Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Bến Tre

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

Giải tám 70
Giải bảy 237
Giải sáu 7954 6999 0586
Giải năm 1348
Giải bốn 62453 90186 14840 45345
17115 66409 04502
Giải ba 94442 87102
Giải nhì 47014
Giải nhất 31195
Đặc biệt 263248
XSBTR ngày 30/05/2023
Đầu Lô tô
0 2 2 9
1 4 5
2  
3 7
4 0 2 5 8 8
5 3 4
6  
7  
8 6 6
9 5 9
Lô tô Đuôi
4 0
  1
0 0 4 2
5 3
1 5 4
1 4 9 5
8 8 6
3 7
4 4 8
0 9 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

Giải tám 18
Giải bảy 104
Giải sáu 7995 3127 7820
Giải năm 0372
Giải bốn 80394 34190 78305 47310
18683 10395 97852
Giải ba 30872 34039
Giải nhì 75364
Giải nhất 01834
Đặc biệt 176224
XSBTR ngày 23/05/2023
Đầu Lô tô
0 4 5
1 0
2 0 4 7
3 4 9
4  
5 2
6 4
7 2 2
8 3
9 0 4 5 5
Lô tô Đuôi
1 2 9 0
  1
5 7 7 2
8 3
0 2 3 6 9 4
0 9 9 5
  6
2 7
  8
3 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

Giải tám 88
Giải bảy 493
Giải sáu 5070 8116 1159
Giải năm 1737
Giải bốn 40270 61004 57963 61808
03915 05072 87371
Giải ba 07877 43953
Giải nhì 29156
Giải nhất 71813
Đặc biệt 339526
XSBTR ngày 16/05/2023
Đầu Lô tô
0 4 8
1 3 5 6
2 6
3 7
4  
5 3 6 9
6 3
7 0 0 1 2 7
8  
9 3
Lô tô Đuôi
7 7 0
7 1
7 2
1 5 6 9 3
0 4
1 5
1 2 5 6
3 7 7
0 8
5 9

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

Giải tám 09
Giải bảy 479
Giải sáu 8146 8984 3255
Giải năm 8468
Giải bốn 53156 88722 59076 95228
57956 05408 17398
Giải ba 66044 55461
Giải nhì 31620
Giải nhất 38831
Đặc biệt 006150
XSBTR ngày 09/05/2023
Đầu Lô tô
0 8
1  
2 0 2 8
3 1
4 4 6
5 0 5 6 6
6 1 8
7 6 9
8 4
9 8
Lô tô Đuôi
2 5 0
3 6 1
2 2
  3
4 8 4
5 5
4 5 5 7 6
  7
0 2 6 9 8
7 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

Giải tám 90
Giải bảy 249
Giải sáu 2481 8251 7746
Giải năm 4998
Giải bốn 41555 64309 34268 63315
87134 38908 71360
Giải ba 16706 53974
Giải nhì 24176
Giải nhất 17735
Đặc biệt 479876
XSBTR ngày 02/05/2023
Đầu Lô tô
0 6 8 9
1 5
2  
3 4 5
4 6 9
5 1 5
6 0 8
7 4 6 6
8 1
9 8
Lô tô Đuôi
6 0
5 8 1
  2
  3
3 7 4
1 3 5 5
0 4 7 7 6
  7
0 6 9 8
0 4 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

Giải tám 86
Giải bảy 139
Giải sáu 6170 9035 0849
Giải năm 4735
Giải bốn 85295 69765 96154 36433
46135 03773 40091
Giải ba 64281 92063
Giải nhì 37057
Giải nhất 70727
Đặc biệt 954389
XSBTR ngày 25/04/2023
Đầu Lô tô
0  
1  
2 7
3 3 5 5 5 9
4 9
5 4 7
6 3 5
7 0 3
8 1 9
9 1 5
Lô tô Đuôi
7 0
8 9 1
  2
3 6 7 3
5 4
3 3 3 6 9 5
  6
2 5 7
  8
3 4 8 9

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

Giải tám 32
Giải bảy 463
Giải sáu 0783 3494 9819
Giải năm 5091
Giải bốn 37064 53051 95931 87007
67592 75123 70307
Giải ba 16371 51434
Giải nhì 76656
Giải nhất 76425
Đặc biệt 675066
XSBTR ngày 18/04/2023
Đầu Lô tô
0 7 7
1 9
2 3 5
3 1 4
4  
5 1 6
6 3 4 6
7 1
8 3
9 1 2 4
Lô tô Đuôi
  0
3 5 7 9 1
9 2
2 6 8 3
3 6 9 4
2 5
5 6 6
0 0 7
  8
1 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

