Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Giải tám 91
Giải bảy 851
Giải sáu 3044 6803 4086
Giải năm 2187
Giải bốn 02979 06496 02309 29585
36834 83878 78623
Giải ba 49510 39535
Giải nhì 99058
Giải nhất 25367
Đặc biệt 839121
XSST ngày 31/05/2023
Đầu Lô tô
0 3 9
1 0
2 1 3
3 4 5
4 4
5 1 8
6 7
7 8 9
8 5 6 7
9 6
Lô tô Đuôi
1 0
2 5 1
  2
0 2 3
3 4 4
3 8 5
8 9 6
6 8 7
5 7 8
0 7 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Giải tám 15
Giải bảy 998
Giải sáu 5143 8775 6125
Giải năm 1865
Giải bốn 88029 28858 91353 92090
39292 81742 05712
Giải ba 57269 85192
Giải nhì 60997
Giải nhất 74053
Đặc biệt 004582
XSST ngày 24/05/2023
Đầu Lô tô
0  
1 2
2 5 9
3  
4 2 3
5 3 3 8
6 5 9
7 5
8 2
9 0 2 2 7 8
Lô tô Đuôi
9 0
  1
1 4 8 9 9 2
4 5 5 3
  4
2 6 7 5
  6
9 7
5 9 8
2 6 9

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Giải tám 21
Giải bảy 251
Giải sáu 8719 4563 3888
Giải năm 9342
Giải bốn 87824 53912 44425 77022
52341 00376 81289
Giải ba 07952 97585
Giải nhì 99979
Giải nhất 78805
Đặc biệt 199323
XSST ngày 17/05/2023
Đầu Lô tô
0 5
1 2 9
2 2 3 4 5
3  
4 1 2
5 1 2
6 3
7 6 9
8 5 8 9
9  
Lô tô Đuôi
  0
4 5 1
1 2 4 5 2
2 6 3
2 4
0 2 8 5
7 6
  7
8 8
1 7 8 9

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Giải tám 44
Giải bảy 290
Giải sáu 7340 4538 9469
Giải năm 7611
Giải bốn 85622 93560 58810 17744
20087 03472 30674
Giải ba 71183 54497
Giải nhì 69168
Giải nhất 23768
Đặc biệt 383219
XSST ngày 10/05/2023
Đầu Lô tô
0  
1 0 1 9
2 2
3 8
4 0 4
5  
6 0 8 8 9
7 2 4
8 3 7
9 0 7
Lô tô Đuôi
1 4 6 9 0
1 1
2 7 2
8 3
4 7 4
  5
  6
8 9 7
3 6 6 8
1 6 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Giải tám 00
Giải bảy 144
Giải sáu 2399 3113 7705
Giải năm 2942
Giải bốn 07490 84765 48066 63918
02173 56328 35627
Giải ba 85496 17439
Giải nhì 80566
Giải nhất 43375
Đặc biệt 803670
XSST ngày 03/05/2023
Đầu Lô tô
0 5
1 3 8
2 7 8
3 9
4 2 4
5  
6 5 6 6
7 0 3 5
8  
9 0 6 9
Lô tô Đuôi
7 9 0
  1
4 2
1 7 3
4 4
0 6 7 5
6 6 9 6
2 7
1 2 8
3 9 9

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Giải tám 79
Giải bảy 123
Giải sáu 9805 9518 3339
Giải năm 7609
Giải bốn 57459 51139 43392 20024
09048 20707 14189
Giải ba 38607 47940
Giải nhì 46628
Giải nhất 27166
Đặc biệt 173140
XSST ngày 26/04/2023
Đầu Lô tô
0 5 7 7 9
1 8
2 3 4 8
3 9 9
4 0 0 8
5 9
6 6
7  
8 9
9 2
Lô tô Đuôi
4 4 0
  1
9 2
2 3
2 4
0 5
6 6
0 0 7
1 2 4 8
0 3 3 5 8 9

