Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Giải tám 30
Giải bảy 620
Giải sáu 9870 8106 5410
Giải năm 5938
Giải bốn 88814 80915 21814 77233
09300 71238 32630
Giải ba 52767 49813
Giải nhì 19631
Giải nhất 24009
Đặc biệt 285556
XSKG ngày 03/12/2023
Đầu Lô tô
0 0 6 9
1 0 3 4 4 5
2 0
3 0 1 3 8 8
4  
5 6
6 7
7 0
8  
9  
Lô tô Đuôi
0 1 2 3 7 0
3 1
  2
1 3 3
1 1 4
1 5
0 5 6
6 7
3 3 8
0 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Giải tám 47
Giải bảy 030
Giải sáu 2151 2474 0406
Giải năm 3214
Giải bốn 23918 01480 92794 15486
93827 92996 05458
Giải ba 51675 56374
Giải nhì 07395
Giải nhất 69552
Đặc biệt 350037
XSKG ngày 26/11/2023
Đầu Lô tô
0 6
1 4 8
2 7
3 0 7
4  
5 1 2 8
6  
7 4 4 5
8 0 6
9 4 5 6
Lô tô Đuôi
3 8 0
5 1
5 2
  3
1 7 7 9 4
7 9 5
0 8 9 6
2 3 7
1 5 8
  9

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Giải tám 60
Giải bảy 497
Giải sáu 0719 8185 6123
Giải năm 7300
Giải bốn 72368 55127 99792 00876
93735 24077 14711
Giải ba 21006 14489
Giải nhì 00571
Giải nhất 80405
Đặc biệt 615960
XSKG ngày 19/11/2023
Đầu Lô tô
0 0 5 6
1 1 9
2 3 7
3 5
4  
5  
6 0 8
7 1 6 7
8 5 9
9 2 7
Lô tô Đuôi
0 6 0
1 7 1
9 2
2 3
  4
0 3 8 5
0 7 6
2 7 9 7
6 8
1 8 9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Giải tám 61
Giải bảy 448
Giải sáu 2833 5158 6712
Giải năm 6643
Giải bốn 66381 45357 88599 84505
73278 07196 10976
Giải ba 60960 46299
Giải nhì 73986
Giải nhất 95023
Đặc biệt 879516
XSKG ngày 12/11/2023
Đầu Lô tô
0 5
1 2 6
2 3
3 3
4 3 8
5 7 8
6 0
7 6 8
8 1 6
9 6 9 9
Lô tô Đuôi
6 0
8 1
1 2
2 3 4 3
  4
0 5
1 7 8 9 6
5 7
4 5 7 8
9 9 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Giải tám 77
Giải bảy 666
Giải sáu 0705 6862 3803
Giải năm 2672
Giải bốn 89408 00472 70149 74233
09701 96830 89001
Giải ba 61125 79331
Giải nhì 27584
Giải nhất 25893
Đặc biệt 893292
XSKG ngày 05/11/2023
Đầu Lô tô
0 1 1 3 5 8
1  
2 5
3 0 1 3
4 9
5  
6 2 6
7 2 2
8 4
9 2 3
Lô tô Đuôi
3 0
0 0 3 1
6 7 7 9 2
0 3 9 3
8 4
0 2 5
6 6
  7
0 8
4 9

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Giải tám 41
Giải bảy 960
Giải sáu 0896 7354 3995
Giải năm 6383
Giải bốn 61374 55114 11580 39171
54835 69352 32386
Giải ba 95430 31757
Giải nhì 82550
Giải nhất 06615
Đặc biệt 724368
XSKG ngày 29/10/2023
Đầu Lô tô
0  
1 4 5
2  
3 0 5
4  
5 0 2 4 7
6 0 8
7 1 4
8 0 3 6
9 5 6
Lô tô Đuôi
3 5 6 8 0
7 1
5 2
8 3
1 5 7 4
1 3 9 5
8 9 6
5 7
6 8
  9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Giải tám 89
Giải bảy 396
Giải sáu 9076 2756 1896
Giải năm 3388
Giải bốn 36450 77649 37923 91807
46011 51438 71808
Giải ba 42455 98985
Giải nhì 74572
Giải nhất 39659
Đặc biệt 402281
XSKG ngày 22/10/2023
Đầu Lô tô
0 7 8
1 1
2 3
3 8
4 9
5 0 5 6 9
6  
7 2 6
8 1 5 8
9 6 6
Lô tô Đuôi
5 0
1 8 1
7 2
2 3
  4
5 8 5
5 7 9 9 6
0 7
0 3 8 8
4 5 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Giải tám 69
Giải bảy 436
Giải sáu 0243 9551 2880
Giải năm 6041
Giải bốn 84385 20642 88344 64370
80362 89224 53285
Giải ba 08083 13293
Giải nhì 91873
Giải nhất 50135
Đặc biệt 289176
XSKG ngày 15/10/2023
Đầu Lô tô
0  
1  
2 4
3 5 6
4 1 2 3 4
5 1
6 2
7 0 3 6
8 0 3 5 5
9 3
Lô tô Đuôi
7 8 0
4 5 1
4 6 2
4 7 8 9 3
2 4 4
3 8 8 5
3 7 6
  7
  8
  9

