Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Giải tám 25
Giải bảy 893
Giải sáu 4715 7622 5536
Giải năm 4854
Giải bốn 23520 26301 51507 46437
60634 40103 56151
Giải ba 11068 82689
Giải nhì 32841
Giải nhất 84724
Đặc biệt 205086
XSHCM ngày 04/12/2023
Đầu Lô tô
0 1 3 7
1 5
2 0 2 4
3 4 6 7
4 1
5 1 4
6 8
7  
8 6 9
9 3
Lô tô Đuôi
2 0
0 4 5 1
2 2
0 9 3
2 3 5 4
1 5
3 8 6
0 3 7
6 8
8 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Giải tám 45
Giải bảy 636
Giải sáu 7319 3432 9600
Giải năm 9699
Giải bốn 57768 20913 27895 78338
14285 84330 79303
Giải ba 01340 46518
Giải nhì 51473
Giải nhất 08556
Đặc biệt 425659
XSHCM ngày 02/12/2023
Đầu Lô tô
0 0 3
1 3 8 9
2  
3 0 2 6 8
4 0
5 6 9
6 8
7 3
8 5
9 5 9
Lô tô Đuôi
0 3 4 0
  1
3 2
0 1 7 3
  4
8 9 5
3 5 6
  7
1 3 6 8
1 5 9 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Giải tám 71
Giải bảy 189
Giải sáu 1717 1871 9942
Giải năm 4885
Giải bốn 56691 02593 22377 00495
50737 43331 92107
Giải ba 67766 48534
Giải nhì 95278
Giải nhất 87569
Đặc biệt 674312
XSHCM ngày 27/11/2023
Đầu Lô tô
0 7
1 2 7
2  
3 1 4 7
4 2
5  
6 6 9
7 1 7 8
8 5 9
9 1 3 5
Lô tô Đuôi
  0
3 7 9 1
1 4 2
9 3
3 4
8 9 5
6 6
0 1 3 7 7
7 8
6 8 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Giải tám 61
Giải bảy 149
Giải sáu 2249 3443 0232
Giải năm 7568
Giải bốn 22968 18623 69934 10347
93727 71064 76824
Giải ba 39837 54044
Giải nhì 71726
Giải nhất 36162
Đặc biệt 187173
XSHCM ngày 25/11/2023
Đầu Lô tô
0  
1  
2 3 4 6 7
3 2 4 7
4 3 4 7 9 9
5  
6 2 4 8 8
7 3
8  
9  
Lô tô Đuôi
  0
  1
3 6 2
2 4 7 3
2 3 4 6 4
  5
2 6
2 3 4 7
6 6 8
4 4 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Giải tám 75
Giải bảy 590
Giải sáu 8850 1393 1807
Giải năm 0635
Giải bốn 02031 85587 95945 67452
36728 37236 00665
Giải ba 50046 63816
Giải nhì 50877
Giải nhất 73148
Đặc biệt 346003
XSHCM ngày 20/11/2023
Đầu Lô tô
0 3 7
1 6
2 8
3 1 5 6
4 5 6 8
5 0 2
6 5
7 7
8 7
9 0 3
Lô tô Đuôi
5 9 0
3 1
5 2
0 9 3
  4
3 4 6 5
1 3 4 6
0 7 8 7
2 4 8
  9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Giải tám 54
Giải bảy 034
Giải sáu 6543 3561 1659
Giải năm 9057
Giải bốn 46990 70809 51436 45083
46952 24086 38015
Giải ba 87102 83019
Giải nhì 25986
Giải nhất 66418
Đặc biệt 081430
XSHCM ngày 18/11/2023
Đầu Lô tô
0 2 9
1 5 8 9
2  
3 0 4 6
4 3
5 2 7 9
6 1
7  
8 3 6 6
9 0
Lô tô Đuôi
3 9 0
6 1
0 5 2
4 8 3
3 4
1 5
3 8 8 6
5 7
1 8
0 1 5 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Giải tám 27
Giải bảy 248
Giải sáu 2527 6404 5286
Giải năm 2037
Giải bốn 71196 35839 34195 40855
55196 27379 53939
Giải ba 84392 57111
Giải nhì 29597
Giải nhất 63174
Đặc biệt 815945
XSHCM ngày 13/11/2023
Đầu Lô tô
0 4
1 1
2 7
3 7 9 9
4 5 8
5 5
6  
7 4 9
8 6
9 2 5 6 6 7
Lô tô Đuôi
  0
1 1
9 2
  3
0 7 4
4 5 9 5
8 9 9 6
2 3 9 7
4 8
3 3 7 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Giải tám 88
Giải bảy 226
Giải sáu 1829 8806 5465
Giải năm 5392
Giải bốn 14120 21588 69110 12882
60876 61073 08083
Giải ba 25632 95615
Giải nhì 88954
Giải nhất 46924
Đặc biệt 692238
XSHCM ngày 11/11/2023
Đầu Lô tô
0 6
1 0 5
2 0 4 6 9
3 2 8
4  
5 4
6 5
7 3 6
8 2 3 8
9 2
Lô tô Đuôi
1 2 0
  1
3 8 9 2
7 8 3
2 5 4
1 6 5
0 2 7 6
  7
3 8 8
2 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Giải tám 46
Giải bảy 305
Giải sáu 0494 0835 2043
Giải năm 1489
Giải bốn 61157 20785 15606 48861
08778 05728 33750
Giải ba 42815 06063
Giải nhì 33678
Giải nhất 92952
Đặc biệt 151258
XSHCM ngày 06/11/2023
Đầu Lô tô
0 5 6
1 5
2 8
3 5
4 3
5 0 2 7 8
6 1 3
7 8 8
8 5 9
9 4
Lô tô Đuôi
5 0
6 1
5 2
4 6 3
9 4
0 1 3 8 5
0 6
5 7
2 5 7 7 8
8 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Giải tám 54
Giải bảy 002
Giải sáu 5854 4913 8386
Giải năm 7818
Giải bốn 18475 13918 46281 11150
26395 01386 27979
Giải ba 21683 46513
Giải nhì 53648
Giải nhất 22845
Đặc biệt 820585
XSHCM ngày 04/11/2023
Đầu Lô tô
0 2
1 3 3 8 8
2  
3  
4 5 8
5 0 4
6  
7 5 9
8 1 3 5 6 6
9 5
Lô tô Đuôi
5 0
8 1
0 2
1 1 8 3
5 4
4 7 8 9 5
8 8 6
  7
1 1 4 8
7 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Giải tám 60
Giải bảy 493
Giải sáu 1447 7512 8074
Giải năm 4907
Giải bốn 63663 57010 13110 57959
29566 23871 32816
Giải ba 29798 82395
Giải nhì 76523
Giải nhất 71036
Đặc biệt 616404
XSHCM ngày 30/10/2023
Đầu Lô tô
0 4 7
1 0 0 2 6
2 3
3 6
4 7
5 9
6 3 6
7 1 4
8  
9 3 5 8
Lô tô Đuôi
1 1 0
7 1
1 2
2 6 9 3
0 7 4
9 5
1 3 6 6
0 4 7
9 8
5 9

