Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số DakLak

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Giải tám 20
Giải bảy 558
Giải sáu 1284 9590 4561
Giải năm 7587
Giải bốn 54733 88797 85754 32890
08874 89042 35035
Giải ba 00436 86304
Giải nhì 82881
Giải nhất 91561
Đặc biệt 946593
XSDLK ngày 28/11/2023
Đầu Lô tô
0 4
1  
2  
3 3 5 6
4 2
5 4 8
6 1 1
7 4
8 1 4 7
9 0 0 3 7
Lô tô Đuôi
9 9 0
6 6 8 1
4 2
3 9 3
0 5 7 8 4
3 5
3 6
8 9 7
5 8
  9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Giải tám 93
Giải bảy 530
Giải sáu 1479 3109 6838
Giải năm 4948
Giải bốn 77731 62463 64278 37987
28600 49072 45761
Giải ba 89414 91665
Giải nhì 84925
Giải nhất 30932
Đặc biệt 546904
XSDLK ngày 21/11/2023
Đầu Lô tô
0 0 4 9
1 4
2 5
3 0 1 2 8
4 8
5  
6 1 3 5
7 2 8 9
8 7
9  
Lô tô Đuôi
0 3 0
3 6 1
3 7 2
6 3
0 1 4
2 6 5
  6
8 7
3 4 7 8
0 7 9

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Giải tám 12
Giải bảy 845
Giải sáu 6816 8749 3786
Giải năm 1865
Giải bốn 29013 23607 12008 74871
32892 23986 16463
Giải ba 68450 94614
Giải nhì 23160
Giải nhất 05606
Đặc biệt 312151
XSDLK ngày 14/11/2023
Đầu Lô tô
0 6 7 8
1 3 4 6
2  
3  
4 5 9
5 0 1
6 0 3 5
7 1
8 6 6
9 2
Lô tô Đuôi
5 6 0
5 7 1
9 2
1 6 3
1 4
4 6 5
0 1 8 8 6
0 7
0 8
4 9

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Giải tám 32
Giải bảy 370
Giải sáu 2610 0293 5064
Giải năm 7361
Giải bốn 57634 30103 12796 92189
14305 21446 16782
Giải ba 13108 50575
Giải nhì 29245
Giải nhất 01070
Đặc biệt 538932
XSDLK ngày 07/11/2023
Đầu Lô tô
0 3 5 8
1 0
2  
3 2 4
4 5 6
5  
6 1 4
7 0 0 5
8 2 9
9 3 6
Lô tô Đuôi
1 7 7 0
6 1
3 8 2
0 9 3
3 6 4
0 4 7 5
4 9 6
  7
0 8
8 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Giải tám 20
Giải bảy 033
Giải sáu 8442 7558 0778
Giải năm 6471
Giải bốn 50252 47256 30490 29515
08384 17667 70802
Giải ba 91130 54623
Giải nhì 79411
Giải nhất 11131
Đặc biệt 595549
XSDLK ngày 31/10/2023
Đầu Lô tô
0 2
1 1 5
2 3
3 0 1 3
4 2 9
5 2 6 8
6 7
7 1 8
8 4
9 0
Lô tô Đuôi
3 9 0
1 3 7 1
0 4 5 2
2 3 3
8 4
1 5
5 6
6 7
5 7 8
4 9

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Giải tám 18
Giải bảy 996
Giải sáu 3659 9686 8606
Giải năm 8149
Giải bốn 01046 27437 37779 37705
03144 62298 95192
Giải ba 17471 97662
Giải nhì 27409
Giải nhất 66791
Đặc biệt 421923
XSDLK ngày 24/10/2023
Đầu Lô tô
0 5 6 9
1  
2 3
3 7
4 4 6 9
5 9
6 2
7 1 9
8 6
9 1 2 6 8
Lô tô Đuôi
  0
7 9 1
6 9 2
2 3
4 4
0 5
0 4 8 9 6
3 7
9 8
0 4 5 7 9

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Giải tám 12
Giải bảy 309
Giải sáu 9258 6255 5563
Giải năm 4136
Giải bốn 67892 52032 40085 08577
38496 37921 07096
Giải ba 20881 21125
Giải nhì 03276
Giải nhất 55893
Đặc biệt 441627
XSDLK ngày 17/10/2023
Đầu Lô tô
0 9
1  
2 1 5 7
3 2 6
4  
5 5 8
6 3
7 6 7
8 1 5
9 2 3 6 6
Lô tô Đuôi
  0
2 8 1
3 9 2
6 9 3
  4
2 5 8 5
3 7 9 9 6
2 7 7
5 8
0 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Giải tám 31
Giải bảy 703
Giải sáu 5233 3768 0345
Giải năm 5556
Giải bốn 72668 78384 56815 24332
25146 80041 75409
Giải ba 45205 33048
Giải nhì 68867
Giải nhất 47767
Đặc biệt 446469
XSDLK ngày 10/10/2023
Đầu Lô tô
0 3 5 9
1 5
2  
3 2 3
4 1 5 6 8
5 6
6 7 7 8 8 9
7  
8 4
9  
Lô tô Đuôi
  0
4 1
3 2
0 3 3
8 4
0 1 4 5
4 5 6
6 6 7
4 6 6 8
0 6 9

