Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Giải tám 88
Giải bảy 729
Giải sáu 1931 2872 7349
Giải năm 1726
Giải bốn 90144 01237 61395 59414
84550 47718 87640
Giải ba 21416 10005
Giải nhì 38187
Giải nhất 62938
Đặc biệt 010787
XSVL ngày 01/12/2023
Đầu Lô tô
0 5
1 4 6 8
2 6 9
3 1 7 8
4 0 4 9
5 0
6  
7 2
8 7 7
9 5
Lô tô Đuôi
4 5 0
3 1
7 2
  3
1 4 4
0 9 5
1 2 6
3 8 8 7
1 3 8
2 4 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Giải tám 03
Giải bảy 901
Giải sáu 2856 9925 6008
Giải năm 9656
Giải bốn 81443 66689 32407 08465
92523 83599 66965
Giải ba 26846 97207
Giải nhì 48334
Giải nhất 67972
Đặc biệt 416230
XSVL ngày 24/11/2023
Đầu Lô tô
0 1 7 7 8
1  
2 3 5
3 0 4
4 3 6
5 6 6
6 5 5
7 2
8 9
9 9
Lô tô Đuôi
3 0
0 1
7 2
2 4 3
3 4
2 6 6 5
4 5 5 6
0 0 7
0 8
8 9 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Giải tám 41
Giải bảy 750
Giải sáu 3181 3362 9282
Giải năm 8947
Giải bốn 22053 79935 22144 52367
26676 09248 41421
Giải ba 98515 56423
Giải nhì 11129
Giải nhất 05798
Đặc biệt 649443
XSVL ngày 17/11/2023
Đầu Lô tô
0  
1 5
2 1 3 9
3 5
4 3 4 7 8
5 0 3
6 2 7
7 6
8 1 2
9 8
Lô tô Đuôi
5 0
2 8 1
6 8 2
2 4 5 3
4 4
1 3 5
7 6
4 6 7
4 9 8
2 9

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Giải tám 53
Giải bảy 387
Giải sáu 0373 2403 7908
Giải năm 8155
Giải bốn 32668 75408 79297 86321
65777 17649 98261
Giải ba 70784 41488
Giải nhì 03002
Giải nhất 68064
Đặc biệt 253227
XSVL ngày 10/11/2023
Đầu Lô tô
0 2 3 8 8
1  
2 1 7
3  
4 9
5 5
6 1 4 8
7 3 7
8 4 7 8
9 7
Lô tô Đuôi
  0
2 6 1
0 2
0 7 3
6 8 4
5 5
  6
2 7 8 9 7
0 0 6 8 8
4 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Giải tám 17
Giải bảy 093
Giải sáu 6049 4067 8466
Giải năm 9651
Giải bốn 19228 95815 51769 70109
50028 51101 15313
Giải ba 23610 20996
Giải nhì 53937
Giải nhất 52447
Đặc biệt 935354
XSVL ngày 03/11/2023
Đầu Lô tô
0 1 9
1 0 3 5
2 8 8
3 7
4 7 9
5 1 4
6 6 7 9
7  
8  
9 3 6
Lô tô Đuôi
1 0
0 5 1
  2
1 9 3
5 4
1 5
6 9 6
3 4 6 7
2 2 8
0 4 6 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Giải tám 16
Giải bảy 301
Giải sáu 4483 1221 1747
Giải năm 7532
Giải bốn 78674 22633 98303 54846
63028 52911 56828
Giải ba 70948 68333
Giải nhì 17150
Giải nhất 65631
Đặc biệt 149395
XSVL ngày 27/10/2023
Đầu Lô tô
0 1 3
1 1
2 1 8 8
3 1 2 3 3
4 6 7 8
5 0
6  
7 4
8 3
9 5
Lô tô Đuôi
5 0
0 1 2 3 1
3 2
0 3 3 8 3
7 4
9 5
4 6
4 7
2 2 4 8
  9

