Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Kon Tum

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Giải tám 33
Giải bảy 306
Giải sáu 4501 9967 2380
Giải năm 1214
Giải bốn 35147 01938 12841 92168
85056 47877 69509
Giải ba 02325 20791
Giải nhì 09586
Giải nhất 11366
Đặc biệt 876090
XSKT ngày 28/05/2023
Đầu Lô tô
0 1 6 9
1 4
2 5
3 8
4 1 7
5 6
6 6 7 8
7 7
8 0 6
9 0 1
Lô tô Đuôi
8 9 0
0 4 9 1
  2
  3
1 4
2 5
0 5 6 8 6
4 6 7 7
3 6 8
0 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Giải tám 23
Giải bảy 930
Giải sáu 8790 5246 9056
Giải năm 8555
Giải bốn 16907 50689 59097 02028
11196 41146 91197
Giải ba 72707 29197
Giải nhì 26159
Giải nhất 96760
Đặc biệt 602436
XSKT ngày 21/05/2023
Đầu Lô tô
0 7 7
1  
2 8
3 0 6
4 6 6
5 5 6 9
6 0
7  
8 9
9 0 6 7 7 7
Lô tô Đuôi
3 6 9 0
  1
  2
  3
  4
5 5
3 4 4 5 9 6
0 0 9 9 9 7
2 8
5 8 9

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Giải tám 91
Giải bảy 603
Giải sáu 7358 5861 3408
Giải năm 6336
Giải bốn 73816 24271 00493 71243
87657 77879 18897
Giải ba 43529 24730
Giải nhì 33112
Giải nhất 11752
Đặc biệt 603489
XSKT ngày 14/05/2023
Đầu Lô tô
0 3 8
1 2 6
2 9
3 0 6
4 3
5 2 7 8
6 1
7 1 9
8 9
9 3 7
Lô tô Đuôi
3 0
6 7 1
1 5 2
0 4 9 3
  4
  5
1 3 6
5 9 7
0 5 8
2 7 8 9

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Giải tám 71
Giải bảy 202
Giải sáu 9665 5314 5157
Giải năm 9671
Giải bốn 17919 43123 97351 55206
48449 01939 27019
Giải ba 34663 67456
Giải nhì 02971
Giải nhất 98571
Đặc biệt 663950
XSKT ngày 07/05/2023
Đầu Lô tô
0 2 6
1 4 9 9
2 3
3 9
4 9
5 0 1 6 7
6 3 5
7 1 1 1
8  
9  
Lô tô Đuôi
5 0
5 7 7 7 1
0 2
2 6 3
1 4
6 5
0 5 6
5 7
  8
1 1 3 4 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Giải tám 15
Giải bảy 296
Giải sáu 6826 1141 6254
Giải năm 6403
Giải bốn 55842 06833 45327 78650
29073 83977 09499
Giải ba 50612 35422
Giải nhì 14404
Giải nhất 21380
Đặc biệt 835919
XSKT ngày 30/04/2023
Đầu Lô tô
0 3 4
1 2 9
2 2 6 7
3 3
4 1 2
5 0 4
6  
7 3 7
8 0
9 6 9
Lô tô Đuôi
5 8 0
4 1
1 2 4 2
0 3 7 3
0 5 4
  5
2 9 6
2 7 7
  8
1 9 9

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Giải tám 20
Giải bảy 347
Giải sáu 9587 5926 3446
Giải năm 1033
Giải bốn 96366 26457 28194 92086
16299 84381 45729
Giải ba 38577 92049
Giải nhì 31410
Giải nhất 75412
Đặc biệt 304673
XSKT ngày 23/04/2023
Đầu Lô tô
0  
1 0 2
2 6 9
3 3
4 6 7 9
5 7
6 6
7 3 7
8 1 6 7
9 4 9
Lô tô Đuôi
1 0
8 1
1 2
3 7 3
9 4
  5
2 4 6 8 6
4 5 7 8 7
  8
2 4 9 9

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Giải tám 75
Giải bảy 612
Giải sáu 1144 0643 0635
Giải năm 4939
Giải bốn 62946 24542 49681 28319
05716 63438 41193
Giải ba 89821 68768
Giải nhì 12557
Giải nhất 04418
Đặc biệt 889572
XSKT ngày 16/04/2023
Đầu Lô tô
0  
1 2 6 8 9
2 1
3 5 8 9
4 2 3 4 6
5 7
6 8
7 2
8 1
9 3
Lô tô Đuôi
  0
2 8 1
1 4 7 2
4 9 3
4 4
3 5
1 4 6
5 7
1 3 6 8
1 3 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Giải tám 87
Giải bảy 563
Giải sáu 8110 3883 4278
Giải năm 8871
Giải bốn 35055 29779 06604 26718
55976 68907 81159
Giải ba 17607 07270
Giải nhì 12214
Giải nhất 14043
Đặc biệt 619438
XSKT ngày 09/04/2023
Đầu Lô tô
0 4 7 7
1 0 4 8
2  
3 8
4 3
5 5 9
6 3
7 0 1 6 8 9
8 3
9  
Lô tô Đuôi
1 7 0
7 1
  2
4 6 8 3
0 1 4
5 5
7 6
0 0 7
1 3 7 8
5 7 9

