Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Giải tám 96
Giải bảy 251
Giải sáu 7433 1735 8628
Giải năm 4583
Giải bốn 72257 33631 66813 44675
69919 90344 35301
Giải ba 91285 97811
Giải nhì 27820
Giải nhất 97770
Đặc biệt 054003
XSHG ngày 24/02/2024
Đầu Lô tô
0 1 3
1 1 3 9
2 0 8
3 1 3 5
4 4
5 1 7
6  
7 0 5
8 3 5
9  
Lô tô Đuôi
2 7 0
0 1 3 5 1
  2
0 1 3 8 3
4 4
3 7 8 5
  6
5 7
2 8
1 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Giải tám 93
Giải bảy 932
Giải sáu 8066 9247 1822
Giải năm 1539
Giải bốn 81028 82972 05006 62816
84346 57290 15455
Giải ba 35047 95542
Giải nhì 61259
Giải nhất 09580
Đặc biệt 340046
XSHG ngày 17/02/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 6
2 2 8
3 2 9
4 2 6 6 7 7
5 5 9
6 6
7 2
8 0
9 0
Lô tô Đuôi
8 9 0
  1
2 3 4 7 2
  3
  4
5 5
0 1 4 4 6 6
4 4 7
2 8
3 5 9

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Giải tám 20
Giải bảy 727
Giải sáu 2829 5902 8683
Giải năm 2954
Giải bốn 49422 24008 93197 41190
64145 60606 75911
Giải ba 96826 93231
Giải nhì 86872
Giải nhất 85394
Đặc biệt 817504
XSHG ngày 10/02/2024
Đầu Lô tô
0 2 4 6 8
1 1
2 2 6 7 9
3 1
4 5
5 4
6  
7 2
8 3
9 0 4 7
Lô tô Đuôi
9 0
1 3 1
0 2 7 2
8 3
0 5 9 4
4 5
0 2 6
2 9 7
0 8
2 9

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Giải tám 88
Giải bảy 576
Giải sáu 2505 7181 0969
Giải năm 3871
Giải bốn 76921 43240 41790 41574
63085 73980 85045
Giải ba 04926 75691
Giải nhì 33768
Giải nhất 26731
Đặc biệt 168266
XSHG ngày 03/02/2024
Đầu Lô tô
0 5
1  
2 1 6
3 1
4 0 5
5  
6 6 8 9
7 1 4 6
8 0 1 5
9 0 1
Lô tô Đuôi
4 8 9 0
2 3 7 8 9 1
  2
  3
7 4
0 4 8 5
2 6 7 6
  7
6 8
6 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Giải tám 25
Giải bảy 882
Giải sáu 7827 4257 0747
Giải năm 5485
Giải bốn 16161 48052 54744 85766
53759 95376 56868
Giải ba 24878 33199
Giải nhì 19778
Giải nhất 27064
Đặc biệt 592318
XSHG ngày 27/01/2024
Đầu Lô tô
0  
1 8
2 7
3  
4 4 7
5 2 7 9
6 1 4 6 8
7 6 8 8
8 2 5
9 9
Lô tô Đuôi
  0
6 1
5 8 2
  3
4 6 4
8 5
6 7 6
2 4 5 7
1 6 7 7 8
5 9 9

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Giải tám 04
Giải bảy 380
Giải sáu 2707 6217 1468
Giải năm 9255
Giải bốn 94851 46095 11292 86012
48409 44034 18425
Giải ba 32241 51567
Giải nhì 89250
Giải nhất 41816
Đặc biệt 925403
XSHG ngày 20/01/2024
Đầu Lô tô
0 3 7 9
1 2 6 7
2 5
3 4
4 1
5 0 1 5
6 7 8
7  
8 0
9 2 5
Lô tô Đuôi
5 8 0
4 5 1
1 9 2
0 3
3 4
2 5 9 5
1 6
0 1 6 7
6 8
0 9

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Giải tám 89
Giải bảy 956
Giải sáu 5275 3699 2161
Giải năm 4491
Giải bốn 62589 49192 43922 67110
81323 01676 54863
Giải ba 60310 13203
Giải nhì 72290
Giải nhất 08536
Đặc biệt 787903
XSHG ngày 13/01/2024
Đầu Lô tô
0 3 3
1 0 0
2 2 3
3 6
4  
5 6
6 1 3
7 5 6
8 9
9 0 1 2 9
Lô tô Đuôi
1 1 9 0
6 9 1
2 9 2
0 0 2 6 3
  4
7 5
3 5 7 6
  7
  8
8 9 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Giải tám 98
Giải bảy 922
Giải sáu 8083 2150 3414
Giải năm 0008
Giải bốn 42176 58131 39563 50793
87937 14625 99793
Giải ba 06619 12697
Giải nhì 84442
Giải nhất 66359
Đặc biệt 300154
XSHG ngày 06/01/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 4 9
2 2 5
3 1 7
4 2
5 0 4 9
6 3
7 6
8 3
9 3 3 7
Lô tô Đuôi
5 0
3 1
2 4 2
6 8 9 9 3
1 5 4
2 5
7 6
3 9 7
0 8
1 5 9

