Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Giải tám 65
Giải bảy 558
Giải sáu 9208 1712 8591
Giải năm 1395
Giải bốn 05312 55304 17587 82152
07110 60853 68328
Giải ba 13597 29680
Giải nhì 37573
Giải nhất 44799
Đặc biệt 416593
XSTTH ngày 04/12/2023
Đầu Lô tô
0 4 8
1 0 2 2
2 8
3  
4  
5 2 3 8
6  
7 3
8 0 7
9 1 3 5 7 9
Lô tô Đuôi
1 8 0
9 1
1 1 5 2
5 7 9 3
0 4
9 5
  6
8 9 7
0 2 5 8
9 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Giải tám 71
Giải bảy 852
Giải sáu 5409 4722 4066
Giải năm 4091
Giải bốn 26354 72388 20969 53084
42889 86264 45060
Giải ba 76715 12340
Giải nhì 35770
Giải nhất 98792
Đặc biệt 081806
XSTTH ngày 03/12/2023
Đầu Lô tô
0 6 9
1 5
2 2
3  
4 0
5 2 4
6 0 4 6 9
7 0
8 4 8 9
9 1 2
Lô tô Đuôi
4 6 7 0
9 1
2 5 9 2
  3
5 6 8 4
1 5
0 6 6
  7
8 8
0 6 8 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Giải tám 32
Giải bảy 627
Giải sáu 2173 0324 6037
Giải năm 1753
Giải bốn 16088 61164 55936 83918
03270 38025 47898
Giải ba 70432 56346
Giải nhì 07693
Giải nhất 27132
Đặc biệt 533609
XSTTH ngày 27/11/2023
Đầu Lô tô
0 9
1 8
2 4 5 7
3 2 2 6 7
4 6
5 3
6 4
7 0 3
8 8
9 3 8
Lô tô Đuôi
7 0
  1
3 3 2
5 7 9 3
2 6 4
2 5
3 4 6
2 3 7
1 8 9 8
0 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Giải tám 22
Giải bảy 529
Giải sáu 7400 3391 6405
Giải năm 9317
Giải bốn 19995 74251 56258 65265
83289 16619 69324
Giải ba 81829 86580
Giải nhì 57747
Giải nhất 57684
Đặc biệt 761434
XSTTH ngày 26/11/2023
Đầu Lô tô
0 0 5
1 7 9
2 4 9 9
3 4
4 7
5 1 8
6 5
7  
8 0 4 9
9 1 5
Lô tô Đuôi
0 8 0
5 9 1
  2
  3
2 3 8 4
0 6 9 5
  6
1 4 7
5 8
1 2 2 8 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Giải tám 71
Giải bảy 357
Giải sáu 6689 9794 2270
Giải năm 4124
Giải bốn 81319 42832 34501 70979
19127 46791 03386
Giải ba 99936 40669
Giải nhì 46852
Giải nhất 22977
Đặc biệt 968527
XSTTH ngày 20/11/2023
Đầu Lô tô
0 1
1 9
2 4 7 7
3 2 6
4  
5 2 7
6 9
7 0 7 9
8 6 9
9 1 4
Lô tô Đuôi
7 0
0 9 1
3 5 2
  3
2 9 4
  5
3 8 6
2 2 5 7 7
  8
1 6 7 8 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Giải tám 41
Giải bảy 189
Giải sáu 1888 3335 7090
Giải năm 3514
Giải bốn 79961 73762 01479 84793
55436 39040 84248
Giải ba 49017 02898
Giải nhì 31296
Giải nhất 01306
Đặc biệt 208763
XSTTH ngày 19/11/2023
Đầu Lô tô
0 6
1 4 7
2  
3 5 6
4 0 8
5  
6 1 2 3
7 9
8 8 9
9 0 3 6 8
Lô tô Đuôi
4 9 0
6 1
6 2
6 9 3
1 4
3 5
0 3 9 6
1 7
4 8 9 8
7 8 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Giải tám 61
Giải bảy 660
Giải sáu 2913 5819 2385
Giải năm 8698
Giải bốn 89271 04334 74045 45153
74291 69839 29081
Giải ba 56113 45641
Giải nhì 21812
Giải nhất 34529
Đặc biệt 183275
XSTTH ngày 13/11/2023
Đầu Lô tô
0  
1 2 3 3 9
2 9
3 4 9
4 1 5
5 3
6 0
7 1 5
8 1 5
9 1 8
Lô tô Đuôi
6 0
4 7 8 9 1
1 2
1 1 5 3
3 4
4 7 8 5
  6
  7
9 8
1 2 3 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Giải tám 35
Giải bảy 418
Giải sáu 3203 2103 1633
Giải năm 2361
Giải bốn 13420 98777 91610 89804
39282 74487 63510
Giải ba 82040 52701
Giải nhì 74633
Giải nhất 68717
Đặc biệt 821295
XSTTH ngày 12/11/2023
Đầu Lô tô
0 1 3 3 4
1 0 0 7 8
2 0
3 3 3
4 0
5  
6 1
7 7
8 2 7
9 5
Lô tô Đuôi
1 1 2 4 0
0 6 1
8 2
0 0 3 3 3
0 4
9 5
  6
1 7 8 7
1 8
  9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Giải tám 39
Giải bảy 277
Giải sáu 8339 2090 5302
Giải năm 0425
Giải bốn 91264 35908 15656 16991
44081 78450 35198
Giải ba 44249 82003
Giải nhì 09128
Giải nhất 16214
Đặc biệt 451974
XSTTH ngày 06/11/2023
Đầu Lô tô
0 2 3 8
1 4
2 5 8
3 9
4 9
5 0 6
6 4
7 4 7
8 1
9 0 1 8
Lô tô Đuôi
5 9 0
8 9 1
0 2
0 3
1 6 7 4
2 5
5 6
7 7
0 2 9 8
3 4 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Giải tám 15
Giải bảy 791
Giải sáu 7318 8238 5633
Giải năm 5363
Giải bốn 23876 33024 96844 30716
26730 12374 92763
Giải ba 57023 89302
Giải nhì 49806
Giải nhất 83778
Đặc biệt 802913
XSTTH ngày 05/11/2023
Đầu Lô tô
0 2 6
1 3 6 8
2 3 4
3 0 3 8
4 4
5  
6 3 3
7 4 6 8
8  
9 1
Lô tô Đuôi
3 0
9 1
0 2
1 2 3 6 6 3
2 4 7 4
  5
0 1 7 6
  7
1 3 7 8
  9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Giải tám 28
Giải bảy 518
Giải sáu 8893 8897 3701
Giải năm 1890
Giải bốn 73532 64612 43399 16125
99526 75569 22933
Giải ba 11423 65990
Giải nhì 71433
Giải nhất 55069
Đặc biệt 536532
XSTTH ngày 30/10/2023
Đầu Lô tô
0 1
1 2 8
2 3 5 6
3 2 2 3 3
4  
5  
6 9 9
7  
8  
9 0 0 3 7 9
Lô tô Đuôi
9 9 0
0 1
1 3 3 2
2 3 3 9 3
  4
2 5
2 6
9 7
1 8
6 6 9 9

