Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Giải tám 65
Giải bảy 178
Giải sáu 4003 5892 0070
Giải năm 5968
Giải bốn 18783 00260 45500 39917
06910 51057 39102
Giải ba 88869 94860
Giải nhì 35061
Giải nhất 76555
Đặc biệt 531531
XSST ngày 29/11/2023
Đầu Lô tô
0 0 2 3
1 0 7
2  
3 1
4  
5 5 7
6 0 0 1 8 9
7 0 8
8 3
9 2
Lô tô Đuôi
0 1 6 6 7 0
3 6 1
0 9 2
0 8 3
  4
5 5
  6
1 5 7
6 7 8
6 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Giải tám 31
Giải bảy 366
Giải sáu 5310 0424 3016
Giải năm 4812
Giải bốn 32311 37940 21347 71857
97900 77309 06614
Giải ba 57308 67141
Giải nhì 30522
Giải nhất 10681
Đặc biệt 107700
XSST ngày 22/11/2023
Đầu Lô tô
0 0 0 8 9
1 0 1 2 4 6
2 2 4
3  
4 0 1 7
5 7
6 6
7  
8 1
9  
Lô tô Đuôi
0 0 1 4 0
1 4 8 1
1 2 2
  3
1 2 4
  5
1 6 6
4 5 7
0 8
0 9

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Giải tám 27
Giải bảy 298
Giải sáu 6959 3103 4846
Giải năm 9805
Giải bốn 71031 49325 41957 64763
19714 77118 48648
Giải ba 20451 58587
Giải nhì 10456
Giải nhất 33800
Đặc biệt 341328
XSST ngày 15/11/2023
Đầu Lô tô
0 0 3 5
1 4 8
2 5 8
3 1
4 6 8
5 1 6 7 9
6 3
7  
8 7
9 8
Lô tô Đuôi
0 0
3 5 1
  2
0 6 3
1 4
0 2 5
4 5 6
5 8 7
1 2 4 9 8
5 9

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Giải tám 34
Giải bảy 672
Giải sáu 6281 3032 0371
Giải năm 4789
Giải bốn 34933 47817 75718 43158
64538 05372 33345
Giải ba 35193 52039
Giải nhì 56237
Giải nhất 05680
Đặc biệt 449099
XSST ngày 08/11/2023
Đầu Lô tô
0  
1 7 8
2  
3 2 3 7 8 9
4 5
5 8
6  
7 1 2 2
8 0 1 9
9 3 9
Lô tô Đuôi
8 0
7 8 1
3 7 7 2
3 9 3
  4
4 5
  6
1 3 7
1 3 5 8
3 8 9 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Giải tám 16
Giải bảy 833
Giải sáu 2976 1706 4388
Giải năm 8588
Giải bốn 88682 72502 27546 16702
36831 62989 06517
Giải ba 09982 07470
Giải nhì 29674
Giải nhất 59285
Đặc biệt 713125
XSST ngày 01/11/2023
Đầu Lô tô
0 2 2 6
1 7
2 5
3 1 3
4 6
5  
6  
7 0 4 6
8 2 2 5 8 8 9
9  
Lô tô Đuôi
7 0
3 1
0 0 8 8 2
3 3
7 4
2 8 5
0 4 7 6
1 7
8 8 8
8 9

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Giải tám 18
Giải bảy 389
Giải sáu 6853 0238 7419
Giải năm 0486
Giải bốn 24377 68834 61625 62838
67163 56869 49398
Giải ba 79773 40365
Giải nhì 91041
Giải nhất 23143
Đặc biệt 300191
XSST ngày 25/10/2023
Đầu Lô tô
0  
1 9
2 5
3 4 8 8
4 1 3
5 3
6 3 5 9
7 3 7
8 6 9
9 1 8
Lô tô Đuôi
  0
4 9 1
  2
4 5 6 7 3
3 4
2 6 5
8 6
7 7
3 3 9 8
1 6 8 9

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Giải tám 10
Giải bảy 754
Giải sáu 4415 9447 2636
Giải năm 7380
Giải bốn 92550 01122 72791 39788
68306 56386 44189
Giải ba 53589 64948
Giải nhì 96631
Giải nhất 39413
Đặc biệt 717533
XSST ngày 18/10/2023
Đầu Lô tô
0 6
1 3 5
2 2
3 1 3 6
4 7 8
5 0 4
6  
7  
8 0 6 8 9 9
9 1
Lô tô Đuôi
5 8 0
3 9 1
2 2
1 3 3
5 4
1 5
0 3 8 6
4 7
4 8 8
8 8 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Giải tám 69
Giải bảy 248
Giải sáu 4924 2841 7660
Giải năm 8465
Giải bốn 35923 35902 07437 52229
83406 44333 55607
Giải ba 42009 68239
Giải nhì 82345
Giải nhất 75993
Đặc biệt 464744
XSST ngày 11/10/2023
Đầu Lô tô
0 2 6 7 9
1  
2 3 4 9
3 3 7 9
4 1 4 5 8
5  
6 0 5
7  
8  
9 3
Lô tô Đuôi
6 0
4 1
0 2
2 3 9 3
2 4 4
4 6 5
0 6
0 3 7
4 8
0 2 3 9

