Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Giải tám 58
Giải bảy 756
Giải sáu 3989 6317 3439
Giải năm 2932
Giải bốn 84995 57652 68294 40716
21088 67368 21774
Giải ba 18870 13515
Giải nhì 10259
Giải nhất 84670
Đặc biệt 766838
XSDNO ngày 02/12/2023
Đầu Lô tô
0  
1 5 6 7
2  
3 2 8 9
4  
5 2 6 9
6 8
7 0 0 4
8 8 9
9 4 5
Lô tô Đuôi
7 7 0
  1
3 5 2
  3
7 9 4
1 9 5
1 5 6
1 7
3 6 8 8
3 5 8 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Giải tám 63
Giải bảy 639
Giải sáu 8837 0823 2557
Giải năm 0192
Giải bốn 15337 20478 32493 94906
44551 90007 61246
Giải ba 08648 95322
Giải nhì 34250
Giải nhất 02951
Đặc biệt 721110
XSDNO ngày 25/11/2023
Đầu Lô tô
0 6 7
1 0
2 2 3
3 7 7 9
4 6 8
5 0 1 1 7
6  
7 8
8  
9 2 3
Lô tô Đuôi
1 5 0
5 5 1
2 9 2
2 9 3
  4
  5
0 4 6
0 3 3 5 7
4 7 8
3 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Giải tám 89
Giải bảy 345
Giải sáu 6452 2964 5394
Giải năm 2698
Giải bốn 93343 76402 40895 33471
37632 72561 94821
Giải ba 82215 09999
Giải nhì 11680
Giải nhất 03388
Đặc biệt 919424
XSDNO ngày 18/11/2023
Đầu Lô tô
0 2
1 5
2 1 4
3 2
4 3 5
5 2
6 1 4
7 1
8 0 8
9 4 5 8 9
Lô tô Đuôi
8 0
2 6 7 1
0 3 5 2
4 3
2 6 9 4
1 4 9 5
  6
  7
8 9 8
9 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Giải tám 98
Giải bảy 827
Giải sáu 6518 0175 4729
Giải năm 3516
Giải bốn 71633 92821 94108 43922
57136 49196 68095
Giải ba 27033 13204
Giải nhì 49256
Giải nhất 80464
Đặc biệt 243185
XSDNO ngày 11/11/2023
Đầu Lô tô
0 4 8
1 6 8
2 1 2 7 9
3 3 3 6
4  
5 6
6 4
7 5
8 5
9 5 6
Lô tô Đuôi
  0
2 1
2 2
3 3 3
0 6 4
7 8 9 5
1 3 5 9 6
2 7
0 1 8
2 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Giải tám 73
Giải bảy 254
Giải sáu 2390 8271 7893
Giải năm 1089
Giải bốn 46691 81359 15132 35600
02715 08771 79917
Giải ba 28098 74840
Giải nhì 70279
Giải nhất 45239
Đặc biệt 498917
XSDNO ngày 04/11/2023
Đầu Lô tô
0 0
1 5 7 7
2  
3 2 9
4 0
5 4 9
6  
7 1 1 9
8 9
9 0 1 3 8
Lô tô Đuôi
0 4 9 0
7 7 9 1
3 2
9 3
5 4
1 5
  6
1 1 7
9 8
3 5 7 8 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Giải tám 86
Giải bảy 996
Giải sáu 9628 7993 0161
Giải năm 4256
Giải bốn 98588 44439 33813 39340
13661 65590 80357
Giải ba 93780 76551
Giải nhì 09128
Giải nhất 92736
Đặc biệt 844290
XSDNO ngày 28/10/2023
Đầu Lô tô
0  
1 3
2 8 8
3 6 9
4 0
5 1 6 7
6 1 1
7  
8 0 8
9 0 0 3 6
Lô tô Đuôi
4 8 9 9 0
5 6 6 1
  2
1 9 3
  4
  5
3 5 9 6
5 7
2 2 8 8
3 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Giải tám 03
Giải bảy 498
Giải sáu 9363 9108 1795
Giải năm 6990
Giải bốn 37977 76810 86634 83816
54368 06689 19518
Giải ba 66093 10496
Giải nhì 69765
Giải nhất 52071
Đặc biệt 581409
XSDNO ngày 21/10/2023
Đầu Lô tô
0 8 9
1 0 6 8
2  
3 4
4  
5  
6 3 5 8
7 1 7
8 9
9 0 3 5 6 8
Lô tô Đuôi
1 9 0
7 1
  2
6 9 3
3 4
6 9 5
1 9 6
7 7
0 1 6 9 8
0 8 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Giải tám 38
Giải bảy 297
Giải sáu 9859 9194 0931
Giải năm 5185
Giải bốn 98793 12703 13469 39072
12954 81638 36978
Giải ba 23272 81266
Giải nhì 81944
Giải nhất 11708
Đặc biệt 069366
XSDNO ngày 14/10/2023
Đầu Lô tô
0 3 8
1  
2  
3 1 8
4 4
5 4 9
6 6 6 9
7 2 2 8
8 5
9 3 4 7
Lô tô Đuôi
  0
3 1
7 7 2
0 9 3
4 5 9 4
8 5
6 6 6
9 7
0 3 7 8
5 6 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Giải tám 85
Giải bảy 202
Giải sáu 2562 3791 2625
Giải năm 5032
Giải bốn 11153 45564 98049 57858
53649 38618 77688
Giải ba 71288 67968
Giải nhì 06109
Giải nhất 18773
Đặc biệt 214554
XSDNO ngày 07/10/2023
Đầu Lô tô
0 2 9
1 8
2 5
3 2
4 9 9
5 3 4 8
6 2 4 8
7 3
8 8 8
9 1
Lô tô Đuôi
  0
9 1
0 3 6 2
5 7 3
5 6 4
2 5
  6
  7
1 5 6 8 8 8
0 4 4 9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Giải tám 50
Giải bảy 224
Giải sáu 1116 5476 4499
Giải năm 8112
Giải bốn 59081 26073 07699 61936
49240 74890 76426
Giải ba 70173 95467
Giải nhì 03818
Giải nhất 78566
Đặc biệt 590479
XSDNO ngày 30/09/2023
Đầu Lô tô
0  
1 2 6 8
2 4 6
3 6
4 0
5  
6 6 7
7 3 3 6 9
8 1
9 0 9 9
Lô tô Đuôi
4 9 0
8 1
1 2
7 7 3
2 4
  5
1 2 3 6 7 6
6 7
1 8
7 9 9 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Giải tám 02
Giải bảy 899
Giải sáu 9237 5996 2512
Giải năm 1696
Giải bốn 42983 33275 40005 71136
18696 64478 20950
Giải ba 46122 74876
Giải nhì 06139
Giải nhất 69999
Đặc biệt 985281
XSDNO ngày 23/09/2023
Đầu Lô tô
0 5
1 2
2 2
3 6 7 9
4  
5 0
6  
7 5 6 8
8 1 3
9 6 6 6 9 9
Lô tô Đuôi
5 0
8 1
1 2 2
8 3
  4
0 7 5
3 7 9 9 9 6
3 7
7 8
3 9 9 9