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Giải tám 01
Giải bảy 727
Giải sáu 2982 3702 0041
Giải năm 2988
Giải bốn 68494 12176 68561 19386
67786 22407 31916
Giải ba 38439 38974
Giải nhì 53714
Giải nhất 75037
Đặc biệt 972088
XSDLK ngày 03/10/2023
Đầu Lô tô
0 2 7
1 4 6
2 7
3 7 9
4 1
5  
6 1
7 4 6
8 2 6 6 8 8
9 4
Lô tô Đuôi
  0
4 6 1
0 8 2
  3
1 7 9 4
  5
1 7 8 8 6
0 2 3 7
8 8 8
3 9

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Giải tám 50
Giải bảy 049
Giải sáu 9739 3057 0155
Giải năm 2363
Giải bốn 85068 93542 16498 58582
73023 51066 93043
Giải ba 69374 50740
Giải nhì 31077
Giải nhất 54589
Đặc biệt 154671
XSDLK ngày 26/09/2023
Đầu Lô tô
0  
1  
2 3
3 9
4 0 2 3 9
5 5 7
6 3 6 8
7 1 4 7
8 2 9
9 8
Lô tô Đuôi
4 0
7 1
4 8 2
2 4 6 3
7 4
5 5
6 6
5 7 7
6 9 8
3 4 8 9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Giải tám 30
Giải bảy 397
Giải sáu 8467 0717 0105
Giải năm 5771
Giải bốn 95976 90927 10063 01499
64228 50806 12533
Giải ba 50524 36990
Giải nhì 23710
Giải nhất 42118
Đặc biệt 998389
XSDLK ngày 19/09/2023
Đầu Lô tô
0 5 6
1 0 7 8
2 4 7 8
3 3
4  
5  
6 3 7
7 1 6
8 9
9 0 7 9
Lô tô Đuôi
1 9 0
7 1
  2
3 6 3
2 4
0 5
0 7 6
1 2 6 9 7
1 2 8
8 9 9

SXDLK - Kết Quả Sổ Xố DakLak

Giải tám 61
Giải bảy 448
Giải sáu 3942 9887 0928
Giải năm 7257
Giải bốn 74561 86789 49524 92510
42486 01956 25950
Giải ba 19272 35968
Giải nhì 46380
Giải nhất 12712
Đặc biệt 417155
XSDLK ngày 12/09/2023
Đầu Lô tô
0  
1 0 2
2 4 8
3  
4 2 8
5 0 5 6 7
6 1 8
7 2
8 0 6 7 9
9  
Lô tô Đuôi
1 5 8 0
6 1
1 4 7 2
  3
2 4
5 5
5 8 6
5 8 7
2 4 6 8
8 9

XSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak Hôm Nay

Giải tám 01
Giải bảy 257
Giải sáu 7040 6007 3908
Giải năm 1743
Giải bốn 57414 69548 94932 97973
13375 16564 50885
Giải ba 33504 63545
Giải nhì 92740
Giải nhất 61665
Đặc biệt 025576
XSDLK ngày 05/09/2023
Đầu Lô tô
0 4 7 8
1 4
2  
3 2
4 0 0 3 5 8
5 7
6 4 5
7 3 5 6
8 5
9  
Lô tô Đuôi
4 4 0
  1
3 2
4 7 3
0 1 6 4
4 6 7 8 5
7 6
0 5 7
0 4 8
  9

KQXSDLK - Kết Quả Xổ Số DakLak

Giải tám 78
Giải bảy 641
Giải sáu 8863 6506 1951
Giải năm 1093
Giải bốn 99479 69735 83627 36311
46766 99767 02087
Giải ba 02712 58411
Giải nhì 96984
Giải nhất 81264
Đặc biệt 443342
XSDLK ngày 29/08/2023
Đầu Lô tô
0 6
1 1 1 2
2 7
3 5
4 1 2
5 1
6 3 4 6 7
7 9
8 4 7
9 3
Lô tô Đuôi
  0
1 1 4 5 1
1 4 2
6 9 3
6 8 4
3 5
0 6 6
2 6 8 7
  8
7 9