Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Giải tám 09
Giải bảy 715
Giải sáu 8808 7579 1614
Giải năm 1202
Giải bốn 00627 68483 58673 46478
05235 03576 76171
Giải ba 59596 42231
Giải nhì 44556
Giải nhất 13873
Đặc biệt 497843
XSKH ngày 03/12/2023
Đầu Lô tô
0 2 8
1 4 5
2 7
3 1 5
4 3
5 6
6  
7 1 3 3 6 8 9
8 3
9 6
Lô tô Đuôi
  0
3 7 1
0 2
4 7 7 8 3
1 4
1 3 5
5 7 9 6
2 7
0 7 8
7 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Giải tám 82
Giải bảy 785
Giải sáu 9947 2252 4339
Giải năm 8623
Giải bốn 22104 82235 89533 92080
21212 26698 59398
Giải ba 00775 83639
Giải nhì 96978
Giải nhất 50169
Đặc biệt 515249
XSKH ngày 29/11/2023
Đầu Lô tô
0 4
1 2
2 3
3 3 5 9 9
4 7 9
5 2
6 9
7 5 8
8 0 5
9 8 8
Lô tô Đuôi
8 0
  1
1 5 2
2 3 3
0 4
3 7 8 5
  6
4 7
7 9 9 8
3 3 4 6 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Giải tám 97
Giải bảy 798
Giải sáu 3302 4572 9142
Giải năm 9753
Giải bốn 62942 99650 70886 38223
61845 04921 72881
Giải ba 33658 91613
Giải nhì 82293
Giải nhất 70164
Đặc biệt 882509
XSKH ngày 26/11/2023
Đầu Lô tô
0 2 9
1 3
2 1 3
3  
4 2 2 5
5 0 3 8
6 4
7 2
8 1 6
9 3 8
Lô tô Đuôi
5 0
2 8 1
0 4 4 7 2
1 2 5 9 3
6 4
4 5
8 6
  7
5 9 8
0 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Giải tám 86
Giải bảy 576
Giải sáu 0874 1591 7824
Giải năm 3572
Giải bốn 86536 36660 72219 77764
55360 23559 03654
Giải ba 82050 85104
Giải nhì 58544
Giải nhất 35237
Đặc biệt 207691
XSKH ngày 22/11/2023
Đầu Lô tô
0 4
1 9
2 4
3 6 7
4 4
5 0 4 9
6 0 0 4
7 2 4 6
8  
9 1 1
Lô tô Đuôi
5 6 6 0
9 9 1
7 2
  3
0 2 4 5 6 7 4
  5
3 7 6
3 7
  8
1 5 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Giải tám 67
Giải bảy 407
Giải sáu 2047 2308 4449
Giải năm 3829
Giải bốn 18609 67905 49299 20667
61692 15493 52638
Giải ba 51679 21923
Giải nhì 30304
Giải nhất 68665
Đặc biệt 868856
XSKH ngày 19/11/2023
Đầu Lô tô
0 4 5 7 8 9
1  
2 3 9
3 8
4 7 9
5 6
6 5 7
7 9
8  
9 2 3 9
Lô tô Đuôi
  0
  1
9 2
2 9 3
0 4
0 6 5
5 6
0 4 6 7
0 3 8
0 2 4 7 9 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Giải tám 05
Giải bảy 917
Giải sáu 7615 2689 1193
Giải năm 5648
Giải bốn 18711 43035 45559 28875
25692 91374 78552
Giải ba 44726 31363
Giải nhì 54245
Giải nhất 35059
Đặc biệt 803902
XSKH ngày 15/11/2023
Đầu Lô tô
0 2
1 1 5 7
2 6
3 5
4 5 8
5 2 9 9
6 3
7 4 5
8 9
9 2 3
Lô tô Đuôi
  0
1 1
0 5 9 2
6 9 3
7 4
1 3 4 7 5
2 6
1 7
4 8
5 5 8 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Giải tám 27
Giải bảy 503
Giải sáu 7541 4406 5852
Giải năm 6928
Giải bốn 84180 17109 80801 90445
38705 28201 39186
Giải ba 02605 20353
Giải nhì 98684
Giải nhất 62844
Đặc biệt 294353
XSKH ngày 12/11/2023
Đầu Lô tô
0 1 1 3 5 5 6 9
1  
2 8
3  
4 1 4 5
5 2 3 3
6  
7  
8 0 4 6
9  
Lô tô Đuôi
8 0
0 0 4 1
5 2
0 5 5 3
4 8 4
0 0 4 5
0 8 6
  7
2 8
0 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Giải tám 26
Giải bảy 041
Giải sáu 2454 6288 6128
Giải năm 6126
Giải bốn 79717 54027 95805 38620
40015 49049 77312
Giải ba 28398 38250
Giải nhì 62786
Giải nhất 63154
Đặc biệt 132963
XSKH ngày 08/11/2023
Đầu Lô tô
0 5
1 2 5 7
2 0 6 7 8
3  
4 1 9
5 0 4 4
6 3
7  
8 6 8
9 8
Lô tô Đuôi
2 5 0
4 1
1 2
6 3
5 5 4
0 1 5
2 8 6
1 2 7
2 8 9 8
4 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Giải tám 06
Giải bảy 674
Giải sáu 9019 6046 7742
Giải năm 9896
Giải bốn 30571 31299 17022 30211
02267 83484 28092
Giải ba 93693 77085
Giải nhì 58839
Giải nhất 22128
Đặc biệt 508714
XSKH ngày 05/11/2023
Đầu Lô tô
0  
1 1 4 9
2 2 8
3 9
4 2 6
5  
6 7
7 1 4
8 4 5
9 2 3 6 9
Lô tô Đuôi
  0
1 7 1
2 4 9 2
9 3
1 7 8 4
8 5
4 9 6
6 7
2 8
1 3 9 9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Giải tám 28
Giải bảy 988
Giải sáu 9327 3515 9463
Giải năm 7203
Giải bốn 25387 05282 78109 32083
55964 05699 38720
Giải ba 80349 84363
Giải nhì 29404
Giải nhất 17658
Đặc biệt 951961
XSKH ngày 01/11/2023
Đầu Lô tô
0 3 4 9
1 5
2 0 7
3  
4 9
5 8
6 1 3 3 4
7  
8 2 3 7 8
9 9
Lô tô Đuôi
2 0
6 1
8 2
0 6 6 8 3
0 6 4
1 5
  6
2 8 7
5 8 8
0 4 9 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Giải tám 54
Giải bảy 615
Giải sáu 2227 1017 5371
Giải năm 8609
Giải bốn 12198 28426 32467 47982
23168 84618 88111
Giải ba 36471 30517
Giải nhì 64259
Giải nhất 32520
Đặc biệt 758648
XSKH ngày 29/10/2023
Đầu Lô tô
0 9
1 1 5 7 7 8
2 0 6 7
3  
4 8
5 9
6 7 8
7 1 1
8 2
9 8
Lô tô Đuôi
2 0
1 7 7 1
8 2
  3
  4
1 5
2 6
1 1 2 6 7
1 4 6 9 8
0 5 9