Giải tám 49
Giải bảy 386
Giải sáu 6173 7454 1092
Giải năm 9042
Giải bốn 16814 44420 34138 93957
87024 52268 45557
Giải ba 61869 63702
Giải nhì 17790
Giải nhất 88099
Đặc biệt 680366
XSBTR ngày 11/04/2023
Đầu Lô tô
0 2
1 4
2 0 4
3 8
4 2
5 4 7 7
6 6 8 9
7 3
8 6
9 0 2 9
Lô tô Đuôi
2 9 0
  1
0 4 9 2
7 3
1 2 5 4
  5
6 8 6
5 5 7
3 6 8
6 9 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

Giải tám 59
Giải bảy 651
Giải sáu 1344 3255 6397
Giải năm 4173
Giải bốn 99002 05818 99803 94507
90168 96212 90812
Giải ba 74241 85862
Giải nhì 92015
Giải nhất 31421
Đặc biệt 098711
XSBTR ngày 04/04/2023
Đầu Lô tô
0 2 3 7
1 1 2 2 5 8
2 1
3  
4 1 4
5 1 5
6 2 8
7 3
8  
9 7
Lô tô Đuôi
  0
1 2 4 5 1
0 1 1 6 2
0 7 3
4 4
1 5 5
  6
0 9 7
1 6 8
  9

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

Giải tám 32
Giải bảy 472
Giải sáu 7712 2376 8559
Giải năm 8076
Giải bốn 17323 80909 98480 91826
60817 87566 34910
Giải ba 61080 47571
Giải nhì 83540
Giải nhất 47169
Đặc biệt 479410
XSBTR ngày 28/03/2023
Đầu Lô tô
0 9
1 0 0 2 7
2 3 6
3  
4 0
5 9
6 6 9
7 1 2 6 6
8 0 0
9  
Lô tô Đuôi
1 1 4 8 8 0
7 1
1 7 2
2 3
  4
  5
2 6 7 7 6
1 7
  8
0 5 6 9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

Giải tám 64
Giải bảy 053
Giải sáu 4034 2550 9859
Giải năm 5080
Giải bốn 79616 74368 94336 73482
71272 92132 58072
Giải ba 40081 05073
Giải nhì 75084
Giải nhất 71150
Đặc biệt 319157
XSBTR ngày 21/03/2023
Đầu Lô tô
0  
1 6
2  
3 2 4 6
4  
5 0 0 3 7 9
6 8
7 2 2 3
8 0 1 2 4
9  
Lô tô Đuôi
5 5 8 0
8 1
3 7 7 8 2
5 7 3
3 8 4
  5
1 3 6
5 7
6 8
5 9

SXBTR - Kết Quả Sổ Xố Bến Tre

Giải tám 04
Giải bảy 426
Giải sáu 4725 5299 6967
Giải năm 1025
Giải bốn 14166 31282 13146 55896
50161 33565 05991
Giải ba 88340 73986
Giải nhì 00921
Giải nhất 74843
Đặc biệt 055329
XSBTR ngày 14/03/2023
Đầu Lô tô
0  
1  
2 1 5 5 6 9
3  
4 0 3 6
5  
6 1 5 6 7
7  
8 2 6
9 1 6 9
Lô tô Đuôi
4 0
2 6 9 1
8 2
4 3
  4
2 2 6 5
2 4 6 8 9 6
6 7
  8
2 9 9

XSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre Hôm Nay

Giải tám 52
Giải bảy 581
Giải sáu 4737 7178 0362
Giải năm 1726
Giải bốn 69247 89955 70295 94167
54550 30322 61035
Giải ba 91594 47084
Giải nhì 13853
Giải nhất 46705
Đặc biệt 445705
XSBTR ngày 07/03/2023
Đầu Lô tô
0 5 5
1  
2 2 6
3 5 7
4 7
5 0 3 5
6 2 7
7 8
8 1 4
9 4 5
Lô tô Đuôi
5 0
8 1
2 6 2
5 3
8 9 4
0 0 3 5 9 5
2 6
3 4 6 7
7 8
  9

KQXSBTR - Kết Quả Xổ Số Bến Tre

Giải tám 16
Giải bảy 276
Giải sáu 1974 3254 8354
Giải năm 9361
Giải bốn 88046 58320 30250 88434
40509 03368 97830
Giải ba 52286 00548
Giải nhì 87863
Giải nhất 12850
Đặc biệt 803738
XSBTR ngày 28/02/2023
Đầu Lô tô
0 9
1  
2 0
3 0 4 8
4 6 8
5 0 0 4 4
6 1 3 8
7 4 6
8 6
9  
Lô tô Đuôi
2 3 5 5 0
6 1
  2
6 3
3 5 5 7 4
  5
4 7 8 6
  7
3 4 6 8
0 9