Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Giải tám 83
Giải bảy 152
Giải sáu 4236 8770 8850
Giải năm 6350
Giải bốn 34936 88822 33940 51796
07817 24713 35251
Giải ba 00475 69680
Giải nhì 30942
Giải nhất 84439
Đặc biệt 043811
XSVT ngày 20/02/2024
Đầu Lô tô
0  
1 1 3 7
2 2
3 6 6 9
4 0 2
5 0 0 1 2
6  
7 0 5
8 0
9 6
Lô tô Đuôi
4 5 5 7 8 0
1 5 1
2 4 5 2
1 3
  4
7 5
3 3 9 6
1 7
  8
3 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Giải tám 35
Giải bảy 105
Giải sáu 4298 3314 8732
Giải năm 3597
Giải bốn 62715 85538 96128 47754
94931 93404 83287
Giải ba 63072 51741
Giải nhì 03783
Giải nhất 75353
Đặc biệt 824700
XSVT ngày 13/02/2024
Đầu Lô tô
0 0 4 5
1 4 5
2 8
3 1 2 8
4 1
5 3 4
6  
7 2
8 3 7
9 7 8
Lô tô Đuôi
0 0
3 4 1
3 7 2
5 8 3
0 1 5 4
0 1 5
  6
8 9 7
2 3 9 8
  9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Giải tám 50
Giải bảy 167
Giải sáu 5850 4922 7198
Giải năm 5548
Giải bốn 52523 48634 74813 10458
37627 97436 07009
Giải ba 69809 82524
Giải nhì 07123
Giải nhất 11250
Đặc biệt 586275
XSVT ngày 06/02/2024
Đầu Lô tô
0 9 9
1 3
2 2 3 3 4 7
3 4 6
4 8
5 0 0 8
6 7
7 5
8  
9 8
Lô tô Đuôi
5 5 0
  1
2 2
1 2 2 3
2 3 4
7 5
3 6
2 6 7
4 5 9 8
0 0 9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Giải tám 71
Giải bảy 701
Giải sáu 0219 6711 7026
Giải năm 3355
Giải bốn 57102 90930 08867 30112
70179 19617 77453
Giải ba 85817 32664
Giải nhì 84959
Giải nhất 16321
Đặc biệt 016148
XSVT ngày 30/01/2024
Đầu Lô tô
0 1 2
1 1 2 7 7 9
2 1 6
3 0
4 8
5 3 5 9
6 4 7
7 9
8  
9  
Lô tô Đuôi
3 0
0 1 2 1
0 1 2
5 3
6 4
5 5
2 6
1 1 6 7
4 8
1 5 7 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Giải tám 44
Giải bảy 325
Giải sáu 6173 3224 6219
Giải năm 8444
Giải bốn 36232 37076 40485 66020
84507 79462 04379
Giải ba 69792 08910
Giải nhì 48333
Giải nhất 36704
Đặc biệt 048805
XSVT ngày 23/01/2024
Đầu Lô tô
0 4 5 7
1 0 9
2 0 4 5
3 2 3
4 4
5  
6 2
7 3 6 9
8 5
9 2
Lô tô Đuôi
1 2 0
  1
3 6 9 2
3 7 3
0 2 4 4
0 2 8 5
7 6
0 7
  8
1 7 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Giải tám 51
Giải bảy 509
Giải sáu 3737 6448 2442
Giải năm 1174
Giải bốn 96628 45760 55666 40687
33905 07186 22822
Giải ba 44491 64073
Giải nhì 85579
Giải nhất 50136
Đặc biệt 178579
XSVT ngày 16/01/2024
Đầu Lô tô
0 5 9
1  
2 2 8
3 6 7
4 2 8
5  
6 0 6
7 3 4 9 9
8 6 7
9 1
Lô tô Đuôi
6 0
9 1
2 4 2
7 3
7 4
0 5
3 6 8 6
3 8 7
2 4 8
0 7 7 9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Giải tám 44
Giải bảy 046
Giải sáu 5927 0188 4116
Giải năm 2706
Giải bốn 98278 48766 47909 36136
95680 17099 79181
Giải ba 62759 34221
Giải nhì 75359
Giải nhất 33967
Đặc biệt 411383
XSVT ngày 09/01/2024
Đầu Lô tô
0 6 9
1 6
2 1 7
3 6
4 6
5 9 9
6 6 7
7 8
8 0 1 3 8
9 9
Lô tô Đuôi
8 0
2 8 1
  2
8 3
  4
  5
0 1 3 4 6 6
2 6 7
7 8 8
0 5 5 9 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Giải tám 52
Giải bảy 857
Giải sáu 8889 9775 5508
Giải năm 3078
Giải bốn 01184 07196 02194 09071
80262 18228 38427
Giải ba 28762 06463
Giải nhì 80952
Giải nhất 49815
Đặc biệt 627694
XSVT ngày 02/01/2024
Đầu Lô tô
0 8
1 5
2 7 8
3  
4  
5 2 7
6 2 2 3
7 1 5 8
8 4 9
9 4 4 6
Lô tô Đuôi
  0
7 1
5 6 6 2
6 3
8 9 9 4
1 7 5
9 6
2 5 7
0 2 7 8
8 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Giải tám 89
Giải bảy 999
Giải sáu 0471 6155 1436
Giải năm 5334
Giải bốn 34370 65766 58671 92162
54307 79987 07558
Giải ba 02242 08366
Giải nhì 31140
Giải nhất 36603
Đặc biệt 632601
XSVT ngày 26/12/2023
Đầu Lô tô
0 1 3 7
1  
2  
3 4 6
4 0 2
5 5 8
6 2 6 6
7 0 1 1
8 7
9 9
Lô tô Đuôi
4 7 0
0 7 7 1
4 6 2
0 3
3 4
5 5
3 6 6 6
0 8 7
5 8
9 9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Giải tám 14
Giải bảy 360
Giải sáu 8180 9818 9781
Giải năm 2377
Giải bốn 82761 70851 61414 91127
25601 07113 42469
Giải ba 65225 86085
Giải nhì 00301
Giải nhất 49819
Đặc biệt 248919
XSVT ngày 19/12/2023
Đầu Lô tô
0 1 1
1 3 4 8 9 9
2 5 7
3  
4  
5 1
6 0 1 9
7 7
8 0 1 5
9  
Lô tô Đuôi
6 8 0
0 0 5 6 8 1
  2
1 3
1 4
2 8 5
  6
2 7 7
1 8
1 1 6 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Giải tám 59
Giải bảy 289
Giải sáu 4039 0628 2706
Giải năm 7184
Giải bốn 08283 68629 05597 29974
42121 19014 96315
Giải ba 34889 35905
Giải nhì 28451
Giải nhất 60450
Đặc biệt 437700
XSVT ngày 12/12/2023
Đầu Lô tô
0 0 5 6
1 4 5
2 1 8 9
3 9
4  
5 0 1
6  
7 4
8 3 4 9 9
9 7
Lô tô Đuôi
0 5 0
2 5 1
  2
8 3
1 7 8 4
0 1 5
0 6
9 7
2 8
2 3 8 8 9

