Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Giải tám 86
Giải bảy 308
Giải sáu 1178 7155 9156
Giải năm 2825
Giải bốn 77143 71458 42458 22137
12456 32273 14888
Giải ba 47970 68530
Giải nhì 65910
Giải nhất 35048
Đặc biệt 077788
XSKG ngày 28/05/2023
Đầu Lô tô
0 8
1 0
2 5
3 0 7
4 3 8
5 5 6 6 8 8
6  
7 0 3 8
8 8 8
9  
Lô tô Đuôi
1 3 7 0
  1
  2
4 7 3
  4
2 5 5
5 5 6
3 7
0 4 5 5 7 8 8 8
  9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Giải tám 58
Giải bảy 592
Giải sáu 1624 7910 9824
Giải năm 2892
Giải bốn 01440 25461 67457 27314
47856 77855 23230
Giải ba 15107 05250
Giải nhì 50054
Giải nhất 40813
Đặc biệt 164268
XSKG ngày 21/05/2023
Đầu Lô tô
0 7
1 0 3 4
2 4 4
3 0
4 0
5 0 4 5 6 7
6 1 8
7  
8  
9 2 2
Lô tô Đuôi
1 3 4 5 0
6 1
9 9 2
1 3
1 2 2 5 4
5 5
5 6
0 5 7
6 8
  9

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Giải tám 78
Giải bảy 487
Giải sáu 1976 8206 3100
Giải năm 2347
Giải bốn 78568 05028 21735 84727
87934 34646 53483
Giải ba 10078 18967
Giải nhì 37150
Giải nhất 32242
Đặc biệt 381832
XSKG ngày 14/05/2023
Đầu Lô tô
0 0 6
1  
2 7 8
3 2 4 5
4 2 6 7
5 0
6 7 8
7 6 8
8 3 7
9  
Lô tô Đuôi
0 5 0
  1
3 4 2
8 3
3 4
3 5
0 4 7 6
2 4 6 8 7
2 6 7 8
  9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Giải tám 49
Giải bảy 988
Giải sáu 9893 5804 9407
Giải năm 8283
Giải bốn 61560 99061 99212 04485
77089 98117 91609
Giải ba 89403 65945
Giải nhì 96835
Giải nhất 76555
Đặc biệt 405776
XSKG ngày 07/05/2023
Đầu Lô tô
0 3 4 7 9
1 2 7
2  
3 5
4 5
5 5
6 0 1
7 6
8 3 5 8 9
9 3
Lô tô Đuôi
6 0
6 1
1 2
0 8 9 3
0 4
3 4 5 8 5
7 6
0 1 7
8 8
0 8 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Giải tám 63
Giải bảy 643
Giải sáu 3822 3038 4490
Giải năm 5066
Giải bốn 05123 40772 68951 40971
25987 47248 10844
Giải ba 16071 63057
Giải nhì 09543
Giải nhất 05528
Đặc biệt 820158
XSKG ngày 30/04/2023
Đầu Lô tô
0  
1  
2 2 3 8
3 8
4 3 3 4 8
5 1 7 8
6 6
7 1 1 2
8 7
9 0
Lô tô Đuôi
9 0
5 7 7 1
2 7 2
2 4 4 3
4 4
  5
6 6
5 8 7
2 3 4 5 8
  9

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Giải tám 92
Giải bảy 876
Giải sáu 6588 9047 9899
Giải năm 1029
Giải bốn 39583 58835 11554 96631
86128 10163 39149
Giải ba 72348 24223
Giải nhì 66889
Giải nhất 16966
Đặc biệt 038472
XSKG ngày 23/04/2023
Đầu Lô tô
0  
1  
2 3 8 9
3 1 5
4 7 8 9
5 4
6 3 6
7 2 6
8 3 8 9
9 9
Lô tô Đuôi
  0
3 1
7 2
2 6 8 3
5 4
3 5
6 7 6
4 7
2 4 8 8
2 4 8 9 9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Giải tám 02
Giải bảy 727
Giải sáu 0947 5734 8879
Giải năm 2011
Giải bốn 08453 28837 93062 23717
04184 50770 43103
Giải ba 42770 79552
Giải nhì 86496
Giải nhất 44975
Đặc biệt 377984
XSKG ngày 16/04/2023
Đầu Lô tô
0 3
1 1 7
2 7
3 4 7
4 7
5 2 3
6 2
7 0 0 5 9
8 4 4
9 6
Lô tô Đuôi
7 7 0
1 1
5 6 2
0 5 3
3 8 8 4
7 5
9 6
1 2 3 4 7
  8
7 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Giải tám 48
Giải bảy 577
Giải sáu 7094 3251 9045
Giải năm 1247
Giải bốn 11477 54113 40505 01162
53668 49585 29987
Giải ba 37576 20063
Giải nhì 55354
Giải nhất 99081
Đặc biệt 735108
XSKG ngày 09/04/2023
Đầu Lô tô
0 5 8
1 3
2  
3  
4 5 7
5 1 4
6 2 3 8
7 6 7 7
8 1 5 7
9 4
Lô tô Đuôi
  0
5 8 1
6 2
1 6 3
5 9 4
0 4 8 5
7 6
4 7 7 8 7
0 6 8
  9