SXHCM - Kết Quả Sổ Xố Hồ Chí Minh

Giải tám 16
Giải bảy 438
Giải sáu 0065 2178 2514
Giải năm 0928
Giải bốn 53545 93709 54055 31426
47816 76581 69862
Giải ba 52908 67184
Giải nhì 76932
Giải nhất 48335
Đặc biệt 578796
XSHCM ngày 28/10/2023
Đầu Lô tô
0 8 9
1 4 6
2 6 8
3 2 5 8
4 5
5 5
6 2 5
7 8
8 1 4
9 6
Lô tô Đuôi
  0
8 1
3 6 2
  3
1 8 4
3 4 5 6 5
1 2 9 6
  7
0 2 3 7 8
0 9

XSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh Hôm Nay

Giải tám 55
Giải bảy 134
Giải sáu 1329 1012 9368
Giải năm 8812
Giải bốn 21407 10866 75888 08388
85880 02035 98627
Giải ba 02762 35480
Giải nhì 57116
Giải nhất 72791
Đặc biệt 870926
XSHCM ngày 23/10/2023
Đầu Lô tô
0 7
1 2 2 6
2 6 7 9
3 4 5
4  
5  
6 2 6 8
7  
8 0 0 8 8
9 1
Lô tô Đuôi
8 8 0
9 1
1 1 6 2
  3
3 4
3 5
1 2 6 6
0 2 7
6 8 8 8
2 9

KQXSHCM - Kết Quả Xổ Số Hồ Chí Minh

Giải tám 40
Giải bảy 425
Giải sáu 2832 4058 8940
Giải năm 0932
Giải bốn 31400 15173 87696 74921
35062 37505 94993
Giải ba 82164 12059
Giải nhì 11394
Giải nhất 08597
Đặc biệt 813827
XSHCM ngày 21/10/2023
Đầu Lô tô
0 0 5
1  
2 1 5 7
3 2 2
4 0
5 8 9
6 2 4
7 3
8  
9 3 4 6 7
Lô tô Đuôi
0 4 0
2 1
3 3 6 2
7 9 3
6 9 4
0 2 5
9 6
2 9 7
5 8
5 9