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Giải tám 96
Giải bảy 917
Giải sáu 2304 2224 5599
Giải năm 8801
Giải bốn 21945 02713 23531 72003
76478 63348 23839
Giải ba 28095 06192
Giải nhì 45519
Giải nhất 15255
Đặc biệt 334320
XSKT ngày 02/04/2023
Đầu Lô tô
0 1 3 4
1 3 7 9
2 0 4
3 1 9
4 5 8
5 5
6  
7 8
8  
9 2 5 9
Lô tô Đuôi
2 0
0 3 1
9 2
0 1 3
0 2 4
4 5 9 5
  6
1 7
4 7 8
1 3 9 9

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Giải tám 28
Giải bảy 072
Giải sáu 4534 5825 6344
Giải năm 1575
Giải bốn 20978 56085 71524 16679
31717 06719 70433
Giải ba 76929 00078
Giải nhì 16633
Giải nhất 99704
Đặc biệt 579113
XSKT ngày 26/03/2023
Đầu Lô tô
0 4
1 3 7 9
2 4 5 9
3 3 3 4
4 4
5  
6  
7 2 5 8 8 9
8 5
9  
Lô tô Đuôi
  0
  1
7 2
1 3 3 3
0 2 3 4 4
2 7 8 5
  6
1 7
7 7 8
1 2 7 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Giải tám 85
Giải bảy 760
Giải sáu 3191 9694 9184
Giải năm 3427
Giải bốn 07743 49202 85079 66255
82629 17415 64122
Giải ba 83688 10809
Giải nhì 78169
Giải nhất 70560
Đặc biệt 560105
XSKT ngày 19/03/2023
Đầu Lô tô
0 2 5 9
1 5
2 2 7 9
3  
4 3
5 5
6 0 0 9
7 9
8 4 8
9 1 4
Lô tô Đuôi
6 6 0
9 1
0 2 2
4 3
8 9 4
0 1 5 5
  6
2 7
8 8
0 2 6 7 9

SXKT - Kết Quả Sổ Xố Kon Tum

Giải tám 80
Giải bảy 802
Giải sáu 9478 7149 2729
Giải năm 5845
Giải bốn 40056 52420 27862 27156
76590 99868 12591
Giải ba 59838 74744
Giải nhì 34266
Giải nhất 31590
Đặc biệt 077717
XSKT ngày 12/03/2023
Đầu Lô tô
0 2
1 7
2 0 9
3 8
4 4 5 9
5 6 6
6 2 6 8
7 8
8  
9 0 0 1
Lô tô Đuôi
2 9 9 0
9 1
0 6 2
  3
4 4
4 5
5 5 6 6
1 7
3 6 7 8
2 4 9

XSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum Hôm Nay

Giải tám 17
Giải bảy 114
Giải sáu 5057 9274 9839
Giải năm 1898
Giải bốn 93471 01661 48829 52776
29107 22678 51513
Giải ba 15842 74809
Giải nhì 30370
Giải nhất 57745
Đặc biệt 212286
XSKT ngày 05/03/2023
Đầu Lô tô
0 7 9
1 3 4
2 9
3 9
4 2 5
5 7
6 1
7 0 1 4 6 8
8 6
9 8
Lô tô Đuôi
7 0
6 7 1
4 2
1 3
1 7 4
4 5
7 8 6
0 5 7
7 9 8
0 2 3 9

KQXSKT - Kết Quả Xổ Số Kon Tum

Giải tám 21
Giải bảy 284
Giải sáu 5445 7559 9325
Giải năm 6063
Giải bốn 39304 71672 90830 55613
66238 93450 64047
Giải ba 45177 94359
Giải nhì 51095
Giải nhất 01101
Đặc biệt 656755
XSKT ngày 26/02/2023
Đầu Lô tô
0 1 4
1 3
2 5
3 0 8
4 5 7
5 0 5 9 9
6 3
7 2 7
8 4
9 5
Lô tô Đuôi
3 5 0
0 1
7 2
1 6 3
0 8 4
2 4 5 9 5
  6
4 7 7
3 8
5 5 9