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Giải tám 51
Giải bảy 936
Giải sáu 7317 1769 6883
Giải năm 8375
Giải bốn 34093 44375 80056 26881
75929 32049 39928
Giải ba 88045 62636
Giải nhì 86561
Giải nhất 49696
Đặc biệt 406248
XSHG ngày 30/12/2023
Đầu Lô tô
0  
1 7
2 8 9
3 6 6
4 5 8 9
5 6
6 1 9
7 5 5
8 1 3
9 3 6
Lô tô Đuôi
  0
6 8 1
  2
8 9 3
  4
4 7 7 5
3 3 5 9 6
1 7
2 4 8
2 4 6 9

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Giải tám 82
Giải bảy 237
Giải sáu 7779 4223 9706
Giải năm 1440
Giải bốn 40992 80953 12531 61817
95441 46461 44530
Giải ba 36626 96681
Giải nhì 13492
Giải nhất 80920
Đặc biệt 077331
XSHG ngày 23/12/2023
Đầu Lô tô
0 6
1 7
2 0 3 6
3 0 1 1 7
4 0 1
5 3
6 1
7 9
8 1
9 2 2
Lô tô Đuôi
2 3 4 0
3 3 4 6 8 1
9 9 2
2 5 3
  4
  5
0 2 6
1 3 7
  8
7 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Giải tám 70
Giải bảy 317
Giải sáu 6195 5350 6207
Giải năm 4074
Giải bốn 90496 14984 26269 91479
16671 48847 38755
Giải ba 48575 30334
Giải nhì 24694
Giải nhất 04480
Đặc biệt 913539
XSHG ngày 16/12/2023
Đầu Lô tô
0 7
1 7
2  
3 4 9
4 7
5 0 5
6 9
7 1 4 5 9
8 0 4
9 4 5 6
Lô tô Đuôi
5 8 0
7 1
  2
  3
3 7 8 9 4
5 7 9 5
9 6
0 1 4 7
  8
3 6 7 9

SXHG - Kết Quả Sổ Xố Hậu Giang

Giải tám 66
Giải bảy 061
Giải sáu 1954 1209 9172
Giải năm 8813
Giải bốn 94265 15089 40361 80035
88997 68178 41724
Giải ba 71870 87310
Giải nhì 46752
Giải nhất 82765
Đặc biệt 793778
XSHG ngày 09/12/2023
Đầu Lô tô
0 9
1 0 3
2 4
3 5
4  
5 2 4
6 1 1 5 5
7 0 2 8 8
8 9
9 7
Lô tô Đuôi
1 7 0
6 6 1
5 7 2
1 3
2 5 4
3 6 6 5
  6
9 7
7 7 8
0 8 9

XSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang Hôm Nay

Giải tám 62
Giải bảy 883
Giải sáu 8113 2082 8021
Giải năm 9718
Giải bốn 81774 94126 99728 69511
85236 57355 41164
Giải ba 03189 02315
Giải nhì 86370
Giải nhất 49743
Đặc biệt 642592
XSHG ngày 02/12/2023
Đầu Lô tô
0  
1 1 3 5 8
2 1 6 8
3 6
4 3
5 5
6 4
7 0 4
8 2 3 9
9 2
Lô tô Đuôi
7 0
1 2 1
8 9 2
1 4 8 3
6 7 4
1 5 5
2 3 6
  7
1 2 8
8 9

KQXSHG - Kết Quả Xổ Số Hậu Giang

Giải tám 86
Giải bảy 742
Giải sáu 3783 8716 4911
Giải năm 2356
Giải bốn 18981 67751 31986 85232
63056 61124 02967
Giải ba 99480 19573
Giải nhì 12052
Giải nhất 68306
Đặc biệt 058823
XSHG ngày 25/11/2023
Đầu Lô tô
0 6
1 1 6
2 3 4
3 2
4 2
5 1 2 6 6
6 7
7 3
8 0 1 3 6
9  
Lô tô Đuôi
8 0
1 5 8 1
3 4 5 2
2 7 8 3
2 4
  5
0 1 5 5 8 6
6 7
  8
  9