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Giải tám 44
Giải bảy 531
Giải sáu 1354 6345 1549
Giải năm 2942
Giải bốn 25383 61773 28908 59736
74977 58088 08628
Giải ba 92772 37226
Giải nhì 81798
Giải nhất 43819
Đặc biệt 648615
XSST ngày 19/04/2023
Đầu Lô tô
0 8
1 5 9
2 6 8
3 1 6
4 2 5 9
5 4
6  
7 2 3 7
8 3 8
9 8
Lô tô Đuôi
  0
3 1
4 7 2
7 8 3
5 4
1 4 5
2 3 6
7 7
0 2 8 9 8
1 4 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Giải tám 77
Giải bảy 826
Giải sáu 4924 7575 3437
Giải năm 6874
Giải bốn 32823 46283 92457 74191
02757 36725 26355
Giải ba 85652 71140
Giải nhì 55089
Giải nhất 67297
Đặc biệt 693423
XSST ngày 12/04/2023
Đầu Lô tô
0  
1  
2 3 3 4 5 6
3 7
4 0
5 2 5 7 7
6  
7 4 5
8 3 9
9 1 7
Lô tô Đuôi
4 0
9 1
5 2
2 2 8 3
2 7 4
2 5 7 5
2 6
3 5 5 9 7
  8
8 9

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Giải tám 73
Giải bảy 132
Giải sáu 6080 6654 1875
Giải năm 1828
Giải bốn 15918 74740 57795 05206
19905 85627 86880
Giải ba 66294 13685
Giải nhì 57689
Giải nhất 99056
Đặc biệt 840202
XSST ngày 05/04/2023
Đầu Lô tô
0 2 5 6
1 8
2 7 8
3 2
4 0
5 4 6
6  
7 5
8 0 0 5 9
9 4 5
Lô tô Đuôi
4 8 8 0
  1
0 3 2
  3
5 9 4
0 7 8 9 5
0 5 6
2 7
1 2 8
8 9

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Giải tám 83
Giải bảy 803
Giải sáu 2915 9757 0435
Giải năm 5126
Giải bốn 00668 66990 36948 38646
58570 04407 97637
Giải ba 04003 99122
Giải nhì 08622
Giải nhất 72092
Đặc biệt 496694
XSST ngày 29/03/2023
Đầu Lô tô
0 3 3 7
1 5
2 2 2 6
3 5 7
4 6 8
5 7
6 8
7 0
8  
9 0 2 4
Lô tô Đuôi
7 9 0
  1
2 2 9 2
0 0 3
9 4
1 3 5
2 4 6
0 3 5 7
4 6 8
  9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Giải tám 93
Giải bảy 023
Giải sáu 9857 4322 4014
Giải năm 4213
Giải bốn 13098 48817 38637 03096
99991 03673 18861
Giải ba 77412 14337
Giải nhì 99101
Giải nhất 19261
Đặc biệt 113420
XSST ngày 22/03/2023
Đầu Lô tô
0 1
1 2 3 4 7
2 0 2 3
3 7 7
4  
5 7
6 1 1
7 3
8  
9 1 6 8
Lô tô Đuôi
2 0
0 6 6 9 1
1 2 2
1 2 7 3
1 4
  5
9 6
1 3 3 5 7
9 8
  9

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Giải tám 60
Giải bảy 218
Giải sáu 7316 2508 9036
Giải năm 9432
Giải bốn 77007 51519 79566 53033
86070 14520 60990
Giải ba 74935 44651
Giải nhì 92186
Giải nhất 26156
Đặc biệt 916741
XSST ngày 15/03/2023
Đầu Lô tô
0 7 8
1 6 8 9
2 0
3 2 3 5 6
4 1
5 1 6
6 6
7 0
8 6
9 0
Lô tô Đuôi
2 7 9 0
4 5 1
3 2
3 3
  4
3 5
1 3 5 6 8 6
0 7
0 1 8
1 9

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Giải tám 89
Giải bảy 687
Giải sáu 4059 0478 7228
Giải năm 8188
Giải bốn 74527 10867 43170 79005
66974 50972 57308
Giải ba 84935 09304
Giải nhì 80310
Giải nhất 73595
Đặc biệt 286126
XSST ngày 08/03/2023
Đầu Lô tô
0 4 5 8
1 0
2 6 7 8
3 5
4  
5 9
6 7
7 0 2 4 8
8 7 8
9 5
Lô tô Đuôi
1 7 0
  1
7 2
  3
0 7 4
0 3 9 5
2 6
2 6 8 7
0 2 7 8 8
5 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Giải tám 52
Giải bảy 981
Giải sáu 9093 9981 6668
Giải năm 7286
Giải bốn 81004 29410 38497 64170
69639 60030 21370
Giải ba 22044 42794
Giải nhì 69451
Giải nhất 32468
Đặc biệt 169898
XSST ngày 01/03/2023
Đầu Lô tô
0 4
1 0
2  
3 0 9
4 4
5 1
6 8 8
7 0 0
8 1 1 6
9 3 4 7 8
Lô tô Đuôi
1 3 7 7 0
5 8 8 1
  2
9 3
0 4 9 4
  5
8 6
9 7
6 6 9 8
3 9