Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Giải tám 80
Giải bảy 614
Giải sáu 2129 3231 4491
Giải năm 6935
Giải bốn 79866 23311 75425 50695
57318 51759 08335
Giải ba 04450 97833
Giải nhì 08299
Giải nhất 78889
Đặc biệt 128315
XSDNG ngày 31/05/2023
Đầu Lô tô
0  
1 1 4 5 8
2 5 9
3 1 3 5 5
4  
5 0 9
6 6
7  
8 9
9 1 5 9
Lô tô Đuôi
5 0
1 3 9 1
  2
3 3
1 4
1 2 3 3 9 5
6 6
  7
1 8
2 5 8 9 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Giải tám 84
Giải bảy 320
Giải sáu 4842 0717 5634
Giải năm 0886
Giải bốn 52982 80212 72809 70382
98196 66044 05487
Giải ba 72233 22074
Giải nhì 84553
Giải nhất 19370
Đặc biệt 434485
XSDNG ngày 27/05/2023
Đầu Lô tô
0 9
1 2 7
2 0
3 3 4
4 2 4
5 3
6  
7 0 4
8 2 2 5 6 7
9 6
Lô tô Đuôi
2 7 0
  1
1 4 8 8 2
3 5 3
3 4 7 4
8 5
8 9 6
1 8 7
  8
0 9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải tám 57
Giải bảy 194
Giải sáu 1143 2976 7417
Giải năm 2926
Giải bốn 86074 61037 15473 36245
32782 82092 61333
Giải ba 40693 71400
Giải nhì 87843
Giải nhất 84672
Đặc biệt 194093
XSDNG ngày 24/05/2023
Đầu Lô tô
0 0
1 7
2 6
3 3 7
4 3 3 5
5  
6  
7 2 3 4 6
8 2
9 2 3 3 4
Lô tô Đuôi
0 0
  1
7 8 9 2
3 4 4 7 9 9 3
7 9 4
4 5
2 7 6
1 3 7
  8
  9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Giải tám 19
Giải bảy 185
Giải sáu 1381 3664 3273
Giải năm 8521
Giải bốn 48552 44475 45046 94913
02015 99466 81156
Giải ba 18009 53383
Giải nhì 90664
Giải nhất 14491
Đặc biệt 193652
XSDNG ngày 20/05/2023
Đầu Lô tô
0 9
1 3 5
2 1
3  
4 6
5 2 2 6
6 4 4 6
7 3 5
8 1 3 5
9 1
Lô tô Đuôi
  0
2 8 9 1
5 5 2
1 7 8 3
6 6 4
1 7 8 5
4 5 6 6
  7
  8
0 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Giải tám 29
Giải bảy 715
Giải sáu 7284 1565 1339
Giải năm 5105
Giải bốn 85618 76528 87325 66502
54745 02430 94725
Giải ba 17386 24408
Giải nhì 98739
Giải nhất 32934
Đặc biệt 181996
XSDNG ngày 17/05/2023
Đầu Lô tô
0 2 5 8
1 5 8
2 5 5 8
3 0 4 9 9
4 5
5  
6 5
7  
8 4 6
9 6
Lô tô Đuôi
3 0
  1
0 2
  3
3 8 4
0 1 2 2 4 6 5
8 9 6
  7
0 1 2 8
3 3 9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải tám 57
Giải bảy 568
Giải sáu 6626 6289 8216
Giải năm 3999
Giải bốn 11549 51709 54851 39292
81549 84711 73895
Giải ba 17872 53843
Giải nhì 86258
Giải nhất 17640
Đặc biệt 161597
XSDNG ngày 13/05/2023
Đầu Lô tô
0 9
1 1 6
2 6
3  
4 0 3 9 9
5 1 8
6 8
7 2
8 9
9 2 5 7 9
Lô tô Đuôi
4 0
1 5 1
7 9 2
4 3
  4
9 5
1 2 6
9 7
5 6 8
0 4 4 8 9 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Giải tám 33
Giải bảy 186
Giải sáu 9719 4070 6783
Giải năm 1218
Giải bốn 15814 73135 14208 28850
97986 05561 96818
Giải ba 54469 57616
Giải nhì 91000
Giải nhất 62574
Đặc biệt 997962
XSDNG ngày 10/05/2023
Đầu Lô tô
0 0 8
1 4 6 8 8 9
2  
3 5
4  
5 0
6 1 2 9
7 0 4
8 3 6 6
9  
Lô tô Đuôi
0 5 7 0
6 1
6 2
8 3
1 7 4
3 5
1 8 8 6
  7
0 1 1 8
1 6 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Giải tám 25
Giải bảy 806
Giải sáu 9267 8155 0297
Giải năm 0504
Giải bốn 88158 05520 93963 51209
37390 85077 99002
Giải ba 71656 94969
Giải nhì 83136
Giải nhất 21850
Đặc biệt 922468
XSDNG ngày 06/05/2023
Đầu Lô tô
0 2 4 6 9
1  
2 0
3 6
4  
5 0 5 6 8
6 3 7 8 9
7 7
8  
9 0 7
Lô tô Đuôi
2 5 9 0
  1
0 2
6 3
0 4
5 5
0 3 5 6
6 7 9 7
5 6 8
0 6 9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải tám 36
Giải bảy 927
Giải sáu 8059 9337 3616
Giải năm 1921
Giải bốn 39779 95513 99859 15830
39698 24948 57326
Giải ba 86578 75718
Giải nhì 43699
Giải nhất 76642
Đặc biệt 498688
XSDNG ngày 03/05/2023
Đầu Lô tô
0  
1 3 6 8
2 1 6 7
3 0 7
4 2 8
5 9 9
6  
7 8 9
8 8
9 8 9
Lô tô Đuôi
3 0
2 1
4 2
1 3
  4
  5
1 2 6
2 3 7
1 4 7 8 9 8
5 5 7 9 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Giải tám 73
Giải bảy 479
Giải sáu 8604 9962 6295
Giải năm 8849
Giải bốn 75747 26669 11076 14824
42927 61334 68146
Giải ba 32107 19897
Giải nhì 77612
Giải nhất 07748
Đặc biệt 478364
XSDNG ngày 29/04/2023
Đầu Lô tô
0 4 7
1 2
2 4 7
3 4
4 6 7 8 9
5  
6 2 4 9
7 6 9
8  
9 5 7
Lô tô Đuôi
  0
  1
1 6 2
  3
0 2 3 6 4
9 5
4 7 6
0 2 4 9 7
4 8
4 6 7 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Giải tám 03
Giải bảy 905
Giải sáu 7401 5702 3702
Giải năm 2346
Giải bốn 62650 59198 89590 63514
23594 50705 18804
Giải ba 31080 04540
Giải nhì 80100
Giải nhất 04271
Đặc biệt 626057
XSDNG ngày 26/04/2023
Đầu Lô tô
0 0 1 2 2 4 5 5
1 4
2  
3  
4 0 6
5 0 7
6  
7 1
8 0
9 0 4 8
Lô tô Đuôi
0 4 5 8 9 0
0 7 1
0 0 2
  3
0 1 9 4
0 0 5
4 6
5 7
9 8
  9

