Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Giải tám 44
Giải bảy 645
Giải sáu 5285 9513 4584
Giải năm 3913
Giải bốn 58344 97731 00785 15418
21396 39244 35309
Giải ba 02140 42326
Giải nhì 01620
Giải nhất 99789
Đặc biệt 000736
XSNT ngày 01/12/2023
Đầu Lô tô
0 9
1 3 3 8
2 0 6
3 1 6
4 0 4 4 5
5  
6  
7  
8 4 5 5 9
9 6
Lô tô Đuôi
2 4 0
3 1
  2
1 1 3
4 4 8 4
4 8 8 5
2 3 9 6
  7
1 8
0 8 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Giải tám 68
Giải bảy 396
Giải sáu 6578 0864 0081
Giải năm 6179
Giải bốn 87543 25335 40537 34751
95135 83085 50164
Giải ba 25955 65598
Giải nhì 29994
Giải nhất 02870
Đặc biệt 419588
XSNT ngày 24/11/2023
Đầu Lô tô
0  
1  
2  
3 5 5 7
4 3
5 1 5
6 4 4
7 0 8 9
8 1 5 8
9 4 6 8
Lô tô Đuôi
7 0
5 8 1
  2
4 3
6 6 9 4
3 3 5 8 5
9 6
3 7
7 8 9 8
7 9

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải tám 15
Giải bảy 056
Giải sáu 3378 4255 1495
Giải năm 0734
Giải bốn 86380 67717 53025 25554
63104 24554 77464
Giải ba 52425 91935
Giải nhì 90147
Giải nhất 10094
Đặc biệt 829996
XSNT ngày 17/11/2023
Đầu Lô tô
0 4
1 7
2 5 5
3 4 5
4 7
5 4 4 5 6
6 4
7 8
8 0
9 4 5 6
Lô tô Đuôi
8 0
  1
  2
  3
0 3 5 5 6 9 4
2 2 3 5 9 5
5 9 6
1 4 7
7 8
  9

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Giải tám 99
Giải bảy 546
Giải sáu 3367 1962 7865
Giải năm 0341
Giải bốn 59099 34927 05189 68308
17574 05639 13726
Giải ba 07079 67310
Giải nhì 75911
Giải nhất 08005
Đặc biệt 317566
XSNT ngày 10/11/2023
Đầu Lô tô
0 5 8
1 0 1
2 6 7
3 9
4 1 6
5  
6 2 5 6 7
7 4 9
8 9
9 9
Lô tô Đuôi
1 0
1 4 1
6 2
  3
7 4
0 6 5
2 4 6 6
2 6 7
0 8
3 7 8 9 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Giải tám 29
Giải bảy 462
Giải sáu 5047 5268 7271
Giải năm 5929
Giải bốn 18095 76088 90005 22925
43829 70639 73215
Giải ba 49053 09210
Giải nhì 72188
Giải nhất 31696
Đặc biệt 659770
XSNT ngày 03/11/2023
Đầu Lô tô
0 5
1 0 5
2 5 9 9
3 9
4 7
5 3
6 2 8
7 0 1
8 8 8
9 5 6
Lô tô Đuôi
1 7 0
7 1
6 2
5 3
  4
0 1 2 9 5
9 6
4 7
6 8 8 8
2 2 3 9

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải tám 64
Giải bảy 256
Giải sáu 6789 2905 2027
Giải năm 1070
Giải bốn 93876 86832 52007 63980
96867 75481 79158
Giải ba 08192 80483
Giải nhì 01523
Giải nhất 58438
Đặc biệt 037217
XSNT ngày 27/10/2023
Đầu Lô tô
0 5 7
1 7
2 3 7
3 2 8
4  
5 6 8
6 7
7 0 6
8 0 1 3 9
9 2
Lô tô Đuôi
7 8 0
8 1
3 9 2
2 8 3
  4
0 5
5 7 6
0 1 2 6 7
3 5 8
8 9

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Giải tám 23
Giải bảy 909
Giải sáu 3398 1803 0342
Giải năm 6374
Giải bốn 47223 37703 41888 58991
87594 88027 79466
Giải ba 86814 80049
Giải nhì 12463
Giải nhất 56260
Đặc biệt 133103
XSNT ngày 20/10/2023
Đầu Lô tô
0 3 3 3 9
1 4
2 3 7
3  
4 2 9
5  
6 0 3 6
7 4
8 8
9 1 4 8
Lô tô Đuôi
6 0
9 1
4 2
0 0 0 2 6 3
1 7 9 4
  5
6 6
2 7
8 9 8
0 4 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Giải tám 12
Giải bảy 906
Giải sáu 1972 4073 5494
Giải năm 5430
Giải bốn 52351 06064 95554 76957
38125 94285 27956
Giải ba 18711 96851
Giải nhì 23446
Giải nhất 80612
Đặc biệt 486236
XSNT ngày 13/10/2023
Đầu Lô tô
0 6
1 1 2
2 5
3 0 6
4 6
5 1 1 4 6 7
6 4
7 2 3
8 5
9 4
Lô tô Đuôi
3 0
1 5 5 1
1 7 2
7 3
5 6 9 4
2 8 5
0 3 4 5 6
5 7
  8
  9

