Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Gia Lai

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Giải tám 71
Giải bảy 773
Giải sáu 8903 4694 2899
Giải năm 5325
Giải bốn 10524 65303 48097 98515
55000 36591 50077
Giải ba 95981 00123
Giải nhì 12674
Giải nhất 38441
Đặc biệt 006330
XSGL ngày 26/05/2023
Đầu Lô tô
0 0 3 3
1 5
2 3 4 5
3 0
4 1
5  
6  
7 3 4 7
8 1
9 1 4 7 9
Lô tô Đuôi
0 3 0
4 8 9 1
  2
0 0 2 7 3
2 7 9 4
1 2 5
  6
7 9 7
  8
9 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Giải tám 64
Giải bảy 982
Giải sáu 4306 7665 4643
Giải năm 9564
Giải bốn 58762 59612 79670 88201
77337 80034 47544
Giải ba 37145 88820
Giải nhì 39972
Giải nhất 07964
Đặc biệt 930199
XSGL ngày 19/05/2023
Đầu Lô tô
0 1 6
1 2
2 0
3 4 7
4 3 4 5
5  
6 2 4 4 5
7 0 2
8 2
9 9
Lô tô Đuôi
2 7 0
0 1
1 6 7 8 2
4 3
3 4 6 6 4
4 6 5
0 6
3 7
  8
9 9

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Giải tám 61
Giải bảy 195
Giải sáu 4279 4690 1621
Giải năm 3778
Giải bốn 51369 68993 42215 91695
18305 48332 15001
Giải ba 47500 86478
Giải nhì 42785
Giải nhất 06414
Đặc biệt 701483
XSGL ngày 12/05/2023
Đầu Lô tô
0 0 1 5
1 4 5
2 1
3 2
4  
5  
6 9
7 8 8 9
8 3 5
9 0 3 5 5
Lô tô Đuôi
0 9 0
0 2 1
3 2
8 9 3
1 4
0 1 8 9 9 5
  6
  7
7 7 8
6 7 9

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Giải tám 31
Giải bảy 132
Giải sáu 4834 7041 6252
Giải năm 3663
Giải bốn 05434 51623 17820 64069
93099 90308 63374
Giải ba 36723 85477
Giải nhì 79570
Giải nhất 94806
Đặc biệt 452694
XSGL ngày 05/05/2023
Đầu Lô tô
0 6 8
1  
2 0 3 3
3 2 4 4
4 1
5 2
6 3 9
7 0 4 7
8  
9 4 9
Lô tô Đuôi
2 7 0
4 1
3 5 2
2 2 6 3
3 3 7 9 4
  5
0 6
7 7
0 8
6 9 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Giải tám 63
Giải bảy 130
Giải sáu 3814 6745 1854
Giải năm 7426
Giải bốn 65642 58925 25502 17672
53536 87259 59424
Giải ba 31159 65235
Giải nhì 74414
Giải nhất 08297
Đặc biệt 506979
XSGL ngày 28/04/2023
Đầu Lô tô
0 2
1 4 4
2 4 5 6
3 0 5 6
4 2 5
5 4 9 9
6  
7 2 9
8  
9 7
Lô tô Đuôi
3 0
  1
0 4 7 2
  3
1 1 2 5 4
2 3 4 5
2 3 6
9 7
  8
5 5 7 9

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Giải tám 62
Giải bảy 655
Giải sáu 4141 6826 3621
Giải năm 9117
Giải bốn 22516 32913 97831 70441
19468 89742 98131
Giải ba 76893 21210
Giải nhì 49118
Giải nhất 65722
Đặc biệt 580016
XSGL ngày 21/04/2023
Đầu Lô tô
0  
1 0 3 6 6 7 8
2 1 2 6
3 1 1
4 1 1 2
5 5
6 8
7  
8  
9 3
Lô tô Đuôi
1 0
2 3 3 4 4 1
2 4 2
1 9 3
  4
5 5
1 1 2 6
1 7
1 6 8
  9

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Giải tám 22
Giải bảy 796
Giải sáu 0370 6759 8463
Giải năm 7119
Giải bốn 22894 37486 89937 56202
69815 54630 44086
Giải ba 33065 01744
Giải nhì 76065
Giải nhất 21668
Đặc biệt 708726
XSGL ngày 14/04/2023
Đầu Lô tô
0 2
1 5 9
2 6
3 0 7
4 4
5 9
6 3 5 5 8
7 0
8 6 6
9 4 6
Lô tô Đuôi
3 7 0
  1
0 2
6 3
4 9 4
1 6 6 5
2 8 8 9 6
3 7
6 8
1 5 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Giải tám 83
Giải bảy 318
Giải sáu 6148 6390 2062
Giải năm 8431
Giải bốn 81810 24067 66521 52791
02295 01738 10040
Giải ba 71698 84640
Giải nhì 63910
Giải nhất 16821
Đặc biệt 581637
XSGL ngày 07/04/2023
Đầu Lô tô
0  
1 0 0 8
2 1 1
3 1 7 8
4 0 0 8
5  
6 2 7
7  
8  
9 0 1 5 8
Lô tô Đuôi
1 1 4 4 9 0
2 2 3 9 1
6 2
  3
  4
9 5
  6
3 6 7
1 3 4 9 8
  9

