Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Giải tám 35
Giải bảy 763
Giải sáu 8741 8081 5381
Giải năm 9422
Giải bốn 95800 65365 15347 70311
42389 45228 55569
Giải ba 38138 31609
Giải nhì 95708
Giải nhất 11954
Đặc biệt 646084
XSQNI ngày 27/05/2023
Đầu Lô tô
0 0 8 9
1 1
2 2 8
3 8
4 1 7
5 4
6 3 5 9
7  
8 1 1 4 9
9  
Lô tô Đuôi
0 0
1 4 8 8 1
2 2
6 3
5 8 4
6 5
  6
4 7
0 2 3 8
0 6 8 9

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Giải tám 74
Giải bảy 713
Giải sáu 5576 7811 8493
Giải năm 2573
Giải bốn 17459 37338 45789 41810
64771 08293 31909
Giải ba 56167 31318
Giải nhì 22013
Giải nhất 38858
Đặc biệt 632279
XSQNI ngày 20/05/2023
Đầu Lô tô
0 9
1 0 1 3 3 8
2  
3 8
4  
5 8 9
6 7
7 1 3 6 9
8 9
9 3 3
Lô tô Đuôi
1 0
1 7 1
  2
1 1 7 9 9 3
  4
  5
7 6
6 7
1 3 5 8
0 5 7 8 9

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Giải tám 19
Giải bảy 998
Giải sáu 0941 5293 1634
Giải năm 5305
Giải bốn 84897 62820 34370 56270
60062 08080 01849
Giải ba 38785 33230
Giải nhì 74780
Giải nhất 30487
Đặc biệt 767453
XSQNI ngày 13/05/2023
Đầu Lô tô
0 5
1  
2 0
3 0 4
4 1 9
5 3
6 2
7 0 0
8 0 0 5 7
9 3 7 8
Lô tô Đuôi
2 3 7 7 8 8 0
4 1
6 2
5 9 3
3 4
0 8 5
  6
8 9 7
9 8
4 9

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Giải tám 12
Giải bảy 645
Giải sáu 1494 7603 9137
Giải năm 0689
Giải bốn 71955 32807 55191 32520
91180 60052 08407
Giải ba 69223 94479
Giải nhì 56321
Giải nhất 89549
Đặc biệt 231333
XSQNI ngày 06/05/2023
Đầu Lô tô
0 3 7 7
1  
2 0 1 3
3 3 7
4 5 9
5 2 5
6  
7 9
8 0 9
9 1 4
Lô tô Đuôi
2 8 0
2 9 1
5 2
0 2 3 3
9 4
4 5 5
  6
0 0 3 7
  8
4 7 8 9

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Giải tám 93
Giải bảy 667
Giải sáu 0850 7089 1823
Giải năm 5697
Giải bốn 27915 14058 72177 84301
07784 43233 86128
Giải ba 75885 86434
Giải nhì 67134
Giải nhất 26725
Đặc biệt 662940
XSQNI ngày 29/04/2023
Đầu Lô tô
0 1
1 5
2 3 5 8
3 3 4 4
4 0
5 0 8
6 7
7 7
8 4 5 9
9 7
Lô tô Đuôi
4 5 0
0 1
  2
2 3 3
3 3 8 4
1 2 8 5
  6
6 7 9 7
2 5 8
8 9

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Giải tám 09
Giải bảy 870
Giải sáu 2225 8073 4777
Giải năm 5647
Giải bốn 36924 57165 81238 16620
65848 36202 43982
Giải ba 10728 64376
Giải nhì 13152
Giải nhất 73295
Đặc biệt 008923
XSQNI ngày 22/04/2023
Đầu Lô tô
0 2
1  
2 0 3 4 5 8
3 8
4 7 8
5 2
6 5
7 0 3 6 7
8 2
9 5
Lô tô Đuôi
2 7 0
  1
0 5 8 2
2 7 3
2 4
2 6 9 5
7 6
4 7 7
2 3 4 8
  9

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Giải tám 09
Giải bảy 371
Giải sáu 6023 9402 2904
Giải năm 9334
Giải bốn 72219 48425 54687 85708
81597 96244 45175
Giải ba 56233 07927
Giải nhì 38109
Giải nhất 99009
Đặc biệt 287428
XSQNI ngày 15/04/2023
Đầu Lô tô
0 2 4 8 9 9
1 9
2 3 5 7 8
3 3 4
4 4
5  
6  
7 1 5
8 7
9 7
Lô tô Đuôi
  0
7 1
0 2
2 3 3
0 3 4 4
2 7 5
  6
2 8 9 7
0 2 8
0 0 1 9