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải tám 98
Giải bảy 986
Giải sáu 9411 3918 9465
Giải năm 5844
Giải bốn 44744 31742 81710 87520
94195 37463 28319
Giải ba 48187 88120
Giải nhì 36661
Giải nhất 64883
Đặc biệt 434602
XSNT ngày 06/10/2023
Đầu Lô tô
0 2
1 0 1 8 9
2 0 0
3  
4 2 4 4
5  
6 1 3 5
7  
8 3 6 7
9 5
Lô tô Đuôi
1 2 2 0
1 6 1
0 4 2
6 8 3
4 4 4
6 9 5
8 6
8 7
1 8
1 9

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Giải tám 00
Giải bảy 848
Giải sáu 5827 5595 7194
Giải năm 4578
Giải bốn 05688 85428 13985 41537
10366 17606 70618
Giải ba 97214 38009
Giải nhì 83765
Giải nhất 20929
Đặc biệt 987446
XSNT ngày 29/09/2023
Đầu Lô tô
0 6 9
1 4 8
2 7 8 9
3 7
4 6 8
5  
6 5 6
7 8
8 5 8
9 4 5
Lô tô Đuôi
  0
  1
  2
  3
1 9 4
6 8 9 5
0 4 6 6
2 3 7
1 2 4 7 8 8
0 2 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Giải tám 98
Giải bảy 409
Giải sáu 8283 5574 1897
Giải năm 1118
Giải bốn 81972 49080 37863 08939
06415 55051 07436
Giải ba 83210 22328
Giải nhì 27744
Giải nhất 12392
Đặc biệt 516541
XSNT ngày 22/09/2023
Đầu Lô tô
0 9
1 0 5 8
2 8
3 6 9
4 1 4
5 1
6 3
7 2 4
8 0 3
9 2 7
Lô tô Đuôi
1 8 0
4 5 1
7 9 2
6 8 3
4 7 4
1 5
3 6
9 7
1 2 8
0 3 9

SXNT - Kết Quả Sổ Xố Ninh Thuận

Giải tám 21
Giải bảy 761
Giải sáu 3832 1236 2544
Giải năm 3056
Giải bốn 10472 04726 10855 09766
25237 96397 73008
Giải ba 54506 09687
Giải nhì 62274
Giải nhất 26511
Đặc biệt 056234
XSNT ngày 15/09/2023
Đầu Lô tô
0 6 8
1 1
2 6
3 2 4 6 7
4 4
5 5 6
6 1 6
7 2 4
8 7
9 7
Lô tô Đuôi
  0
1 6 1
3 7 2
  3
3 4 7 4
5 5
0 2 3 5 6 6
3 8 9 7
0 8
  9

XSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận Hôm Nay

Giải tám 15
Giải bảy 023
Giải sáu 8898 4989 8638
Giải năm 4424
Giải bốn 94915 20661 01377 07814
03507 14922 08964
Giải ba 45706 55959
Giải nhì 59376
Giải nhất 69680
Đặc biệt 759041
XSNT ngày 08/09/2023
Đầu Lô tô
0 6 7
1 4 5
2 2 3 4
3 8
4 1
5 9
6 1 4
7 6 7
8 0 9
9 8
Lô tô Đuôi
8 0
4 6 1
2 2
2 3
1 2 6 4
1 5
0 7 6
0 7 7
3 9 8
5 8 9

KQXSNT - Kết Quả Xổ Số Ninh Thuận

Giải tám 01
Giải bảy 923
Giải sáu 2282 5348 5002
Giải năm 3475
Giải bốn 58514 32452 83897 82486
62253 63018 86670
Giải ba 08043 95581
Giải nhì 33555
Giải nhất 31109
Đặc biệt 886147
XSNT ngày 01/09/2023
Đầu Lô tô
0 2 9
1 4 8
2 3
3  
4 3 7 8
5 2 3 5
6  
7 0 5
8 1 2 6
9 7
Lô tô Đuôi
7 0
8 1
0 5 8 2
2 4 5 3
1 4
5 7 5
8 6
4 9 7
1 4 8
0 9