SXDNO - Kết Quả Sổ Xố Đắc Nông

Giải tám 89
Giải bảy 646
Giải sáu 4241 4417 7421
Giải năm 3951
Giải bốn 88472 42275 05567 85957
31142 21634 32527
Giải ba 72652 73586
Giải nhì 84633
Giải nhất 74632
Đặc biệt 835555
XSDNO ngày 16/09/2023
Đầu Lô tô
0  
1 7
2 1 7
3 2 3 4
4 1 2 6
5 1 2 5 7
6 7
7 2 5
8 6
9  
Lô tô Đuôi
  0
2 4 5 1
3 4 5 7 2
3 3
3 4
5 7 5
4 8 6
1 2 5 6 7
  8
  9

XSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông Hôm Nay

Giải tám 86
Giải bảy 558
Giải sáu 7515 3948 3907
Giải năm 2035
Giải bốn 49413 53069 52402 08826
83142 50879 23030
Giải ba 86963 79370
Giải nhì 25851
Giải nhất 60344
Đặc biệt 929614
XSDNO ngày 09/09/2023
Đầu Lô tô
0 2 7
1 3 4 5
2 6
3 0 5
4 2 4 8
5 1 8
6 3 9
7 0 9
8  
9  
Lô tô Đuôi
3 7 0
5 1
0 4 2
1 6 3
1 4 4
1 3 5
2 6
0 7
4 5 8
6 7 9

KQXSDNO - Kết Quả Xổ Số Đắc Nông

Giải tám 72
Giải bảy 888
Giải sáu 3622 4875 4751
Giải năm 1539
Giải bốn 12498 39200 17830 80913
52642 12827 31788
Giải ba 23387 08827
Giải nhì 85837
Giải nhất 89502
Đặc biệt 992668
XSDNO ngày 02/09/2023
Đầu Lô tô
0 0 2
1 3
2 2 7 7
3 0 7 9
4 2
5 1
6 8
7 5
8 7 8 8
9 8
Lô tô Đuôi
0 3 0
5 1
0 2 4 2
1 3
  4
7 5
  6
2 2 3 8 7
6 8 8 9 8
3 9