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Giải tám 01
Giải bảy 313
Giải sáu 0883 4887 9735
Giải năm 9408
Giải bốn 99541 14428 99678 99927
81809 38689 82919
Giải ba 76267 36018
Giải nhì 81233
Giải nhất 48714
Đặc biệt 610558
XSQNI ngày 08/04/2023
Đầu Lô tô
0 8 9
1 3 4 8 9
2 7 8
3 3 5
4 1
5 8
6 7
7 8
8 3 7 9
9  
Lô tô Đuôi
  0
4 1
  2
1 3 8 3
1 4
3 5
  6
2 6 8 7
0 1 2 5 7 8
0 1 8 9

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Giải tám 24
Giải bảy 105
Giải sáu 8477 9809 2804
Giải năm 2278
Giải bốn 12519 60214 10982 53389
80362 44070 44639
Giải ba 63145 22432
Giải nhì 62574
Giải nhất 12699
Đặc biệt 397062
XSQNI ngày 01/04/2023
Đầu Lô tô
0 4 5 9
1 4 9
2  
3 2 9
4 5
5  
6 2 2
7 0 4 7 8
8 2 9
9 9
Lô tô Đuôi
7 0
  1
3 6 6 8 2
  3
0 1 7 4
0 4 5
  6
7 7
7 8
0 1 3 8 9 9

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Giải tám 85
Giải bảy 317
Giải sáu 2643 7650 9142
Giải năm 9959
Giải bốn 80259 19826 31935 01785
02746 09800 05006
Giải ba 72314 83036
Giải nhì 45598
Giải nhất 84282
Đặc biệt 962996
XSQNI ngày 25/03/2023
Đầu Lô tô
0 0 6
1 4 7
2 6
3 5 6
4 2 3 6
5 0 9 9
6  
7  
8 2 5
9 6 8
Lô tô Đuôi
0 5 0
  1
4 8 2
4 3
1 4
3 8 5
0 2 3 4 9 6
1 7
9 8
5 5 9

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Giải tám 75
Giải bảy 150
Giải sáu 9152 3608 6893
Giải năm 3874
Giải bốn 00790 91049 92627 83361
55204 94417 38848
Giải ba 98956 01788
Giải nhì 12025
Giải nhất 35360
Đặc biệt 767316
XSQNI ngày 18/03/2023
Đầu Lô tô
0 4 8
1 6 7
2 5 7
3  
4 8 9
5 0 2 6
6 0 1
7 4
8 8
9 0 3
Lô tô Đuôi
5 6 9 0
6 1
5 2
9 3
0 7 4
2 5
1 5 6
1 2 7
0 4 8 8
4 9

SXQNI - Kết Quả Sổ Xố Quảng Ngãi

Giải tám 63
Giải bảy 792
Giải sáu 1444 8613 9351
Giải năm 0585
Giải bốn 18601 51838 31379 18068
08037 96456 85296
Giải ba 66693 85861
Giải nhì 86299
Giải nhất 35758
Đặc biệt 987289
XSQNI ngày 11/03/2023
Đầu Lô tô
0 1
1 3
2  
3 7 8
4 4
5 1 6 8
6 1 8
7 9
8 5 9
9 2 3 6 9
Lô tô Đuôi
  0
0 5 6 1
9 2
1 9 3
4 4
8 5
5 9 6
3 7
3 5 6 8
7 8 9 9

XSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi Hôm Nay

Giải tám 56
Giải bảy 985
Giải sáu 8395 6270 3318
Giải năm 3728
Giải bốn 78474 92395 24313 91863
36301 25440 57071
Giải ba 24314 61106
Giải nhì 47331
Giải nhất 71852
Đặc biệt 902168
XSQNI ngày 04/03/2023
Đầu Lô tô
0 1 6
1 3 4 8
2 8
3 1
4 0
5 2
6 3 8
7 0 1 4
8 5
9 5 5
Lô tô Đuôi
4 7 0
0 3 7 1
5 2
1 6 3
1 7 4
8 9 9 5
0 6
  7
1 2 6 8
  9

KQXSQNI - Kết Quả Xổ Số Quảng Ngãi

Giải tám 49
Giải bảy 614
Giải sáu 4345 3760 8502
Giải năm 8907
Giải bốn 70055 09146 69962 33787
67505 18904 05087
Giải ba 72268 92375
Giải nhì 99563
Giải nhất 58607
Đặc biệt 235566
XSQNI ngày 25/02/2023
Đầu Lô tô
0 2 4 5 7 7
1 4
2  
3  
4 5 6
5 5
6 0 2 3 6 8
7 5
8 7 7
9  
Lô tô Đuôi
6 0
  1
0 6 2
6 3
0 1 4
0 4 5 7 5
4 6 6
0 0 8 8 7
6 8
  9