Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Giải tám 43
Giải bảy 901
Giải sáu 2175 1619 4485
Giải năm 6983
Giải bốn 15841 20040 68671 68459
93959 45232 41847
Giải ba 29442 79152
Giải nhì 26248
Giải nhất 85054
Đặc biệt 749729
XSKT ngày 03/12/2023
Đầu Lô tô
0 1
1 9
2 9
3 2
4 0 1 2 7 8
5 2 4 9 9
6  
7 1 5
8 3 5
9  
Lô tô Đuôi
4 0
0 4 7 1
3 4 5 2
8 3
5 4
7 8 5
  6
4 7
4 8
1 2 5 5 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Giải tám 26
Giải bảy 929
Giải sáu 2879 5082 5028
Giải năm 2679
Giải bốn 88134 52299 64345 02929
16086 49811 61779
Giải ba 12733 79339
Giải nhì 54801
Giải nhất 36459
Đặc biệt 878232
XSKT ngày 26/11/2023
Đầu Lô tô
0 1
1 1
2 8 9 9
3 2 3 4 9
4 5
5 9
6  
7 9 9 9
8 2 6
9 9
Lô tô Đuôi
  0
0 1 1
3 8 2
3 3
3 4
4 5
8 6
  7
2 8
2 2 3 5 7 7 7 9 9

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Giải tám 56
Giải bảy 283
Giải sáu 2270 7151 2313
Giải năm 3024
Giải bốn 59195 45776 97044 83294
25188 41659 14400
Giải ba 88334 51768
Giải nhì 35925
Giải nhất 99967
Đặc biệt 908406
XSKT ngày 19/11/2023
Đầu Lô tô
0 0 6
1 3
2 4 5
3 4
4 4
5 1 9
6 7 8
7 0 6
8 3 8
9 4 5
Lô tô Đuôi
0 7 0
5 1
  2
1 8 3
2 3 4 9 4
2 9 5
0 7 6
6 7
6 8 8
5 9

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Giải tám 44
Giải bảy 505
Giải sáu 4090 7223 4822
Giải năm 8113
Giải bốn 99384 71597 94891 13319
47070 63136 52459
Giải ba 18954 86732
Giải nhì 31218
Giải nhất 54992
Đặc biệt 708474
XSKT ngày 12/11/2023
Đầu Lô tô
0 5
1 3 8 9
2 2 3
3 2 6
4  
5 4 9
6  
7 0 4
8 4
9 0 1 2 7
Lô tô Đuôi
7 9 0
9 1
2 3 9 2
1 2 3
5 7 8 4
0 5
3 6
9 7
1 8
1 5 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Giải tám 17
Giải bảy 357
Giải sáu 3458 4510 9694
Giải năm 1484
Giải bốn 25723 80056 37254 14719
87953 55665 95339
Giải ba 95368 52624
Giải nhì 38536
Giải nhất 25085
Đặc biệt 399236
XSKT ngày 05/11/2023
Đầu Lô tô
0  
1 0 9
2 3 4
3 6 6 9
4  
5 3 4 6 7 8
6 5 8
7  
8 4 5
9 4
Lô tô Đuôi
1 0
  1
  2
2 5 3
2 5 8 9 4
6 8 5
3 3 5 6
5 7
5 6 8
1 3 9

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Giải tám 58
Giải bảy 494
Giải sáu 9540 6274 5572
Giải năm 3455
Giải bốn 69946 96188 29075 60364
62436 97078 59786
Giải ba 93859 93967
Giải nhì 13389
Giải nhất 40823
Đặc biệt 549400
XSKT ngày 29/10/2023
Đầu Lô tô
0 0
1  
2 3
3 6
4 0 6
5 5 9
6 4 7
7 2 4 5 8
8 6 8 9
9 4
Lô tô Đuôi
0 4 0
  1
7 2
2 3
6 7 9 4
5 7 5
3 4 8 6
6 7
7 8 8
5 8 9

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Giải tám 33
Giải bảy 369
Giải sáu 2470 3312 2545
Giải năm 5761
Giải bốn 66672 79614 73276 24675
47930 68750 12677
Giải ba 20569 16065
Giải nhì 38695
Giải nhất 10296
Đặc biệt 529260
XSKT ngày 22/10/2023
Đầu Lô tô
0  
1 2 4
2  
3 0
4 5
5 0
6 0 1 5 9 9
7 0 2 5 6 7
8  
9 5 6
Lô tô Đuôi
3 5 6 7 0
6 1
1 7 2
  3
1 4
4 6 7 9 5
7 9 6
7 7
  8
6 6 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Giải tám 06
Giải bảy 081
Giải sáu 0607 1056 0885
Giải năm 9389
Giải bốn 87559 31035 07048 11008
37042 06465 12603
Giải ba 53238 57138
Giải nhì 23820
Giải nhất 32021
Đặc biệt 668298
XSKT ngày 15/10/2023
Đầu Lô tô
0 3 7 8
1  
2 0 1
3 5 8 8
4 2 8
5 6 9
6 5
7  
8 1 5 9
9 8
Lô tô Đuôi
2 0
2 8 1
4 2
0 3
  4
3 6 8 5
5 6
0 7
0 3 3 4 9 8
5 8 9

