
  0
3 1
6 2
4 3
1 5 8 9 4
7 8 9 9 5
7 6
3 7
4 8
1 3 7 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Giải tám 95
Giải bảy 932
Giải sáu 1719 4377 3318
Giải năm 1160
Giải bốn 42357 18219 06794 00111
16939 72535 48747
Giải ba 91416 98191
Giải nhì 75807
Giải nhất 85234
Đặc biệt 240907
XSDLK ngày 21/03/2023
Đầu Lô tô
0 7 7
1 1 6 8 9 9
2  
3 2 4 5 9
4 7
5 7
6 0
7 7
8  
9 1 4
Lô tô Đuôi
6 0
1 9 1
3 2
  3
3 9 4
3 5
1 6
0 0 4 5 7 7
1 8
1 1 3 9

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Giải tám 29
Giải bảy 221
Giải sáu 4308 0895 8794
Giải năm 1348
Giải bốn 46165 29075 15216 90620
26829 36631 07858
Giải ba 10601 07252
Giải nhì 71387
Giải nhất 95893
Đặc biệt 350407
XSDLK ngày 14/03/2023
Đầu Lô tô
0 1 7 8
1 6
2 0 1 9
3 1
4 8
5 2 8
6 5
7 5
8 7
9 3 4 5
Lô tô Đuôi
2 0
0 2 3 1
5 2
9 3
9 4
6 7 9 5
1 6
0 8 7
0 4 5 8
2 9

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Giải tám 66
Giải bảy 063
Giải sáu 9380 0658 6202
Giải năm 8946
Giải bốn 24893 28466 96953 58896
11105 62647 44386
Giải ba 71015 94204
Giải nhì 59012
Giải nhất 61542
Đặc biệt 094444
XSDLK ngày 07/03/2023
Đầu Lô tô
0 2 4 5
1 2 5
2  
3  
4 2 4 6 7
5 3 8
6 3 6
7  
8 0 6
9 3 6
Lô tô Đuôi
8 0
  1
0 1 4 2
5 6 9 3
0 4 4
0 1 5
4 6 8 9 6
4 7
5 8
  9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Giải tám 99
Giải bảy 532
Giải sáu 4784 8135 3494
Giải năm 8615
Giải bốn 09866 67845 29333 21053
00609 05506 33114
Giải ba 67110 02849
Giải nhì 63662
Giải nhất 58899
Đặc biệt 731319
XSDLK ngày 28/02/2023
Đầu Lô tô
0 6 9
1 0 4 5 9
2  
3 2 3 5
4 5 9
5 3
6 2 6
7  
8 4
9 4 9
Lô tô Đuôi
1 0
  1
3 6 2
3 5 3
1 8 9 4
1 3 4 5
0 6 6
  7
  8
0 1 4 9 9