Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Giải tám 49
Giải bảy 749
Giải sáu 6415 8312 2201
Giải năm 8226
Giải bốn 99486 16835 88803 85140
83547 77624 29644
Giải ba 98517 65384
Giải nhì 78363
Giải nhất 58800
Đặc biệt 014567
XSDNG ngày 02/12/2023
Đầu Lô tô
0 0 1 3
1 2 5 7
2 4 6
3 5
4 0 4 7 9
5  
6 3 7
7  
8 4 6
9  
Lô tô Đuôi
0 4 0
0 1
1 2
0 6 3
2 4 8 4
1 3 5
2 8 6
1 4 6 7
  8
4 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Giải tám 93
Giải bảy 274
Giải sáu 2173 3150 7430
Giải năm 8305
Giải bốn 48109 47695 26603 74521
44090 09378 04101
Giải ba 22963 41205
Giải nhì 69973
Giải nhất 71215
Đặc biệt 067158
XSDNG ngày 29/11/2023
Đầu Lô tô
0 1 3 5 5 9
1 5
2 1
3 0
4  
5 0 8
6 3
7 3 3 4 8
8  
9 0 5
Lô tô Đuôi
3 5 9 0
0 2 1
  2
0 6 7 7 3
7 4
0 0 1 9 5
  6
  7
5 7 8
0 9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải tám 55
Giải bảy 052
Giải sáu 4142 7712 4437
Giải năm 4905
Giải bốn 99399 97592 94374 26478
67109 77484 05416
Giải ba 10013 06928
Giải nhì 47874
Giải nhất 01865
Đặc biệt 908857
XSDNG ngày 25/11/2023
Đầu Lô tô
0 5 9
1 2 3 6
2 8
3 7
4 2
5 2 7
6 5
7 4 4 8
8 4
9 2 9
Lô tô Đuôi
  0
  1
1 4 5 9 2
1 3
7 7 8 4
0 6 5
1 6
3 5 7
2 7 8
0 9 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Giải tám 93
Giải bảy 446
Giải sáu 9828 5879 7222
Giải năm 1259
Giải bốn 56701 32643 22185 14935
08174 11432 81697
Giải ba 54626 34979
Giải nhì 68183
Giải nhất 37658
Đặc biệt 388440
XSDNG ngày 22/11/2023
Đầu Lô tô
0 1
1  
2 2 6 8
3 2 5
4 0 3 6
5 8 9
6  
7 4 9 9
8 3 5
9 7
Lô tô Đuôi
4 0
0 1
2 3 2
4 8 3
7 4
3 8 5
2 4 6
9 7
2 5 8
5 7 7 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Giải tám 39
Giải bảy 615
Giải sáu 6884 2472 9863
Giải năm 4590
Giải bốn 71690 98126 88216 20530
83799 95942 57941
Giải ba 15185 27425
Giải nhì 38100
Giải nhất 39451
Đặc biệt 640591
XSDNG ngày 18/11/2023
Đầu Lô tô
0 0
1 5 6
2 5 6
3 0
4 1 2
5 1
6 3
7 2
8 4 5
9 0 0 1 9
Lô tô Đuôi
0 3 9 9 0
4 5 9 1
4 7 2
6 3
8 4
1 2 8 5
1 2 6
  7
  8
9 9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải tám 40
Giải bảy 153
Giải sáu 2407 7228 1668
Giải năm 3845
Giải bốn 38098 38140 00935 16063
98799 32631 19694
Giải ba 82172 55443
Giải nhì 64197
Giải nhất 53798
Đặc biệt 733872
XSDNG ngày 15/11/2023
Đầu Lô tô
0 7
1  
2 8
3 1 5
4 0 3 5
5 3
6 3 8
7 2 2
8  
9 4 7 8 8 9
Lô tô Đuôi
4 0
3 1
7 7 2
4 5 6 3
9 4
3 4 5
  6
0 9 7
2 6 9 9 8
9 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Giải tám 47
Giải bảy 161
Giải sáu 1045 9274 0965
Giải năm 8733
Giải bốn 94812 08220 20621 22312
58495 54582 13198
Giải ba 69401 88904
Giải nhì 76677
Giải nhất 79265
Đặc biệt 029456
XSDNG ngày 11/11/2023
Đầu Lô tô
0 1 4
1 2 2
2 0 1
3 3
4 5
5 6
6 1 5 5
7 4 7
8 2
9 5 8
Lô tô Đuôi
2 0
0 2 6 1
1 1 8 2
3 3
0 7 4
4 6 6 9 5
5 6
7 7
9 8