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Giải tám 65
Giải bảy 960
Giải sáu 7717 1723 3581
Giải năm 0954
Giải bốn 51000 46995 69892 33839
20446 08213 61174
Giải ba 32510 59363
Giải nhì 77700
Giải nhất 39668
Đặc biệt 848549
XSKT ngày 08/10/2023
Đầu Lô tô
0 0 0
1 0 3 7
2 3
3 9
4 6 9
5 4
6 0 3 8
7 4
8 1
9 2 5
Lô tô Đuôi
0 0 1 6 0
8 1
9 2
1 2 6 3
5 7 4
9 5
4 6
1 7
6 8
3 4 9

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Giải tám 46
Giải bảy 105
Giải sáu 0123 6417 3535
Giải năm 5411
Giải bốn 82073 95940 39894 36842
46621 51903 15594
Giải ba 77334 25044
Giải nhì 75749
Giải nhất 57908
Đặc biệt 836329
XSKT ngày 01/10/2023
Đầu Lô tô
0 3 5 8
1 1 7
2 1 3 9
3 4 5
4 0 2 4 9
5  
6  
7 3
8  
9 4 4
Lô tô Đuôi
4 0
1 2 1
4 2
0 2 7 3
3 4 9 9 4
0 3 5
  6
1 7
0 8
2 4 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Giải tám 63
Giải bảy 616
Giải sáu 8577 7377 0001
Giải năm 0364
Giải bốn 90637 31431 21552 50604
79959 47140 42370
Giải ba 72731 23697
Giải nhì 95855
Giải nhất 65110
Đặc biệt 848314
XSKT ngày 24/09/2023
Đầu Lô tô
0 1 4
1 0 4 6
2  
3 1 1 7
4 0
5 2 5 9
6 4
7 0 7 7
8  
9 7
Lô tô Đuôi
1 4 7 0
0 3 3 1
5 2
  3
0 1 6 4
5 5
1 6
3 7 7 9 7
  8
5 9

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Giải tám 06
Giải bảy 606
Giải sáu 8903 3533 7844
Giải năm 7558
Giải bốn 70285 05025 72220 96004
65975 82336 22875
Giải ba 42661 04833
Giải nhì 02030
Giải nhất 36506
Đặc biệt 179674
XSKT ngày 17/09/2023
Đầu Lô tô
0 3 4 6 6
1  
2 0 5
3 0 3 3 6
4 4
5 8
6 1
7 4 5 5
8 5
9  
Lô tô Đuôi
2 3 0
6 1
  2
0 3 3 3
0 4 7 4
2 7 7 8 5
0 0 3 6
  7
5 8
  9

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Giải tám 34
Giải bảy 115
Giải sáu 8561 6810 9211
Giải năm 7442
Giải bốn 03364 06938 21028 99507
62872 69064 61274
Giải ba 77292 36754
Giải nhì 22605
Giải nhất 99027
Đặc biệt 643539
XSKT ngày 10/09/2023
Đầu Lô tô
0 5 7
1 0 1 5
2 7 8
3 8 9
4 2
5 4
6 1 4 4
7 2 4
8  
9 2
Lô tô Đuôi
1 0
1 6 1
4 7 9 2
  3
5 6 6 7 4
0 1 5
  6
0 2 7
2 3 8
3 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Giải tám 10
Giải bảy 649
Giải sáu 3684 8712 8169
Giải năm 6810
Giải bốn 45846 17234 96951 68335
32312 96714 99832
Giải ba 86811 67224
Giải nhì 55648
Giải nhất 32200
Đặc biệt 274909
XSKT ngày 03/09/2023
Đầu Lô tô
0 0 9
1 0 1 2 2 4
2 4
3 2 4 5
4 6 8 9
5 1
6 9
7  
8 4
9  
Lô tô Đuôi
0 1 0
1 5 1
1 1 3 2
  3
1 2 3 8 4
3 5
4 6
  7
4 8
0 4 6 9