Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Giải tám 76
Giải bảy 775
Giải sáu 6752 7899 2193
Giải năm 2455
Giải bốn 51919 05671 69912 57800
71006 39929 60165
Giải ba 81765 06321
Giải nhì 51890
Giải nhất 29032
Đặc biệt 183144
XSVT ngày 30/05/2023
Đầu Lô tô
0 0 6
1 2 9
2 1 9
3 2
4 4
5 2 5
6 5 5
7 1 5
8  
9 0 3 9
Lô tô Đuôi
0 9 0
2 7 1
1 3 5 2
9 3
4 4
5 6 6 7 5
0 6
  7
  8
1 2 9 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Giải tám 36
Giải bảy 338
Giải sáu 5479 1261 0595
Giải năm 6413
Giải bốn 99833 87748 60004 01142
06627 70878 91187
Giải ba 60047 43859
Giải nhì 37550
Giải nhất 66112
Đặc biệt 139573
XSVT ngày 23/05/2023
Đầu Lô tô
0 4
1 2 3
2 7
3 3 8
4 2 7 8
5 0 9
6 1
7 3 8 9
8 7
9 5
Lô tô Đuôi
5 0
6 1
1 4 2
1 3 7 3
0 4
9 5
  6
2 4 8 7
3 4 7 8
5 7 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Giải tám 03
Giải bảy 426
Giải sáu 5972 1169 4275
Giải năm 6668
Giải bốn 31832 35044 08241 78462
80474 59548 90268
Giải ba 35361 09798
Giải nhì 82625
Giải nhất 19782
Đặc biệt 524717
XSVT ngày 16/05/2023
Đầu Lô tô
0  
1 7
2 5 6
3 2
4 1 4 8
5  
6 1 2 8 8 9
7 2 4 5
8 2
9 8
Lô tô Đuôi
  0
4 6 1
3 6 7 8 2
  3
4 7 4
2 7 5
2 6
1 7
4 6 6 9 8
6 9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Giải tám 14
Giải bảy 629
Giải sáu 0735 9601 4816
Giải năm 6353
Giải bốn 61164 79541 79017 91668
00865 94187 70714
Giải ba 85567 29622
Giải nhì 73886
Giải nhất 72610
Đặc biệt 295200
XSVT ngày 09/05/2023
Đầu Lô tô
0 0 1
1 0 4 6 7
2 2 9
3 5
4 1
5 3
6 4 5 7 8
7  
8 6 7
9  
Lô tô Đuôi
0 1 0
0 4 1
2 2
5 3
1 6 4
3 6 5
1 8 6
1 6 8 7
6 8
2 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Giải tám 01
Giải bảy 068
Giải sáu 1614 9555 4856
Giải năm 4531
Giải bốn 80699 82764 54014 19006
26932 11625 54532
Giải ba 66565 18506
Giải nhì 82382
Giải nhất 57609
Đặc biệt 751687
XSVT ngày 02/05/2023
Đầu Lô tô
0 6 6 9
1 4 4
2 5
3 1 2 2
4  
5 5 6
6 4 5 8
7  
8 2 7
9 9
Lô tô Đuôi
  0
3 1
3 3 8 2
  3
1 1 6 4
2 5 6 5
0 0 5 6
8 7
6 8
0 9 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Giải tám 71
Giải bảy 365
Giải sáu 7717 9481 5154
Giải năm 7109
Giải bốn 63716 89865 80169 51163
16722 74725 38010
Giải ba 58707 31727
Giải nhì 99105
Giải nhất 99880
Đặc biệt 641062
XSVT ngày 25/04/2023
Đầu Lô tô
0 5 7 9
1 0 6 7
2 2 5 7
3  
4  
5 4
6 2 3 5 5 9
7  
8 0 1
9  
Lô tô Đuôi
1 8 0
8 1
2 6 2
6 3
5 4
0 2 6 6 5
1 6
0 1 2 7
  8
0 6 9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Giải tám 75
Giải bảy 806
Giải sáu 5725 2322 7425
Giải năm 1993
Giải bốn 54767 08806 99263 41490
93571 20969 20779
Giải ba 02573 73385
Giải nhì 77948
Giải nhất 73378
Đặc biệt 745172
XSVT ngày 18/04/2023
Đầu Lô tô
0 6 6
1  
2 2 5 5
3  
4 8
5  
6 3 7 9
7 1 2 3 8 9
8 5
9 0 3
Lô tô Đuôi
9 0
7 1
2 7 2
6 7 9 3
  4
2 2 8 5
0 0 6
6 7
4 7 8