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Giải tám 15
Giải bảy 771
Giải sáu 9861 9698 7695
Giải năm 3020
Giải bốn 25032 26659 62804 69088
21135 66906 39786
Giải ba 31676 12208
Giải nhì 44683
Giải nhất 99296
Đặc biệt 289040
XSGL ngày 31/03/2023
Đầu Lô tô
0 4 6 8
1  
2 0
3 2 5
4 0
5 9
6 1
7 1 6
8 3 6 8
9 5 6 8
Lô tô Đuôi
2 4 0
6 7 1
3 2
8 3
0 4
3 9 5
0 7 8 9 6
  7
0 8 9 8
5 9

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Giải tám 47
Giải bảy 347
Giải sáu 8268 3843 5789
Giải năm 4169
Giải bốn 15714 53660 45652 41098
56239 77019 80532
Giải ba 83570 73422
Giải nhì 47055
Giải nhất 16417
Đặc biệt 821480
XSGL ngày 24/03/2023
Đầu Lô tô
0  
1 4 7 9
2 2
3 2 9
4 3 7
5 2 5
6 0 8 9
7 0
8 0 9
9 8
Lô tô Đuôi
6 7 8 0
  1
2 3 5 2
4 3
1 4
5 5
  6
1 4 7
6 9 8
1 3 6 8 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Giải tám 96
Giải bảy 141
Giải sáu 5704 5157 7397
Giải năm 7683
Giải bốn 60823 87440 86562 98939
17841 25461 75425
Giải ba 45731 92914
Giải nhì 03148
Giải nhất 13562
Đặc biệt 641347
XSGL ngày 17/03/2023
Đầu Lô tô
0 4
1 4
2 3 5
3 1 9
4 0 1 1 7 8
5 7
6 1 2 2
7  
8 3
9 7
Lô tô Đuôi
4 0
3 4 4 6 1
6 6 2
2 8 3
0 1 4
2 5
  6
4 5 9 7
4 8
3 9

SXGL - Kết Quả Sổ Xố Gia Lai

Giải tám 17
Giải bảy 130
Giải sáu 0537 9445 7564
Giải năm 5950
Giải bốn 83782 28321 04488 18292
92912 19378 74380
Giải ba 12471 48888
Giải nhì 21246
Giải nhất 56272
Đặc biệt 368782
XSGL ngày 10/03/2023
Đầu Lô tô
0  
1 2
2 1
3 0 7
4 5 6
5 0
6 4
7 1 2 8
8 0 2 2 8 8
9 2
Lô tô Đuôi
3 5 8 0
2 7 1
1 7 8 8 9 2
  3
6 4
4 5
4 6
3 7
7 8 8 8
  9

XSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai Hôm Nay

Giải tám 11
Giải bảy 885
Giải sáu 8080 0239 6687
Giải năm 5839
Giải bốn 89810 20304 59862 59368
23641 19110 81777
Giải ba 28241 51526
Giải nhì 29637
Giải nhất 59461
Đặc biệt 505263
XSGL ngày 03/03/2023
Đầu Lô tô
0 4
1 0 0
2 6
3 7 9 9
4 1 1
5  
6 1 2 3 8
7 7
8 0 5 7
9  
Lô tô Đuôi
1 1 8 0
4 4 6 1
6 2
6 3
0 4
8 5
2 6
3 7 8 7
6 8
3 3 9

KQXSGL - Kết Quả Xổ Số Gia Lai

Giải tám 95
Giải bảy 277
Giải sáu 7638 8687 8236
Giải năm 6553
Giải bốn 83464 94804 47537 49792
38081 02584 36483
Giải ba 02467 43794
Giải nhì 39751
Giải nhất 53427
Đặc biệt 113627
XSGL ngày 24/02/2023
Đầu Lô tô
0 4
1  
2 7 7
3 6 7 8
4  
5 1 3
6 4 7
7 7
8 1 3 4 7
9 2 4
Lô tô Đuôi
  0
5 8 1
9 2
5 8 3
0 6 8 9 4
  5
3 6
2 2 3 6 7 8 7
3 8
  9