SXKH - Kết Quả Sổ Xố Khánh Hòa

Giải tám 55
Giải bảy 432
Giải sáu 3710 8997 6942
Giải năm 4096
Giải bốn 44576 42936 19586 32393
14706 10283 56885
Giải ba 12765 62050
Giải nhì 46481
Giải nhất 01001
Đặc biệt 888377
XSKH ngày 25/10/2023
Đầu Lô tô
0 1 6
1 0
2  
3 2 6
4 2
5 0
6 5
7 6 7
8 1 3 5 6
9 3 6 7
Lô tô Đuôi
1 5 0
0 8 1
3 4 2
8 9 3
  4
6 8 5
0 3 7 8 9 6
7 9 7
  8
  9

XSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa Hôm Nay

Giải tám 83
Giải bảy 903
Giải sáu 8680 3639 9458
Giải năm 7402
Giải bốn 81449 16073 60865 11470
17288 78273 84473
Giải ba 82647 45688
Giải nhì 61978
Giải nhất 20006
Đặc biệt 307437
XSKH ngày 22/10/2023
Đầu Lô tô
0 2 3 6
1  
2  
3 7 9
4 7 9
5 8
6 5
7 0 3 3 3 8
8 0 8 8
9  
Lô tô Đuôi
7 8 0
  1
0 2
0 7 7 7 3
  4
6 5
0 6
3 4 7
5 7 8 8 8
3 4 9

KQXSKH - Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa

Giải tám 53
Giải bảy 455
Giải sáu 8271 2242 1261
Giải năm 2464
Giải bốn 32060 85228 91619 13739
52228 95183 55615
Giải ba 81033 13086
Giải nhì 05328
Giải nhất 63134
Đặc biệt 706466
XSKH ngày 18/10/2023
Đầu Lô tô
0  
1 5 9
2 8 8 8
3 3 4 9
4 2
5 5
6 0 1 4 6
7 1
8 3 6
9  
Lô tô Đuôi
6 0
6 7 1
4 2
3 8 3
3 6 4
1 5 5
6 8 6
  7
2 2 2 8
1 3 9