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Giải tám 44
Giải bảy 665
Giải sáu 3597 6788 1166
Giải năm 3448
Giải bốn 00883 79297 11688 77111
61138 28610 07980
Giải ba 50902 79688
Giải nhì 47262
Giải nhất 17164
Đặc biệt 775410
XSKG ngày 02/04/2023
Đầu Lô tô
0 2
1 0 0 1
2  
3 8
4 8
5  
6 2 4 5 6
7  
8 0 3 8 8 8
9 7 7
Lô tô Đuôi
1 1 8 0
1 1
0 6 2
8 3
6 4
6 5
6 6
9 9 7
3 4 8 8 8 8
  9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Giải tám 63
Giải bảy 737
Giải sáu 4007 6276 8610
Giải năm 1876
Giải bốn 72362 17867 99994 99631
20104 63106 93851
Giải ba 09108 06101
Giải nhì 53998
Giải nhất 31654
Đặc biệt 316798
XSKG ngày 26/03/2023
Đầu Lô tô
0 1 4 6 7 8
1 0
2  
3 1 7
4  
5 1 4
6 2 7
7 6 6
8  
9 4 8 8
Lô tô Đuôi
1 0
0 3 5 1
6 2
  3
0 5 9 4
  5
0 7 7 6
0 3 6 7
0 9 9 8
  9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Giải tám 45
Giải bảy 241
Giải sáu 8124 9896 0744
Giải năm 4256
Giải bốn 63664 32385 72920 76027
03979 50073 87653
Giải ba 92309 51991
Giải nhì 72489
Giải nhất 29997
Đặc biệt 260971
XSKG ngày 19/03/2023
Đầu Lô tô
0 9
1  
2 0 4 7
3  
4 1 4
5 3 6
6 4
7 1 3 9
8 5 9
9 1 6 7
Lô tô Đuôi
2 0
4 7 9 1
  2
5 7 3
2 4 6 4
8 5
5 9 6
2 9 7
  8
0 7 8 9

SXKG - Kết Quả Sổ Xố Kiên Giang

Giải tám 33
Giải bảy 393
Giải sáu 2964 4111 0424
Giải năm 8667
Giải bốn 96296 51442 23521 81910
38096 85604 41864
Giải ba 14943 26772
Giải nhì 71971
Giải nhất 17501
Đặc biệt 901288
XSKG ngày 12/03/2023
Đầu Lô tô
0 1 4
1 0 1
2 1 4
3  
4 2 3
5  
6 4 4 7
7 1 2
8 8
9 3 6 6
Lô tô Đuôi
1 0
0 1 2 7 1
4 7 2
4 9 3
0 2 6 6 4
  5
9 9 6
6 7
8 8
  9

XSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang Hôm Nay

Giải tám 66
Giải bảy 544
Giải sáu 0001 5447 8261
Giải năm 0697
Giải bốn 20268 57176 24504 99857
07674 24637 57249
Giải ba 41019 67480
Giải nhì 38251
Giải nhất 86383
Đặc biệt 880768
XSKG ngày 05/03/2023
Đầu Lô tô
0 1 4
1 9
2  
3 7
4 4 7 9
5 1 7
6 1 8 8
7 4 6
8 0 3
9 7
Lô tô Đuôi
8 0
0 5 6 1
  2
8 3
0 4 7 4
  5
7 6
3 4 5 9 7
6 6 8
1 4 9

KQXSKG - Kết Quả Xổ Số Kiên Giang

Giải tám 81
Giải bảy 047
Giải sáu 8002 5204 9685
Giải năm 2865
Giải bốn 17962 80888 06975 25512
48774 72827 79355
Giải ba 14756 55845
Giải nhì 95572
Giải nhất 30593
Đặc biệt 069045
XSKG ngày 26/02/2023
Đầu Lô tô
0 2 4
1 2
2 7
3  
4 5 5 7
5 5 6
6 2 5
7 2 4 5
8 5 8
9 3
Lô tô Đuôi
  0
  1
0 1 6 7 2
9 3
0 7 4
4 4 5 6 7 8 5
5 6
2 4 7
8 8
  9