SXVT - Kết Quả Sổ Xố Vũng Tàu

Giải tám 44
Giải bảy 536
Giải sáu 1281 1955 3907
Giải năm 0798
Giải bốn 86697 51490 70210 24365
90393 15983 60035
Giải ba 73067 84940
Giải nhì 21435
Giải nhất 97678
Đặc biệt 772661
XSVT ngày 05/12/2023
Đầu Lô tô
0 7
1 0
2  
3 5 5 6
4 0
5 5
6 1 5 7
7 8
8 1 3
9 0 3 7 8
Lô tô Đuôi
1 4 9 0
6 8 1
  2
8 9 3
  4
3 3 5 6 5
3 6
0 6 9 7
7 9 8
  9

XSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu Hôm Nay

Giải tám 55
Giải bảy 376
Giải sáu 6314 9399 7271
Giải năm 2070
Giải bốn 35729 49436 36546 95389
09825 61556 66006
Giải ba 91490 05750
Giải nhì 41682
Giải nhất 69404
Đặc biệt 507876
XSVT ngày 28/11/2023
Đầu Lô tô
0 4 6
1 4
2 5 9
3 6
4 6
5 0 6
6  
7 0 1 6 6
8 2 9
9 0 9
Lô tô Đuôi
5 7 9 0
7 1
8 2
  3
0 1 4
2 5
0 3 4 5 7 7 6
  7
  8
2 8 9 9

KQXSVT - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu

Giải tám 41
Giải bảy 619
Giải sáu 6318 3540 4192
Giải năm 3759
Giải bốn 11827 47396 38334 21668
06461 84644 74005
Giải ba 12995 01038
Giải nhì 94154
Giải nhất 23491
Đặc biệt 959823
XSVT ngày 21/11/2023
Đầu Lô tô
0 5
1 8 9
2 3 7
3 4 8
4 0 4
5 4 9
6 1 8
7  
8  
9 1 2 5 6
Lô tô Đuôi
4 0
6 9 1
9 2
2 3
3 4 5 4
0 9 5
9 6
2 7
1 3 6 8
1 5 9