SXTTH - Kết Quả Sổ Xố ThừaThiênHuế

Giải tám 54
Giải bảy 329
Giải sáu 7661 9398 1397
Giải năm 1821
Giải bốn 88978 17980 16977 14642
19322 33076 67255
Giải ba 89393 67034
Giải nhì 72248
Giải nhất 50305
Đặc biệt 595693
XSTTH ngày 29/10/2023
Đầu Lô tô
0 5
1  
2 1 2 9
3 4
4 2 8
5 5
6 1
7 6 7 8
8 0
9 3 3 7 8
Lô tô Đuôi
8 0
2 6 1
2 4 2
9 9 3
3 4
0 5 5
7 6
7 9 7
4 7 9 8
2 9

XSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế Hôm Nay

Giải tám 16
Giải bảy 635
Giải sáu 8568 8279 1099
Giải năm 5625
Giải bốn 11279 57646 01615 62561
29612 02365 67819
Giải ba 32609 93235
Giải nhì 57162
Giải nhất 29318
Đặc biệt 022287
XSTTH ngày 23/10/2023
Đầu Lô tô
0 9
1 2 5 8 9
2 5
3 5 5
4 6
5  
6 1 2 5 8
7 9 9
8 7
9 9
Lô tô Đuôi
  0
6 1
1 6 2
  3
  4
1 2 3 3 6 5
4 6
8 7
1 6 8
0 1 7 7 9 9

KQXSTTH - Kết Quả Xổ Số ThừaThiênHuế

Giải tám 40
Giải bảy 899
Giải sáu 4702 9228 9249
Giải năm 5058
Giải bốn 62410 02597 35940 70072
62358 03410 40388
Giải ba 68010 48626
Giải nhì 93948
Giải nhất 46648
Đặc biệt 299807
XSTTH ngày 22/10/2023
Đầu Lô tô
0 2 7
1 0 0 0
2 6 8
3  
4 0 8 8 9
5 8 8
6  
7 2
8 8
9 7 9
Lô tô Đuôi
1 1 1 4 0
  1
0 7 2
  3
  4
  5
2 6
0 9 7
2 4 4 5 5 8 8
4 9 9