Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Giải tám 28
Giải bảy 852
Giải sáu 2857 7036 1215
Giải năm 9981
Giải bốn 66699 84442 28907 54532
57584 24816 72451
Giải ba 99220 11024
Giải nhì 52657
Giải nhất 66266
Đặc biệt 626829
XSKH ngày 31/05/2023
Đầu Lô tô
0 7
1 5 6
2 0 4 9
3 2 6
4 2
5 1 2 7 7
6 6
7  
8 1 4
9 9
Lô tô Đuôi
2 0
5 8 1
3 4 5 2
  3
2 8 4
1 5
1 3 6 6
0 5 5 7
  8
2 9 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Giải tám 63
Giải bảy 072
Giải sáu 4439 7375 4163
Giải năm 6069
Giải bốn 18569 62364 61613 91774
07677 13196 10591
Giải ba 09705 93168
Giải nhì 64238
Giải nhất 56333
Đặc biệt 505873
XSKH ngày 28/05/2023
Đầu Lô tô
0 5
1 3
2  
3 3 8 9
4  
5  
6 3 4 8 9 9
7 2 3 4 5 7
8  
9 1 6
Lô tô Đuôi
  0
9 1
7 2
1 3 6 7 3
6 7 4
0 7 5
9 6
7 7
3 6 8
3 6 6 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Giải tám 94
Giải bảy 336
Giải sáu 5724 6499 4808
Giải năm 9966
Giải bốn 90033 43684 99827 99235
40630 81270 73590
Giải ba 45734 66315
Giải nhì 02304
Giải nhất 87881
Đặc biệt 038797
XSKH ngày 24/05/2023
Đầu Lô tô
0 4 8
1 5
2 4 7
3 0 3 4 5 6
4  
5  
6 6
7 0
8 1 4
9 0 7 9
Lô tô Đuôi
3 7 9 0
8 1
  2
3 3
0 2 3 8 4
1 3 5
3 6 6
2 9 7
0 8
9 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Giải tám 14
Giải bảy 342
Giải sáu 6424 0242 8430
Giải năm 3504
Giải bốn 44358 24062 53421 09915
20534 50708 60352
Giải ba 90472 28124
Giải nhì 14581
Giải nhất 14086
Đặc biệt 727077
XSKH ngày 21/05/2023
Đầu Lô tô
0 4 8
1 5
2 1 4 4
3 0 4
4 2 2
5 2 8
6 2
7 2 7
8 1 6
9  
Lô tô Đuôi
3 0
2 8 1
4 4 5 6 7 2
  3
0 2 2 3 4
1 5
8 6
7 7
0 5 8
  9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Giải tám 85
Giải bảy 447
Giải sáu 6457 9183 7747
Giải năm 5384
Giải bốn 77197 33936 11172 42440
13986 26313 84191
Giải ba 18998 76807
Giải nhì 61863
Giải nhất 34548
Đặc biệt 775469
XSKH ngày 17/05/2023
Đầu Lô tô
0 7
1 3
2  
3 6
4 0 7 7 8
5 7
6 3 9
7 2
8 3 4 6
9 1 7 8
Lô tô Đuôi
4 0
9 1
7 2
1 6 8 3
8 4
  5
3 8 6
0 4 4 5 9 7
4 9 8
6 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Giải tám 77
Giải bảy 414
Giải sáu 2458 0005 0619
Giải năm 1999
Giải bốn 23689 33216 37115 07404
15580 49151 47058
Giải ba 44421 71221
Giải nhì 89546
Giải nhất 75856
Đặc biệt 157684
XSKH ngày 14/05/2023
Đầu Lô tô
0 4 5
1 4 5 6 9
2 1 1
3  
4 6
5 1 6 8 8
6  
7  
8 0 4 9
9 9
Lô tô Đuôi
8 0
2 2 5 1
  2
  3
0 1 8 4
0 1 5
1 4 5 6
  7
5 5 8
1 8 9 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Giải tám 01
Giải bảy 305
Giải sáu 2163 2051 7675
Giải năm 7453
Giải bốn 73451 16648 88612 21431
35981 05546 02643
Giải ba 79155 09342
Giải nhì 23408
Giải nhất 26032
Đặc biệt 312173
XSKH ngày 10/05/2023
Đầu Lô tô
0 5 8
1 2
2  
3 1 2
4 2 3 6 8
5 1 1 3 5
6 3
7 3 5
8 1
9  
Lô tô Đuôi
  0
3 5 5 8 1
1 3 4 2
4 5 6 7 3
  4
0 5 7 5
4 6
  7