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Giải tám 18
Giải bảy 374
Giải sáu 8700 2254 1221
Giải năm 4402
Giải bốn 20150 09192 51231 30525
94823 27593 71484
Giải ba 83242 65976
Giải nhì 66096
Giải nhất 60060
Đặc biệt 328783
XSKG ngày 08/10/2023
Đầu Lô tô
0 0 2
1  
2 1 3 5
3 1
4 2
5 0 4
6 0
7 4 6
8 3 4
9 2 3 6
Lô tô Đuôi
0 5 6 0
2 3 1
0 4 9 2
2 8 9 3
5 7 8 4
2 5
7 9 6
  7
  8
  9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Giải tám 64
Giải bảy 980
Giải sáu 6042 9518 7952
Giải năm 5256
Giải bốn 44658 82920 42589 01717
68441 13513 27581
Giải ba 50035 34989
Giải nhì 50600
Giải nhất 22092
Đặc biệt 740214
XSKG ngày 01/10/2023
Đầu Lô tô
0 0
1 3 4 7 8
2 0
3 5
4 1 2
5 2 6 8
6  
7  
8 0 1 9 9
9 2
Lô tô Đuôi
0 2 8 0
4 8 1
4 5 9 2
1 3
1 4
3 5
5 6
1 7
1 5 8
8 8 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Giải tám 00
Giải bảy 590
Giải sáu 6679 1366 7466
Giải năm 7767
Giải bốn 27256 83197 61316 32812
95350 22790 38736
Giải ba 90293 86361
Giải nhì 52902
Giải nhất 64733
Đặc biệt 298118
XSKG ngày 24/09/2023
Đầu Lô tô
0 2
1 2 6 8
2  
3 3 6
4  
5 0 6
6 1 6 6 7
7 9
8  
9 0 0 3 7
Lô tô Đuôi
5 9 9 0
6 1
0 1 2
3 9 3
  4
  5
1 3 5 6 6 6
6 9 7
1 8
7 9

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Giải tám 64
Giải bảy 591
Giải sáu 0181 2515 1734
Giải năm 2123
Giải bốn 62580 31419 87457 02594
90464 96529 31285
Giải ba 49996 40972
Giải nhì 88273
Giải nhất 70793
Đặc biệt 169440
XSKG ngày 17/09/2023
Đầu Lô tô
0  
1 5 9
2 3 9
3 4
4 0
5 7
6 4
7 2 3
8 0 1 5
9 1 3 4 6
Lô tô Đuôi
4 8 0
8 9 1
7 2
2 7 9 3
3 6 9 4
1 8 5
9 6
5 7
  8
1 2 9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Giải tám 70
Giải bảy 306
Giải sáu 0854 7504 0586
Giải năm 9754
Giải bốn 19128 97221 45971 45823
31708 66981 66216
Giải ba 01238 47758
Giải nhì 33550
Giải nhất 24931
Đặc biệt 942403
XSKG ngày 10/09/2023
Đầu Lô tô
0 3 4 6 8
1 6
2 1 3 8
3 1 8
4  
5 0 4 4 8
6  
7 1
8 1 6
9  
Lô tô Đuôi
5 0
2 3 7 8 1
  2
0 2 3
0 5 5 4
  5
0 1 8 6
  7
0 2 3 5 8
  9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Giải tám 69
Giải bảy 293
Giải sáu 5782 0632 0841
Giải năm 2889
Giải bốn 75983 99834 22273 63730
22165 41547 83987
Giải ba 47741 94850
Giải nhì 83367
Giải nhất 36595
Đặc biệt 197817
XSKG ngày 03/09/2023
Đầu Lô tô
0  
1 7
2  
3 0 2 4
4 1 1 7
5 0
6 5 7
7 3
8 2 3 7 9
9 3 5
Lô tô Đuôi
3 5 0
4 4 1
3 8 2
7 8 9 3
3 4
6 9 5
  6
1 4 6 8 7
  8
8 9