Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Giải tám 35
Giải bảy 413
Giải sáu 6397 5377 9417
Giải năm 3370
Giải bốn 23432 92180 01711 21227
19899 58175 34521
Giải ba 27120 55471
Giải nhì 65286
Giải nhất 69386
Đặc biệt 839446
XSQT ngày 22/02/2024
Đầu Lô tô
0  
1 1 3 7
2 0 1 7
3 2
4 6
5  
6  
7 0 1 5 7
8 0 6 6
9 7 9
Lô tô Đuôi
2 7 8 0
1 2 7 1
3 2
1 3
  4
7 5
4 8 8 6
1 2 7 9 7
  8
9 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Giải tám 73
Giải bảy 674
Giải sáu 5510 6443 5118
Giải năm 1845
Giải bốn 73226 74010 18703 53271
66589 29310 36070
Giải ba 58043 26611
Giải nhì 49120
Giải nhất 97325
Đặc biệt 642858
XSQT ngày 15/02/2024
Đầu Lô tô
0 3
1 0 0 0 1 8
2 0 5 6
3  
4 3 3 5
5 8
6  
7 0 1 4
8 9
9  
Lô tô Đuôi
1 1 1 2 7 0
1 7 1
  2
0 4 4 3
7 4
2 4 5
2 6
  7
1 5 8
8 9

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Giải tám 09
Giải bảy 710
Giải sáu 4481 8399 9488
Giải năm 5227
Giải bốn 98156 03119 74308 46547
78534 66715 59416
Giải ba 51909 79610
Giải nhì 63604
Giải nhất 21935
Đặc biệt 385355
XSQT ngày 08/02/2024
Đầu Lô tô
0 4 8 9
1 0 0 5 6 9
2 7
3 4 5
4 7
5 5 6
6  
7  
8 1 8
9 9
Lô tô Đuôi
1 1 0
8 1
  2
  3
0 3 4
1 3 5 5
1 5 6
2 4 7
0 8 8
0 1 9 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Giải tám 25
Giải bảy 482
Giải sáu 0373 8587 5242
Giải năm 0628
Giải bốn 15040 55782 15355 81048
35690 15441 64307
Giải ba 53394 42111
Giải nhì 12754
Giải nhất 60228
Đặc biệt 185911
XSQT ngày 01/02/2024
Đầu Lô tô
0 7
1 1 1
2 8 8
3  
4 0 1 2 8
5 4 5
6  
7 3
8 2 2 7
9 0 4
Lô tô Đuôi
4 9 0
1 1 4 1
4 8 8 2
7 3
5 9 4
5 5
  6
0 8 7
2 2 4 8
  9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Giải tám 88
Giải bảy 099
Giải sáu 6807 3006 2244
Giải năm 6085
Giải bốn 15237 20729 27370 82598
28527 40573 35182
Giải ba 66211 54763
Giải nhì 97573
Giải nhất 98246
Đặc biệt 437580
XSQT ngày 25/01/2024
Đầu Lô tô
0 6 7
1 1
2 7 9
3 7
4 4 6
5  
6 3
7 0 3 3
8 0 2 5
9 8 9
Lô tô Đuôi
7 8 0
1 1
8 2
6 7 7 3
4 4
8 5
0 4 6
0 2 3 7
9 8
2 9 9

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Giải tám 48
Giải bảy 775
Giải sáu 6253 7179 4205
Giải năm 5219
Giải bốn 60391 21034 50036 00338
82779 86700 78719
Giải ba 01013 36343
Giải nhì 86727
Giải nhất 37277
Đặc biệt 384727
XSQT ngày 18/01/2024
Đầu Lô tô
0 0 5
1 3 9 9
2 7 7
3 4 6 8
4 3
5 3
6  
7 5 7 9 9
8  
9 1
Lô tô Đuôi
0 0
9 1
  2
1 4 5 3
3 4
0 7 5
3 6
2 2 7 7
3 8
1 1 7 7 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Giải tám 30
Giải bảy 812
Giải sáu 2496 6915 5974
Giải năm 5009
Giải bốn 58708 74892 23403 63072
33369 25998 19915
Giải ba 94736 36343
Giải nhì 26086
Giải nhất 56651
Đặc biệt 391035
XSQT ngày 11/01/2024
Đầu Lô tô
0 3 8 9
1 2 5 5
2  
3 5 6
4 3
5 1
6 9
7 2 4
8 6
9 2 6 8
Lô tô Đuôi
  0
5 1
1 7 9 2
0 4 3
7 4
1 1 3 5
3 8 9 6
  7
0 9 8
0 6 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Giải tám 53
Giải bảy 383
Giải sáu 6125 5190 4675
Giải năm 4437
Giải bốn 06141 04902 39707 60605
70805 02661 28749
Giải ba 55721 01574
Giải nhì 65957
Giải nhất 04491
Đặc biệt 192601
XSQT ngày 04/01/2024
Đầu Lô tô
0 1 2 5 5 7
1  
2 1 5
3 7
4 1 9
5 7
6 1
7 4 5
8 3
9 0 1
Lô tô Đuôi
9 0
0 2 4 6 9 1
0 2
8 3
7 4
0 0 2 7 5
  6
0 3 5 7
  8
4 9