  9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Giải tám 76
Giải bảy 670
Giải sáu 7915 0131 6588
Giải năm 4894
Giải bốn 31426 15388 72054 90756
93054 26584 42446
Giải ba 53032 40224
Giải nhì 88644
Giải nhất 28926
Đặc biệt 393019
XSDNG ngày 08/11/2023
Đầu Lô tô
0  
1 5 9
2 4 6 6
3 1 2
4 4 6
5 4 4 6
6  
7 0
8 4 8 8
9 4
Lô tô Đuôi
7 0
3 1
3 2
  3
2 4 5 5 8 9 4
1 5
2 2 4 5 6
  7
8 8 8
1 9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải tám 83
Giải bảy 692
Giải sáu 5366 1800 6149
Giải năm 6098
Giải bốn 36744 56878 37037 00014
76461 01739 51350
Giải ba 08627 17074
Giải nhì 12239
Giải nhất 60224
Đặc biệt 605606
XSDNG ngày 04/11/2023
Đầu Lô tô
0 0 6
1 4
2 4 7
3 7 9 9
4 4 9
5 0
6 1 6
7 4 8
8  
9 2 8
Lô tô Đuôi
0 5 0
6 1
9 2
  3
1 2 4 7 4
  5
0 6 6
2 3 7
7 9 8
3 3 4 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Giải tám 22
Giải bảy 707
Giải sáu 3773 7265 5007
Giải năm 1016
Giải bốn 54974 30969 36332 16734
13128 36993 80659
Giải ba 91123 38570
Giải nhì 75615
Giải nhất 79937
Đặc biệt 393193
XSDNG ngày 01/11/2023
Đầu Lô tô
0 7 7
1 5 6
2 3 8
3 2 4 7
4  
5 9
6 5 9
7 0 3 4
8  
9 3 3
Lô tô Đuôi
7 0
  1
3 2
2 7 9 9 3
3 7 4
1 6 5
1 6
0 0 3 7
2 8
5 6 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Giải tám 18
Giải bảy 482
Giải sáu 5397 0122 8358
Giải năm 4672
Giải bốn 53858 57056 58560 63874
10512 09254 02252
Giải ba 47334 77449
Giải nhì 49496
Giải nhất 24151
Đặc biệt 684631
XSDNG ngày 28/10/2023
Đầu Lô tô
0  
1 2
2 2
3 1 4
4 9
5 1 2 4 6 8 8
6 0
7 2 4
8 2
9 6 7
Lô tô Đuôi
6 0
3 5 1
1 2 5 7 8 2
  3
3 5 7 4
  5
5 9 6
9 7
5 5 8
4 9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải tám 66
Giải bảy 915
Giải sáu 3145 0254 3095
Giải năm 5390
Giải bốn 78540 74227 60028 54115
01418 87214 27326
Giải ba 44191 06840
Giải nhì 33285
Giải nhất 83692
Đặc biệt 897507
XSDNG ngày 25/10/2023
Đầu Lô tô
0 7
1 4 5 5 8
2 6 7 8
3  
4 0 0 5
5 4
6  
7  
8 5
9 0 1 2 5
Lô tô Đuôi
4 4 9 0
9 1
9 2
  3
1 5 4
1 1 4 8 9 5
2 6
0 2 7
1 2 8
  9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Giải tám 84
Giải bảy 938
Giải sáu 9013 7015 0445
Giải năm 4678
Giải bốn 83485 05541 63857 40386
51287 55588 03954
Giải ba 48084 27684
Giải nhì 03833
Giải nhất 81767
Đặc biệt 091459
XSDNG ngày 21/10/2023
Đầu Lô tô
0  
1 3 5
2  
3 3 8
4 1 5
5 4 7 9
6 7
7 8
8 4 4 5 6 7 8
9  
Lô tô Đuôi
  0
4 1
  2
1 3 3
5 8 8 4
1 4 8 5
8 6
5 6 8 7
3 7 8 8
5 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Giải tám 67
Giải bảy 168
Giải sáu 8959 7800 6419
Giải năm 9607
Giải bốn 38137 48329 68225 39756
21412 92064 39729
Giải ba 52193 25714
Giải nhì 84157
Giải nhất 58422
Đặc biệt 522700
XSDNG ngày 18/10/2023
Đầu Lô tô
0 0 0 7
1 2 4 9
2 2 5 9 9
3 7
4  
5 6 7 9
6 4 8
7  
8  
9 3
Lô tô Đuôi
0 0 0
  1
1 2 2
9 3
1 6 4
2 5
5 6
0 3 5 7
6 8
1 2 2 5 9