Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Giải tám 81
Giải bảy 293
Giải sáu 7688 8031 2695
Giải năm 7224
Giải bốn 42932 48156 91570 36106
49732 49798 25472
Giải ba 47239 60093
Giải nhì 75044
Giải nhất 87008
Đặc biệt 496576
XSDT ngày 04/12/2023
Đầu Lô tô
0 6 8
1  
2 4
3 1 2 2 9
4 4
5 6
6  
7 0 2 6
8 8
9 3 3 5 8
Lô tô Đuôi
7 0
3 1
3 3 7 2
9 9 3
2 4 4
9 5
0 5 7 6
  7
0 8 9 8
3 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Giải tám 48
Giải bảy 096
Giải sáu 6488 7565 9470
Giải năm 5202
Giải bốn 25010 53619 68637 58441
27499 51201 11329
Giải ba 09668 58849
Giải nhì 80122
Giải nhất 10467
Đặc biệt 239358
XSDT ngày 27/11/2023
Đầu Lô tô
0 1 2
1 0 9
2 2 9
3 7
4 1 9
5 8
6 5 7 8
7 0
8 8
9 6 9
Lô tô Đuôi
1 7 0
0 4 1
0 2 2
  3
  4
6 5
9 6
3 6 7
5 6 8 8
1 2 4 9 9

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Giải tám 27
Giải bảy 423
Giải sáu 0473 7396 0809
Giải năm 3159
Giải bốn 25078 37129 45382 04625
47619 93297 80165
Giải ba 03247 17028
Giải nhì 55093
Giải nhất 85030
Đặc biệt 463710
XSDT ngày 20/11/2023
Đầu Lô tô
0 9
1 0 9
2 3 5 8 9
3 0
4 7
5 9
6 5
7 3 8
8 2
9 3 6 7
Lô tô Đuôi
1 3 0
  1
8 2
2 7 9 3
  4
2 6 5
9 6
4 9 7
2 7 8
0 1 2 5 9

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Giải tám 72
Giải bảy 041
Giải sáu 7337 5494 3001
Giải năm 6425
Giải bốn 83465 20169 11356 77649
71555 45515 51775
Giải ba 63388 73254
Giải nhì 40295
Giải nhất 36093
Đặc biệt 494745
XSDT ngày 13/11/2023
Đầu Lô tô
0 1
1 5
2 5
3 7
4 1 5 9
5 4 5 6
6 5 9
7 5
8 8
9 3 4 5
Lô tô Đuôi
  0
0 4 1
  2
9 3
5 9 4
1 2 4 5 6 7 9 5
5 6
3 7
8 8
4 6 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Giải tám 29
Giải bảy 320
Giải sáu 3502 6592 3070
Giải năm 1281
Giải bốn 82940 44379 58673 92682
32294 85350 78355
Giải ba 06448 56841
Giải nhì 45810
Giải nhất 59423
Đặc biệt 749865
XSDT ngày 06/11/2023
Đầu Lô tô
0 2
1 0
2 0 3
3  
4 0 1 8
5 0 5
6 5
7 0 3 9
8 1 2
9 2 4
Lô tô Đuôi
1 2 4 5 7 0
4 8 1
0 8 9 2
2 7 3
9 4
5 6 5
  6
  7
4 8
7 9

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Giải tám 97
Giải bảy 403
Giải sáu 9427 6307 9270
Giải năm 9678
Giải bốn 59743 18021 46409 24234
07989 78809 17049
Giải ba 96020 71723
Giải nhì 04452
Giải nhất 61877
Đặc biệt 110959
XSDT ngày 30/10/2023
Đầu Lô tô
0 3 7 9 9
1  
2 0 1 3 7
3 4
4 3 9
5 2 9
6  
7 0 7 8
8 9
9  
Lô tô Đuôi
2 7 0
2 1
5 2
0 2 4 3
3 4
  5
  6
0 2 7 7
7 8
0 0 4 5 8 9

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Giải tám 29
Giải bảy 432
Giải sáu 7027 4286 9642
Giải năm 6793
Giải bốn 72862 09567 80214 58421
10295 50454 51824
Giải ba 19848 05741
Giải nhì 80726
Giải nhất 89728
Đặc biệt 569478
XSDT ngày 23/10/2023
Đầu Lô tô
0  
1 4
2 1 4 6 7 8
3 2
4 1 2 8
5 4
6 2 7
7 8
8 6
9 3 5
Lô tô Đuôi
  0
2 4 1
3 4 6 2
9 3
1 2 5 4
9 5
2 8 6
2 6 7
2 4 7 8
  9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Giải tám 53
Giải bảy 957
Giải sáu 4674 1661 4878
Giải năm 4959
Giải bốn 93854 01856 19796 50225
73634 55328 44936
Giải ba 42505 35180
Giải nhì 77777
Giải nhất 68124
Đặc biệt 726635
XSDT ngày 16/10/2023
Đầu Lô tô
0 5
1  
2 4 5 8
3 4 5 6
4  
5 4 6 7 9
6 1
7 4 7 8
8 0
9 6
Lô tô Đuôi
8 0
6 1
  2
  3
2 3 5 7 4
0 2 3 5
3 5 9 6
5 7 7
2 7 8
5 9