6 7 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Giải tám 33
Giải bảy 197
Giải sáu 1253 1733 7638
Giải năm 7844
Giải bốn 69100 34977 80504 14036
88503 82760 82734
Giải ba 78278 89235
Giải nhì 94200
Giải nhất 88445
Đặc biệt 734979
XSVT ngày 11/04/2023
Đầu Lô tô
0 0 0 3 4
1  
2  
3 3 4 5 6 8
4 4 5
5 3
6 0
7 7 8 9
8  
9 7
Lô tô Đuôi
0 0 6 0
  1
  2
0 3 5 3
0 3 4 4
3 4 5
3 6
7 9 7
3 7 8
7 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Giải tám 21
Giải bảy 964
Giải sáu 8766 1996 4627
Giải năm 6034
Giải bốn 04890 24766 22949 85026
38163 20239 28161
Giải ba 11207 91284
Giải nhì 12780
Giải nhất 48554
Đặc biệt 423995
XSVT ngày 04/04/2023
Đầu Lô tô
0 7
1  
2 6 7
3 4 9
4 9
5 4
6 1 3 4 6 6
7  
8 0 4
9 0 5 6
Lô tô Đuôi
8 9 0
6 1
  2
6 3
3 5 6 8 4
9 5
2 6 6 9 6
0 2 7
  8
3 4 9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Giải tám 87
Giải bảy 857
Giải sáu 6392 8476 6415
Giải năm 8740
Giải bốn 73114 23449 16872 57744
20654 55842 54607
Giải ba 12493 72374
Giải nhì 67958
Giải nhất 37986
Đặc biệt 414948
XSVT ngày 28/03/2023
Đầu Lô tô
0 7
1 4 5
2  
3  
4 0 2 4 8 9
5 4 7 8
6  
7 2 4 6
8 6
9 2 3
Lô tô Đuôi
4 0
  1
4 7 9 2
9 3
1 4 5 7 4
1 5
7 8 6
0 5 7
4 5 8
4 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Giải tám 07
Giải bảy 591
Giải sáu 5385 5583 5418
Giải năm 6888
Giải bốn 84275 30791 78684 14418
92367 73554 42844
Giải ba 18230 52658
Giải nhì 89012
Giải nhất 18479
Đặc biệt 944318
XSVT ngày 21/03/2023
Đầu Lô tô
0  
1 2 8 8 8
2  
3 0
4 4
5 4 8
6 7
7 5 9
8 3 4 5 8
9 1 1
Lô tô Đuôi
3 0
9 9 1
1 2
8 3
4 5 8 4
7 8 5
  6
6 7
1 1 1 5 8 8
7 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Giải tám 87
Giải bảy 138
Giải sáu 4601 6327 8160
Giải năm 3348
Giải bốn 17463 22340 84335 79775
13437 16568 18336
Giải ba 48944 46076
Giải nhì 77616
Giải nhất 86853
Đặc biệt 463526
XSVT ngày 14/03/2023
Đầu Lô tô
0 1
1 6
2 6 7
3 5 6 7 8
4 0 4 8
5 3
6 0 3 8
7 5 6
8  
9  
Lô tô Đuôi
4 6 0
0 1
  2
5 6 3
4 4
3 7 5
1 2 3 7 6
2 3 7
3 4 6 8
  9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Giải tám 12
Giải bảy 654
Giải sáu 7987 7661 1490
Giải năm 4268
Giải bốn 60432 42786 86566 53469
32915 90971 79042
Giải ba 84295 87431
Giải nhì 08922
Giải nhất 03031
Đặc biệt 271892
XSVT ngày 07/03/2023
Đầu Lô tô
0  
1 5
2 2
3 1 1 2
4 2
5 4
6 1 6 8 9
7 1
8 6 7
9 0 2 5
Lô tô Đuôi
9 0
3 3 6 7 1
2 3 4 9 2
  3
5 4
1 9 5
6 8 6
8 7
6 8
6 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Giải tám 58
Giải bảy 414
Giải sáu 4676 8542 0254
Giải năm 1705
Giải bốn 02101 49636 96928 93746
42309 94125 54072
Giải ba 89314 16511
Giải nhì 97828
Giải nhất 20998
Đặc biệt 957411
XSVT ngày 28/02/2023
Đầu Lô tô
0 1 5 9
1 1 1 4 4
2 5 8 8
3 6
4 2 6
5 4
6  
7 2 6
8  
9 8
Lô tô Đuôi
  0
0 1 1 1
4 7 2
  3
1 1 5 4
0 2 5
3 4 7 6
  7
2 2 9 8
0 9