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Giải tám 39
Giải bảy 932
Giải sáu 2748 8440 0432
Giải năm 5665
Giải bốn 21059 04218 13810 48376
58599 81482 88704
Giải ba 74364 90783
Giải nhì 64688
Giải nhất 30903
Đặc biệt 413452
XSQT ngày 28/12/2023
Đầu Lô tô
0 3 4
1 0 8
2  
3 2 2
4 0 8
5 2 9
6 4 5
7 6
8 2 3 8
9 9
Lô tô Đuôi
1 4 0
  1
3 3 5 8 2
0 8 3
0 6 4
6 5
7 6
  7
1 4 8 8
5 9 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Giải tám 38
Giải bảy 304
Giải sáu 2294 7618 0324
Giải năm 8028
Giải bốn 43659 16732 17329 65941
68791 25209 82048
Giải ba 06285 42889
Giải nhì 94692
Giải nhất 89693
Đặc biệt 588741
XSQT ngày 21/12/2023
Đầu Lô tô
0 4 9
1 8
2 4 8 9
3 2
4 1 1 8
5 9
6  
7  
8 5 9
9 1 2 3 4
Lô tô Đuôi
  0
4 4 9 1
3 9 2
9 3
0 2 9 4
8 5
  6
  7
1 2 4 8
0 2 5 8 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Giải tám 34
Giải bảy 570
Giải sáu 3524 3462 3078
Giải năm 8640
Giải bốn 03658 29240 84589 69924
21976 64054 05687
Giải ba 44022 41171
Giải nhì 58484
Giải nhất 45160
Đặc biệt 569766
XSQT ngày 14/12/2023
Đầu Lô tô
0  
1  
2 2 4 4
3  
4 0 0
5 4 8
6 0 2 6
7 0 1 6 8
8 4 7 9
9  
Lô tô Đuôi
4 4 6 7 0
7 1
2 6 2
  3
2 2 5 8 4
  5
6 7 6
8 7
5 7 8
8 9

SXQT - Kết Quả Sổ Xố Quảng Trị

Giải tám 42
Giải bảy 759
Giải sáu 8459 0532 2233
Giải năm 8074
Giải bốn 07611 47622 68267 36311
74303 64813 57599
Giải ba 86888 60716
Giải nhì 11976
Giải nhất 12789
Đặc biệt 274609
XSQT ngày 07/12/2023
Đầu Lô tô
0 3 9
1 1 1 3 6
2 2
3 2 3
4  
5 9 9
6 7
7 4 6
8 8 9
9 9
Lô tô Đuôi
  0
1 1 1
2 3 2
0 1 3 3
7 4
  5
1 7 6
6 7
8 8
0 5 5 8 9 9

XSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị Hôm Nay

Giải tám 96
Giải bảy 401
Giải sáu 3195 9714 1737
Giải năm 8319
Giải bốn 80828 89750 04965 36265
97086 66145 72587
Giải ba 07307 19087
Giải nhì 36566
Giải nhất 12551
Đặc biệt 627606
XSQT ngày 30/11/2023
Đầu Lô tô
0 1 6 7
1 4 9
2 8
3 7
4 5
5 0 1
6 5 5 6
7  
8 6 7 7
9 5
Lô tô Đuôi
5 0
0 5 1
  2
  3
1 4
4 6 6 9 5
0 6 8 6
0 3 8 8 7
2 8
1 9

KQXSQT - Kết Quả Xổ Số Quảng Trị

Giải tám 48
Giải bảy 937
Giải sáu 8579 1886 5944
Giải năm 6430
Giải bốn 88584 44163 85498 53197
61461 41829 68335
Giải ba 32099 60393
Giải nhì 49357
Giải nhất 44061
Đặc biệt 192955
XSQT ngày 23/11/2023
Đầu Lô tô
0  
1  
2 9
3 0 5 7
4 4
5 5 7
6 1 1 3
7 9
8 4 6
9 3 7 8 9
Lô tô Đuôi
3 0
6 6 1
  2
6 9 3
4 8 4
3 5 5
8 6
3 5 9 7
9 8
2 7 9 9