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Giải tám 94
Giải bảy 012
Giải sáu 6812 6507 7264
Giải năm 2589
Giải bốn 23428 06342 39152 45576
82798 94864 17616
Giải ba 69474 29839
Giải nhì 56883
Giải nhất 17356
Đặc biệt 752824
XSDT ngày 09/10/2023
Đầu Lô tô
0 7
1 2 2 6
2 4 8
3 9
4 2
5 2 6
6 4 4
7 4 6
8 3 9
9 8
Lô tô Đuôi
  0
  1
1 1 4 5 2
8 3
2 6 6 7 4
  5
1 5 7 6
0 7
2 9 8
3 8 9

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Giải tám 92
Giải bảy 676
Giải sáu 5919 7823 2891
Giải năm 9214
Giải bốn 34439 15103 42196 80026
22552 92215 11322
Giải ba 42862 14907
Giải nhì 06546
Giải nhất 36946
Đặc biệt 413613
XSDT ngày 02/10/2023
Đầu Lô tô
0 3 7
1 3 4 5 9
2 2 3 6
3 9
4 6 6
5 2
6 2
7 6
8  
9 1 6
Lô tô Đuôi
  0
9 1
2 5 6 2
0 1 2 3
1 4
1 5
2 4 4 7 9 6
0 7
  8
1 3 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Giải tám 15
Giải bảy 788
Giải sáu 7168 9342 7903
Giải năm 2442
Giải bốn 49606 48304 26956 92430
21129 88519 04885
Giải ba 05691 20896
Giải nhì 30148
Giải nhất 60481
Đặc biệt 460871
XSDT ngày 25/09/2023
Đầu Lô tô
0 3 4 6
1 9
2 9
3 0
4 2 2 8
5 6
6 8
7 1
8 1 5 8
9 1 6
Lô tô Đuôi
3 0
7 8 9 1
4 4 2
0 3
0 4
8 5
0 5 9 6
  7
4 6 8 8
1 2 9

SXDT - Kết Quả Sổ Xố Đồng Tháp

Giải tám 74
Giải bảy 263
Giải sáu 4665 3585 3914
Giải năm 2659
Giải bốn 17337 21587 13955 20261
46084 19825 75475
Giải ba 13039 96031
Giải nhì 67344
Giải nhất 53115
Đặc biệt 498180
XSDT ngày 18/09/2023
Đầu Lô tô
0  
1 4 5
2 5
3 1 7 9
4 4
5 5 9
6 1 3 5
7 5
8 0 4 5 7
9  
Lô tô Đuôi
8 0
3 6 1
  2
6 3
1 4 8 4
1 2 5 6 7 8 5
  6
3 8 7
  8
3 5 9

XSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp Hôm Nay

Giải tám 11
Giải bảy 913
Giải sáu 3851 3600 2613
Giải năm 7662
Giải bốn 43808 95080 48941 31908
50389 58823 44166
Giải ba 32126 88963
Giải nhì 78211
Giải nhất 00224
Đặc biệt 106053
XSDT ngày 11/09/2023
Đầu Lô tô
0 0 8 8
1 1 3 3
2 3 4 6
3  
4 1
5 1 3
6 2 3 6
7  
8 0 9
9  
Lô tô Đuôi
0 8 0
1 4 5 1
6 2
1 1 2 5 6 3
2 4
  5
2 6 6
  7
0 0 8
8 9

KQXSDT - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp

Giải tám 49
Giải bảy 971
Giải sáu 5715 7704 0376
Giải năm 9665
Giải bốn 39167 88696 24823 20282
38736 90779 42836
Giải ba 41212 45421
Giải nhì 16983
Giải nhất 43847
Đặc biệt 295310
XSDT ngày 04/09/2023
Đầu Lô tô
0 4
1 0 2 5
2 1 3
3 6 6
4 7
5  
6 5 7
7 1 6 9
8 2 3
9 6
Lô tô Đuôi
1 0
2 7 1
1 8 2
2 8 3
0 4
1 6 5
3 3 7 9 6
4 6 7
  8
7 9