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Giải tám 00
Giải bảy 054
Giải sáu 3578 6292 4910
Giải năm 6139
Giải bốn 38263 80228 07119 70090
53860 04016 33320
Giải ba 30960 27956
Giải nhì 83015
Giải nhất 37926
Đặc biệt 462624
XSST ngày 04/10/2023
Đầu Lô tô
0  
1 0 5 6 9
2 0 4 6 8
3 9
4  
5 4 6
6 0 0 3
7 8
8  
9 0 2
Lô tô Đuôi
1 2 6 6 9 0
  1
9 2
6 3
2 5 4
1 5
1 2 5 6
  7
2 7 8
1 3 9

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Giải tám 64
Giải bảy 644
Giải sáu 1244 6733 8516
Giải năm 5424
Giải bốn 56957 65820 63895 01399
63697 37257 50979
Giải ba 18132 36574
Giải nhì 47619
Giải nhất 71254
Đặc biệt 166893
XSST ngày 27/09/2023
Đầu Lô tô
0  
1 6 9
2 0 4
3 2 3
4 4 4
5 4 7 7
6  
7 4 9
8  
9 3 5 7 9
Lô tô Đuôi
2 0
  1
3 2
3 9 3
2 4 4 5 7 4
9 5
1 6
5 5 9 7
  8
1 7 9 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Giải tám 62
Giải bảy 274
Giải sáu 3796 7432 4024
Giải năm 9086
Giải bốn 14507 12485 91103 70216
57291 11771 25836
Giải ba 69058 99727
Giải nhì 98928
Giải nhất 77386
Đặc biệt 827568
XSST ngày 20/09/2023
Đầu Lô tô
0 3 7
1 6
2 4 7 8
3 2 6
4  
5 8
6 8
7 1 4
8 5 6 6
9 1 6
Lô tô Đuôi
  0
7 9 1
3 2
0 3
2 7 4
8 5
1 3 8 8 9 6
0 2 7
2 5 6 8
  9

SXST - Kết Quả Sổ Xố Sóc Trăng

Giải tám 16
Giải bảy 880
Giải sáu 6335 3847 7244
Giải năm 0672
Giải bốn 88829 03930 33412 51828
15840 00578 71049
Giải ba 08874 65583
Giải nhì 54460
Giải nhất 26825
Đặc biệt 079202
XSST ngày 13/09/2023
Đầu Lô tô
0 2
1 2
2 5 8 9
3 0 5
4 0 4 7 9
5  
6 0
7 2 4 8
8 0 3
9  
Lô tô Đuôi
3 4 6 8 0
  1
0 1 7 2
8 3
4 7 4
2 3 5
  6
4 7
2 7 8
2 4 9

XSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng Hôm Nay

Giải tám 02
Giải bảy 020
Giải sáu 1163 7825 0964
Giải năm 7657
Giải bốn 95718 63324 19816 85492
86843 12013 66155
Giải ba 02459 20402
Giải nhì 64404
Giải nhất 53722
Đặc biệt 329272
XSST ngày 06/09/2023
Đầu Lô tô
0 2 4
1 3 6 8
2 0 2 4 5
3  
4 3
5 5 7 9
6 3 4
7 2
8  
9 2
Lô tô Đuôi
2 0
  1
0 2 7 9 2
1 4 6 3
0 2 6 4
2 5 5
1 6
5 7
1 8
5 9

KQXSST - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng

Giải tám 66
Giải bảy 793
Giải sáu 8739 8926 9825
Giải năm 8699
Giải bốn 04052 55564 27104 25813
29335 40748 80445
Giải ba 44812 44665
Giải nhì 58669
Giải nhất 45978
Đặc biệt 858546
XSST ngày 30/08/2023
Đầu Lô tô
0 4
1 2 3
2 5 6
3 5 9
4 5 6 8
5 2
6 4 5 9
7 8
8  
9 3 9
Lô tô Đuôi
  0
  1
1 5 2
1 9 3
0 6 4
2 3 4 6 5
2 4 6
  7
4 7 8
3 6 9 9