Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Giải tám 15
Giải bảy 398
Giải sáu 1269 6300 3681
Giải năm 1865
Giải bốn 49894 90856 89313 97588
98120 28011 37641
Giải ba 31700 03744
Giải nhì 48322
Giải nhất 59352
Đặc biệt 526934
XSDT ngày 29/05/2023
Đầu Lô tô
0 0 0
1 1 3
2 0 2
3 4
4 1 4
5 2 6
6 5 9
7  
8 1 8
9 4 8
Lô tô Đuôi
0 0 2 0
1 4 8 1
2 5 2
1 3
3 4 9 4
6 5
5 6
  7
8 9 8
6 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Giải tám 77
Giải bảy 448
Giải sáu 5085 0501 1156
Giải năm 9096
Giải bốn 85181 45219 64727 53849
07680 05839 29596
Giải ba 34943 23912
Giải nhì 60589
Giải nhất 80542
Đặc biệt 817013
XSDT ngày 22/05/2023
Đầu Lô tô
0 1
1 2 3 9
2 7
3 9
4 2 3 8 9
5 6
6  
7  
8 0 1 5 9
9 6 6
Lô tô Đuôi
8 0
0 8 1
1 4 2
1 4 3
  4
8 5
5 9 9 6
2 7
4 8
1 3 4 8 9

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Giải tám 33
Giải bảy 492
Giải sáu 8252 4026 7703
Giải năm 8213
Giải bốn 09967 83497 45601 21731
38882 05326 44130
Giải ba 99756 50426
Giải nhì 64754
Giải nhất 96610
Đặc biệt 823050
XSDT ngày 15/05/2023
Đầu Lô tô
0 1 3
1 0 3
2 6 6 6
3 0 1
4  
5 0 2 4 6
6 7
7  
8 2
9 2 7
Lô tô Đuôi
1 3 5 0
0 3 1
5 8 9 2
0 1 3
5 4
  5
2 2 2 5 6
6 9 7
  8
  9

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Giải tám 03
Giải bảy 267
Giải sáu 0890 0080 5134
Giải năm 7160
Giải bốn 79577 09104 65394 03438
77266 66973 38386
Giải ba 21231 19572
Giải nhì 60450
Giải nhất 11258
Đặc biệt 637269
XSDT ngày 08/05/2023
Đầu Lô tô
0 4
1  
2  
3 1 4 8
4  
5 0 8
6 0 6 7 9
7 2 3 7
8 0 6
9 0 4
Lô tô Đuôi
5 6 8 9 0
3 1
7 2
7 3
0 3 9 4
  5
6 8 6
6 7 7
3 5 8
6 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Giải tám 18
Giải bảy 525
Giải sáu 6669 7310 8360
Giải năm 8757
Giải bốn 08988 80427 89808 24749
67331 53515 51345
Giải ba 37824 63558
Giải nhì 83732
Giải nhất 77102
Đặc biệt 397597
XSDT ngày 01/05/2023
Đầu Lô tô
0 2 8
1 0 5
2 4 5 7
3 1 2
4 5 9
5 7 8
6 0 9
7  
8 8
9 7
Lô tô Đuôi
1 6 0
3 1
0 3 2
  3
2 4
1 2 4 5
  6
2 5 9 7
0 5 8 8
4 6 9

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Giải tám 87
Giải bảy 727
Giải sáu 8853 4404 7852
Giải năm 8586
Giải bốn 85909 80181 79783 10648
04815 64180 69455
Giải ba 54089 65129
Giải nhì 66122
Giải nhất 64748
Đặc biệt 102237
XSDT ngày 24/04/2023
Đầu Lô tô
0 4 9
1 5
2 2 7 9
3 7
4 8 8
5 2 3 5
6  
7  
8 0 1 3 6 9
9  
Lô tô Đuôi
8 0
8 1
2 5 2
5 8 3
0 4
1 5 5
8 6
2 3 7
4 4 8
0 2 8 9

