Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Giải tám 68
Giải bảy 791
Giải sáu 1243 6241 9479
Giải năm 6925
Giải bốn 72156 18634 00553 41689
28329 86092 05249
Giải ba 02023 28134
Giải nhì 74738
Giải nhất 31450
Đặc biệt 962536
XSTN ngày 22/02/2024
Đầu Lô tô
0  
1  
2 3 5 9
3 4 4 6 8
4 1 3 9
5 0 3 6
6  
7 9
8 9
9 1 2
Lô tô Đuôi
5 0
4 9 1
9 2
2 4 5 3
3 3 4
2 5
3 5 6
  7
3 8
2 4 7 8 9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Giải tám 63
Giải bảy 874
Giải sáu 3525 0601 0736
Giải năm 7553
Giải bốn 97431 05985 16763 50772
86408 71517 53705
Giải ba 14782 95662
Giải nhì 21157
Giải nhất 98030
Đặc biệt 186526
XSTN ngày 15/02/2024
Đầu Lô tô
0 1 5 8
1 7
2 5 6
3 0 1 6
4  
5 3 7
6 2 3
7 2 4
8 2 5
9  
Lô tô Đuôi
3 0
0 3 1
6 7 8 2
5 6 3
7 4
0 2 8 5
2 3 6
1 5 7
0 8
  9

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Giải tám 99
Giải bảy 612
Giải sáu 8240 3877 3750
Giải năm 0129
Giải bốn 96194 90523 88229 70911
83976 28660 91341
Giải ba 44547 67309
Giải nhì 13160
Giải nhất 60905
Đặc biệt 025605
XSTN ngày 08/02/2024
Đầu Lô tô
0 5 5 9
1 1 2
2 3 9 9
3  
4 0 1 7
5 0
6 0 0
7 6 7
8  
9 4
Lô tô Đuôi
4 5 6 6 0
1 4 1
1 2
2 3
9 4
0 0 5
7 6
4 7 7
  8
0 2 2 9

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Giải tám 13
Giải bảy 027
Giải sáu 4084 3837 2270
Giải năm 4487
Giải bốn 97095 21524 98958 31812
64080 34310 96504
Giải ba 70709 79465
Giải nhì 63253
Giải nhất 15970
Đặc biệt 549159
XSTN ngày 01/02/2024
Đầu Lô tô
0 4 9
1 0 2
2 4 7
3 7
4  
5 3 8 9
6 5
7 0 0
8 0 4 7
9 5
Lô tô Đuôi
1 7 7 8 0
  1
1 2
5 3
0 2 8 4
6 9 5
  6
2 3 8 7
5 8
0 5 9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Giải tám 48
Giải bảy 823
Giải sáu 0008 5473 3659
Giải năm 7013
Giải bốn 20488 98545 97417 04021
83124 45038 83825
Giải ba 77492 30130
Giải nhì 48784
Giải nhất 97154
Đặc biệt 742678
XSTN ngày 25/01/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 3 7
2 1 3 4 5
3 0 8
4 5
5 4 9
6  
7 3 8
8 4 8
9 2
Lô tô Đuôi
3 0
2 1
9 2
1 2 7 3
2 5 8 4
2 4 5
  6
1 7
0 3 7 8 8
5 9

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Giải tám 49
Giải bảy 724
Giải sáu 1520 5950 1920
Giải năm 8828
Giải bốn 74069 40125 92730 67924
39838 93736 70974
Giải ba 22761 29644
Giải nhì 80096
Giải nhất 52020
Đặc biệt 993362
XSTN ngày 18/01/2024
Đầu Lô tô
0  
1  
2 0 0 0 4 4 5 8
3 0 6 8
4 4
5 0
6 1 2 9
7 4
8  
9 6
Lô tô Đuôi
2 2 2 3 5 0
6 1
6 2
  3
2 2 4 7 4
2 5
3 9 6
  7
2 3 8
6 9

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Giải tám 64
Giải bảy 939
Giải sáu 1911 1965 1314
Giải năm 2538
Giải bốn 66085 13231 69497 00994
48994 38647 91997
Giải ba 14794 47156
Giải nhì 31721
Giải nhất 44488
Đặc biệt 934958
XSTN ngày 11/01/2024
Đầu Lô tô
0  
1 1 4
2 1
3 1 8 9
4 7
5 6 8
6 5
7  
8 5 8
9 4 4 4 7 7
Lô tô Đuôi
  0
1 2 3 1
  2
  3
1 9 9 9 4
6 8 5
5 6
4 9 9 7
3 5 8 8
3 9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Giải tám 31
Giải bảy 519
Giải sáu 9139 9205 4740
Giải năm 1842
Giải bốn 89133 02529 26804 17231
46535 61662 09991
Giải ba 18773 69133
Giải nhì 21661
Giải nhất 40440
Đặc biệt 411630
XSTN ngày 04/01/2024
Đầu Lô tô
0 4 5
1 9
2 9
3 0 1 3 3 5 9
4 0 0 2
5  
6 1 2
7 3
8  
9 1
Lô tô Đuôi
3 4 4 0
3 6 9 1
4 6 2
3 3 7 3
0 4
0 3 5
  6
  7
  8
1 2 3 9