0 4 8
  9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Giải tám 74
Giải bảy 810
Giải sáu 4359 5199 7422
Giải năm 0611
Giải bốn 86902 23949 49870 77642
70613 30210 29499
Giải ba 37080 19533
Giải nhì 94672
Giải nhất 24408
Đặc biệt 661518
XSKH ngày 07/05/2023
Đầu Lô tô
0 2 8
1 0 0 1 3 8
2 2
3 3
4 2 9
5 9
6  
7 0 2
8 0
9 9 9
Lô tô Đuôi
1 1 7 8 0
1 1
0 2 4 7 2
1 3 3
  4
  5
  6
  7
0 1 8
4 5 9 9 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Giải tám 33
Giải bảy 224
Giải sáu 3371 6064 9035
Giải năm 2650
Giải bốn 89882 85983 21493 66861
19205 60701 12743
Giải ba 87671 18687
Giải nhì 34518
Giải nhất 44754
Đặc biệt 899589
XSKH ngày 03/05/2023
Đầu Lô tô
0 1 5
1 8
2 4
3 5
4 3
5 0 4
6 1 4
7 1 1
8 2 3 7 9
9 3
Lô tô Đuôi
5 0
0 6 7 7 1
8 2
4 8 9 3
2 5 6 4
0 3 5
  6
8 7
1 8
8 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Giải tám 86
Giải bảy 617
Giải sáu 6712 1949 2221
Giải năm 4173
Giải bốn 39764 57078 68349 21210
84388 12225 24181
Giải ba 41290 58761
Giải nhì 62529
Giải nhất 68750
Đặc biệt 336021
XSKH ngày 30/04/2023
Đầu Lô tô
0  
1 0 2 7
2 1 1 5 9
3  
4 9 9
5 0
6 1 4
7 3 8
8 1 8
9 0
Lô tô Đuôi
1 5 9 0
2 2 6 8 1
1 2
7 3
6 4
2 5
  6
1 7
7 8 8
2 4 4 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Giải tám 35
Giải bảy 282
Giải sáu 8760 7531 8069
Giải năm 6294
Giải bốn 78925 56799 77141 95736
87780 48859 28490
Giải ba 84183 34077
Giải nhì 65582
Giải nhất 84701
Đặc biệt 206574
XSKH ngày 26/04/2023
Đầu Lô tô
0 1
1  
2 5
3 1 6
4 1
5 9
6 0 9
7 4 7
8 0 2 2 3
9 0 4 9
Lô tô Đuôi
6 8 9 0
0 3 4 1
8 8 2
8 3
7 9 4
2 5
3 6
7 7
  8
5 6 9 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Giải tám 56
Giải bảy 454
Giải sáu 8224 4202 8434
Giải năm 6453
Giải bốn 02585 24865 14789 41426
35199 58914 20142
Giải ba 09731 12920
Giải nhì 29627
Giải nhất 08545
Đặc biệt 510739
XSKH ngày 23/04/2023
Đầu Lô tô
0 2
1 4
2 0 4 6 7
3 1 4 9
4 2 5
5 3 4
6 5
7  
8 5 9
9 9
Lô tô Đuôi
2 0
3 1
0 4 2
5 3
1 2 3 5 4
4 6 8 5
2 6
2 7
  8
3 8 9 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Giải tám 83
Giải bảy 630
Giải sáu 0374 5321 1310
Giải năm 5099
Giải bốn 15346 91276 56002 00701
64827 16338 74941
Giải ba 37960 18737
Giải nhì 69608
Giải nhất 75231
Đặc biệt 024139
XSKH ngày 19/04/2023
Đầu Lô tô
0 1 2 8
1 0
2 1 7
3 0 1 7 8 9
4 1 6
5  
6 0
7 4 6
8  
9 9
Lô tô Đuôi
1 3 6 0
0 2 3 4 1
0 2
  3
7 4
  5
4 7 6
2 3 7
0 3 8
3 9 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Giải tám 05
Giải bảy 253
Giải sáu 3594 5502 7298
Giải năm 6198
Giải bốn 06459 07738 43676 43210
71246 32048 15165
Giải ba 92510 88691
Giải nhì 59626
Giải nhất 66228
Đặc biệt 016849
XSKH ngày 16/04/2023
Đầu Lô tô
0 2
1 0 0
2 6 8
3 8
4 6 8 9
5 3 9
6 5
7 6
8  
9 1 4 8 8
Lô tô Đuôi
1 1 0
9 1
0 2
5 3
9 4
6 5
2 4 7 6
  7
2 3 4 9 9 8
4 5 9