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Giải tám 62
Giải bảy 882
Giải sáu 2558 7420 0072
Giải năm 5206
Giải bốn 42916 54327 60372 20283
10526 37252 67060
Giải ba 24910 30053
Giải nhì 43456
Giải nhất 91114
Đặc biệt 169373
XSDT ngày 17/04/2023
Đầu Lô tô
0 6
1 0 4 6
2 0 6 7
3  
4  
5 2 3 6 8
6 0
7 2 2 3
8 2 3
9  
Lô tô Đuôi
1 2 6 0
  1
5 7 7 8 2
5 7 8 3
1 4
  5
0 1 2 5 6
2 7
5 8
  9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Giải tám 80
Giải bảy 712
Giải sáu 6028 9408 3343
Giải năm 8278
Giải bốn 86882 15521 74108 76521
04849 08640 13687
Giải ba 95633 69447
Giải nhì 22034
Giải nhất 18970
Đặc biệt 019373
XSDT ngày 10/04/2023
Đầu Lô tô
0 8 8
1 2
2 1 1 8
3 3 4
4 0 3 7 9
5  
6  
7 0 3 8
8 2 7
9  
Lô tô Đuôi
4 7 0
2 2 1
1 8 2
3 4 7 3
3 4
  5
  6
4 8 7
0 0 2 7 8
4 9

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Giải tám 05
Giải bảy 517
Giải sáu 8956 6664 6311
Giải năm 0711
Giải bốn 32846 19556 53741 08195
53311 42882 10382
Giải ba 50031 22643
Giải nhì 17419
Giải nhất 31691
Đặc biệt 456415
XSDT ngày 03/04/2023
Đầu Lô tô
0  
1 1 1 1 5 7 9
2  
3 1
4 1 3 6
5 6 6
6 4
7  
8 2 2
9 1 5
Lô tô Đuôi
  0
1 1 1 3 4 9 1
8 8 2
4 3
6 4
1 9 5
4 5 5 6
1 7
  8
1 9

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Giải tám 27
Giải bảy 752
Giải sáu 0753 4282 9960
Giải năm 0273
Giải bốn 34876 49629 67763 35844
84967 97775 37124
Giải ba 28391 31019
Giải nhì 15517
Giải nhất 40560
Đặc biệt 624449
XSDT ngày 27/03/2023
Đầu Lô tô
0  
1 7 9
2 4 9
3  
4 4 9
5 2 3
6 0 0 3 7
7 3 5 6
8 2
9 1
Lô tô Đuôi
6 6 0
9 1
5 8 2
5 6 7 3
2 4 4
7 5
7 6
1 6 7
  8
1 2 4 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Giải tám 62
Giải bảy 762
Giải sáu 0228 0569 3511
Giải năm 7495
Giải bốn 60175 12705 49236 68735
76959 80240 88834
Giải ba 26517 00107
Giải nhì 75224
Giải nhất 56233
Đặc biệt 665017
XSDT ngày 20/03/2023
Đầu Lô tô
0 5 7
1 1 7 7
2 4 8
3 3 4 5 6
4 0
5 9
6 2 9
7 5
8  
9 5
Lô tô Đuôi
4 0
1 1
6 2
3 3
2 3 4
0 3 7 9 5
3 6
0 1 1 7
2 8
5 6 9

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Giải tám 99
Giải bảy 253
Giải sáu 6743 5171 7428
Giải năm 7663
Giải bốn 07802 02466 98748 21889
08789 91346 20618
Giải ba 17963 56454
Giải nhì 06350
Giải nhất 44689
Đặc biệt 646022
XSDT ngày 13/03/2023
Đầu Lô tô
0 2
1 8
2 2 8
3  
4 3 6 8
5 0 3 4
6 3 3 6
7 1
8 9 9 9
9  
Lô tô Đuôi
5 0
7 1
0 2 2
4 5 6 6 3
5 4
  5
4 6 6
  7
1 2 4 8
8 8 8 9

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Giải tám 66
Giải bảy 666
Giải sáu 4709 4547 2630
Giải năm 7543
Giải bốn 38886 15285 17094 34570
62642 80096 80229
Giải ba 00016 09803
Giải nhì 53737
Giải nhất 68544
Đặc biệt 376440
XSDT ngày 06/03/2023
Đầu Lô tô
0 3 9
1 6
2 9
3 0 7
4 0 2 3 4 7
5  
6 6
7 0
8 5 6
9 4 6
Lô tô Đuôi
3 4 7 0
  1
4 2
0 4 3
4 9 4
8 5
1 6 8 9 6
3 4 7
  8
0 2 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Giải tám 73
Giải bảy 044
Giải sáu 4973 3135 1681
Giải năm 0093
Giải bốn 61649 61017 75313 17621
12787 65848 38727
Giải ba 15861 48469
Giải nhì 30580
Giải nhất 90863
Đặc biệt 545088
XSDT ngày 27/02/2023
Đầu Lô tô
0  
1 3 7
2 1 7
3 5
4 4 8 9
5  
6 1 3 9
7 3
8 0 1 7 8
9 3
Lô tô Đuôi
8 0
2 6 8 1
  2
1 6 7 9 3
4 4
3 5
  6
1 2 8 7
4 8 8
4 6 9