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Giải tám 68
Giải bảy 260
Giải sáu 0543 5552 9080
Giải năm 4146
Giải bốn 28991 56049 07763 10994
51461 26490 70375
Giải ba 01648 32727
Giải nhì 06706
Giải nhất 01673
Đặc biệt 090154
XSTN ngày 28/12/2023
Đầu Lô tô
0 6
1  
2 7
3  
4 3 6 8 9
5 2 4
6 0 1 3
7 3 5
8 0
9 0 1 4
Lô tô Đuôi
6 8 9 0
6 9 1
5 2
4 6 7 3
5 9 4
7 5
0 4 6
2 7
4 8
4 9

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Giải tám 14
Giải bảy 472
Giải sáu 3131 8115 6566
Giải năm 1881
Giải bốn 88327 05602 96296 71578
03268 90976 48241
Giải ba 37669 30522
Giải nhì 43592
Giải nhất 56615
Đặc biệt 462487
XSTN ngày 21/12/2023
Đầu Lô tô
0 2
1 5 5
2 2 7
3 1
4 1
5  
6 6 8 9
7 2 6 8
8 1 7
9 2 6
Lô tô Đuôi
  0
3 4 8 1
0 2 7 9 2
  3
  4
1 1 5
6 7 9 6
2 8 7
6 7 8
6 9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Giải tám 62
Giải bảy 342
Giải sáu 4557 7555 6750
Giải năm 5826
Giải bốn 27211 19540 64909 26001
41687 87220 56330
Giải ba 92348 99445
Giải nhì 65791
Giải nhất 72290
Đặc biệt 337451
XSTN ngày 14/12/2023
Đầu Lô tô
0 1 9
1 1
2 0 6
3 0
4 0 2 5 8
5 0 1 5 7
6  
7  
8 7
9 0 1
Lô tô Đuôi
2 3 4 5 9 0
0 1 5 9 1
4 2
  3
  4
4 5 5
2 6
5 8 7
4 8
0 9

SXTN - Kết Quả Sổ Xố Tây Ninh

Giải tám 08
Giải bảy 789
Giải sáu 7850 1337 1510
Giải năm 5699
Giải bốn 71554 73090 02980 55288
01757 58406 82325
Giải ba 69532 89787
Giải nhì 69154
Giải nhất 19108
Đặc biệt 066425
XSTN ngày 07/12/2023
Đầu Lô tô
0 6 8
1 0
2 5 5
3 2 7
4  
5 0 4 4 7
6  
7  
8 0 7 8 9
9 0 9
Lô tô Đuôi
1 5 8 9 0
  1
3 2
  3
5 5 4
2 2 5
0 6
3 5 8 7
0 8 8
8 9 9

XSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh Hôm Nay

Giải tám 84
Giải bảy 534
Giải sáu 5376 0270 2772
Giải năm 2547
Giải bốn 65922 64064 50495 36576
72347 38222 55719
Giải ba 46732 62038
Giải nhì 31075
Giải nhất 02937
Đặc biệt 173171
XSTN ngày 30/11/2023
Đầu Lô tô
0  
1 9
2 2 2
3 2 4 7 8
4 7 7
5  
6 4
7 0 1 2 5 6 6
8  
9 5
Lô tô Đuôi
7 0
7 1
2 2 3 7 2
  3
3 6 4
7 9 5
7 7 6
3 4 4 7
3 8
1 9

KQXSTN - Kết Quả Xổ Số Tây Ninh

Giải tám 15
Giải bảy 349
Giải sáu 6852 8430 8180
Giải năm 4711
Giải bốn 82421 98670 07614 24272
44592 73537 29094
Giải ba 14094 28644
Giải nhì 38569
Giải nhất 97419
Đặc biệt 023632
XSTN ngày 23/11/2023
Đầu Lô tô
0  
1 1 4 9
2 1
3 0 2 7
4 4 9
5 2
6 9
7 0 2
8 0
9 2 4 4
Lô tô Đuôi
3 7 8 0
1 2 1
3 5 7 9 2
  3
1 4 9 9 4
  5
  6
3 7
  8
1 4 6 9