SXDNG - Kết Quả Sổ Xố Đà Nẵng

Giải tám 24
Giải bảy 283
Giải sáu 7873 3778 5053
Giải năm 1909
Giải bốn 26171 21421 39753 97238
55214 56685 00774
Giải ba 25060 23353
Giải nhì 56867
Giải nhất 62494
Đặc biệt 028174
XSDNG ngày 22/04/2023
Đầu Lô tô
0 9
1 4
2 1
3 8
4  
5 3 3 3
6 0 7
7 1 3 4 4 8
8 3 5
9 4
Lô tô Đuôi
6 0
2 7 1
  2
5 5 5 7 8 3
1 7 7 9 4
8 5
  6
6 7
3 7 8
0 9

XSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng Hôm Nay

Giải tám 71
Giải bảy 719
Giải sáu 6895 7495 4180
Giải năm 2177
Giải bốn 48777 97868 94161 23398
80684 15173 85230
Giải ba 89128 18123
Giải nhì 61904
Giải nhất 79318
Đặc biệt 722557
XSDNG ngày 19/04/2023
Đầu Lô tô
0 4
1 8 9
2 3 8
3 0
4  
5 7
6 1 8
7 3 7 7
8 0 4
9 5 5 8
Lô tô Đuôi
3 8 0
6 1
  2
2 7 3
0 8 4
9 9 5
  6
5 7 7 7
1 2 6 9 8
1 9

KQXSDNG - Kết Quả Xổ Số Đà Nẵng

Giải tám 79
Giải bảy 351
Giải sáu 3703 0716 8344
Giải năm 2157
Giải bốn 87444 66045 84977 32901
14640 35908 69911
Giải ba 37409 72771
Giải nhì 15553
Giải nhất 68144
Đặc biệt 415366
XSDNG ngày 15/04/2023
Đầu Lô tô
0 1 3 8 9
1 1 6
2  
3  
4 0 4 4 4 5
5 1 3 7
6 6
7 1 7
8  
9  
Lô tô Đuôi
4 0
0 1 5 7 1
  2
0 5 3
4 4 4 4
4 5
1 6 6
5 7 7
0 8
0 9