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Giải tám 90
Giải bảy 128
Giải sáu 4187 9309 1386
Giải năm 9608
Giải bốn 13587 73450 97994 37907
33985 25952 23780
Giải ba 48740 96402
Giải nhì 90554
Giải nhất 65516
Đặc biệt 722484
XSVL ngày 20/10/2023
Đầu Lô tô
0 2 7 8 9
1 6
2 8
3  
4 0
5 0 2 4
6  
7  
8 0 4 5 6 7 7
9 4
Lô tô Đuôi
4 5 8 0
  1
0 5 2
  3
5 8 9 4
8 5
1 8 6
0 8 8 7
0 2 8
0 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Giải tám 60
Giải bảy 497
Giải sáu 3475 9213 7223
Giải năm 1552
Giải bốn 03184 60843 05923 11367
02679 18854 79640
Giải ba 69030 65815
Giải nhì 24984
Giải nhất 81171
Đặc biệt 848688
XSVL ngày 13/10/2023
Đầu Lô tô
0  
1 3 5
2 3 3
3 0
4 0 3
5 2 4
6 7
7 1 5 9
8 4 4 8
9 7
Lô tô Đuôi
3 4 0
7 1
5 2
1 2 2 4 3
5 8 8 4
1 7 5
  6
6 9 7
8 8
7 9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Giải tám 28
Giải bảy 786
Giải sáu 7538 2162 1468
Giải năm 3084
Giải bốn 89065 54147 12522 49818
29007 38322 76180
Giải ba 30367 16157
Giải nhì 37468
Giải nhất 48403
Đặc biệt 451605
XSVL ngày 06/10/2023
Đầu Lô tô
0 3 5 7
1 8
2 2 2
3 8
4 7
5 7
6 2 5 7 8 8
7  
8 0 4 6
9  
Lô tô Đuôi
8 0
  1
2 2 6 2
0 3
8 4
0 6 5
8 6
0 4 5 6 7
1 3 6 6 8
  9

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Giải tám 94
Giải bảy 801
Giải sáu 3466 8959 5233
Giải năm 0287
Giải bốn 20429 21845 27619 60331
13483 16296 92769
Giải ba 41017 05417
Giải nhì 23544
Giải nhất 78842
Đặc biệt 379228
XSVL ngày 29/09/2023
Đầu Lô tô
0 1
1 7 7 9
2 8 9
3 1 3
4 2 4 5
5 9
6 6 9
7  
8 3 7
9 6
Lô tô Đuôi
  0
0 3 1
4 2
3 8 3
4 4
4 5
6 9 6
1 1 8 7
2 8
1 2 5 6 9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Giải tám 17
Giải bảy 255
Giải sáu 9901 2040 5563
Giải năm 7860
Giải bốn 71551 08642 74012 58621
70271 55650 34642
Giải ba 43064 87657
Giải nhì 00788
Giải nhất 61412
Đặc biệt 434661
XSVL ngày 22/09/2023
Đầu Lô tô
0 1
1 2 2
2 1
3  
4 0 2 2
5 0 1 5 7
6 0 1 3 4
7 1
8 8
9  
Lô tô Đuôi
4 5 6 0
0 2 5 6 7 1
1 1 4 4 2
6 3
6 4
5 5
  6
5 7
8 8
  9

SXVL - Kết Quả Sổ Xố Vĩnh Long

Giải tám 73
Giải bảy 738
Giải sáu 7385 0332 3627
Giải năm 0701
Giải bốn 34534 41598 56602 89860
60717 86104 21799
Giải ba 36950 76595
Giải nhì 27463
Giải nhất 79932
Đặc biệt 910035
XSVL ngày 15/09/2023
Đầu Lô tô
0 1 2 4
1 7
2 7
3 2 2 4 5 8
4  
5 0
6 0 3
7  
8 5
9 5 8 9
Lô tô Đuôi
5 6 0
0 1
0 3 3 2
6 3
0 3 4
3 8 9 5
  6
1 2 7
3 9 8
9 9

XSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long Hôm Nay

Giải tám 20
Giải bảy 260
Giải sáu 4417 9826 2521
Giải năm 5464
Giải bốn 73542 17206 17573 91276
41971 30861 35277
Giải ba 03184 06228
Giải nhì 46550
Giải nhất 88217
Đặc biệt 548111
XSVL ngày 08/09/2023
Đầu Lô tô
0 6
1 1 7 7
2 1 6 8
3  
4 2
5 0
6 0 1 4
7 1 3 6 7
8 4
9  
Lô tô Đuôi
5 6 0
1 2 6 7 1
4 2
7 3
6 8 4
  5
0 2 7 6
1 1 7 7
2 8
  9

KQXSVL - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long

Giải tám 98
Giải bảy 823
Giải sáu 3545 7180 7029
Giải năm 6166
Giải bốn 21609 45093 22347 60819
01613 77673 13587
Giải ba 63413 11204
Giải nhì 82600
Giải nhất 78759
Đặc biệt 815897
XSVL ngày 01/09/2023
Đầu Lô tô
0 0 4 9
1 3 3 9
2 3 9
3  
4 5 7
5 9
6 6
7 3
8 0 7
9 3 7
Lô tô Đuôi
0 8 0
  1
  2
1 1 2 7 9 3
0 4
4 5
6 6
4 8 9 7
  8
0 1 2 5 9