Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Phú Yên

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Giải tám 14
Giải bảy 313
Giải sáu 7562 3162 5993
Giải năm 6286
Giải bốn 43616 91135 77360 48557
74166 48099 62355
Giải ba 70853 33236
Giải nhì 29784
Giải nhất 58242
Đặc biệt 390264
XSPY ngày 19/02/2024
Đầu Lô tô
0  
1 3 6
2  
3 5 6
4 2
5 3 5 7
6 0 2 2 4 6
7  
8 4 6
9 3 9
Lô tô Đuôi
6 0
  1
4 6 6 2
1 5 9 3
6 8 4
3 5 5
1 3 6 8 6
5 7
  8
9 9

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Giải tám 96
Giải bảy 567
Giải sáu 8715 1882 2844
Giải năm 1128
Giải bốn 44630 17869 56139 47032
92397 72680 76953
Giải ba 88573 06887
Giải nhì 71007
Giải nhất 43618
Đặc biệt 246385
XSPY ngày 12/02/2024
Đầu Lô tô
0 7
1 5 8
2 8
3 0 2 9
4 4
5 3
6 7 9
7 3
8 0 2 5 7
9 7
Lô tô Đuôi
3 8 0
  1
3 8 2
5 7 3
4 4
1 8 5
  6
0 6 8 9 7
1 2 8
3 6 9

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

Giải tám 43
Giải bảy 004
Giải sáu 0821 9334 7760
Giải năm 9636
Giải bốn 18081 64488 47841 13299
81918 80456 13703
Giải ba 32223 14176
Giải nhì 67876
Giải nhất 44115
Đặc biệt 984658
XSPY ngày 05/02/2024
Đầu Lô tô
0 3 4
1 5 8
2 1 3
3 4 6
4 1
5 6 8
6 0
7 6 6
8 1 8
9 9
Lô tô Đuôi
6 0
2 4 8 1
  2
0 2 3
0 3 4
1 5
3 5 7 7 6
  7
1 5 8 8
9 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Giải tám 24
Giải bảy 030
Giải sáu 2335 7262 9184
Giải năm 6551
Giải bốn 45694 85342 32996 27496
19273 94056 71712
Giải ba 19872 13877
Giải nhì 41171
Giải nhất 19967
Đặc biệt 632127
XSPY ngày 29/01/2024
Đầu Lô tô
0  
1 2
2 7
3 0 5
4 2
5 1 6
6 2 7
7 1 2 3 7
8 4
9 4 6 6
Lô tô Đuôi
3 0
5 7 1
1 4 6 7 2
7 3
8 9 4
3 5
5 9 9 6
2 6 7 7
  8
  9

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Giải tám 48
Giải bảy 989
Giải sáu 6811 0815 9989
Giải năm 4128
Giải bốn 46858 05935 64452 40758
29989 51520 21806
Giải ba 19967 58722
Giải nhì 20938
Giải nhất 60758
Đặc biệt 760075
XSPY ngày 22/01/2024
Đầu Lô tô
0 6
1 1 5
2 0 2 8
3 5 8
4  
5 2 8 8 8
6 7
7 5
8 9 9 9
9  
Lô tô Đuôi
2 0
1 1
2 5 2
  3
  4
1 3 7 5
0 6
6 7
2 3 5 5 5 8
8 8 8 9

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

Giải tám 14
Giải bảy 002
Giải sáu 8620 0787 8507
Giải năm 8031
Giải bốn 37453 65199 00412 75170
51173 24730 52722
Giải ba 30949 03464
Giải nhì 13230
Giải nhất 60610
Đặc biệt 591812
XSPY ngày 15/01/2024
Đầu Lô tô
0 2 7
1 0 2 2
2 0 2
3 0 0 1
4 9
5 3
6 4
7 0 3
8 7
9 9
Lô tô Đuôi
1 2 3 3 7 0
3 1
0 1 1 2 2
5 7 3
6 4
  5
  6
0 8 7
  8
4 9 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Giải tám 68
Giải bảy 827
Giải sáu 6286 0592 6719
Giải năm 1472
Giải bốn 36231 51116 94763 58228
35666 43316 01490
Giải ba 76392 37304
Giải nhì 28963
Giải nhất 96947
Đặc biệt 112673
XSPY ngày 08/01/2024
Đầu Lô tô
0 4
1 6 6 9
2 7 8
3 1
4 7
5  
6 3 3 6
7 2 3
8 6
9 0 2 2
Lô tô Đuôi
9 0
3 1
7 9 9 2
6 6 7 3
0 4
  5
1 1 6 8 6
2 4 7
2 8
1 9

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Giải tám 75
Giải bảy 395
Giải sáu 0298 7528 1106
Giải năm 1663
Giải bốn 79230 79372 24005 28168
85905 23699 35689
Giải ba 00979 51198
Giải nhì 03290
Giải nhất 70416
Đặc biệt 353596
XSPY ngày 01/01/2024
Đầu Lô tô
0 5 5 6
1 6
2 8
3 0
4  
5  
6 3 8
7 2 9
8 9
9 0 5 6 8 8 9
Lô tô Đuôi
3 9 0
  1
7 2
6 3
  4
0 0 9 5
0 1 9 6
  7
2 6 9 9 8
7 8 9 9

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

Giải tám 83
Giải bảy 993
Giải sáu 7837 9281 7632
Giải năm 4581
Giải bốn 54835 19743 25038 96823
66738 07087 62528
Giải ba 66070 35839
Giải nhì 32589
Giải nhất 98040
Đặc biệt 250989
XSPY ngày 25/12/2023
Đầu Lô tô
0  
1  
2 3 8
3 2 5 7 8 8 9
4 0 3
5  
6  
7 0
8 1 1 7 9 9
9 3
Lô tô Đuôi
4 7 0
8 8 1
3 2
2 4 9 3
  4
3 5
  6
3 8 7
2 3 3 8
3 8 8 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Giải tám 18
Giải bảy 816
Giải sáu 5690 8795 9271
Giải năm 1184
Giải bốn 25127 36982 23571 36368
33112 59197 07002
Giải ba 52234 08719
Giải nhì 07330
Giải nhất 32139
Đặc biệt 253924
XSPY ngày 18/12/2023
Đầu Lô tô
0 2
1 2 6 9
2 4 7
3 0 4 9
4  
5  
6 8
7 1 1
8 2 4
9 0 5 7
Lô tô Đuôi
3 9 0
7 7 1
0 1 8 2
  3
2 3 8 4
9 5
1 6
2 9 7
6 8
1 3 9

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Giải tám 85
Giải bảy 024
Giải sáu 1059 4902 9317
Giải năm 1032
Giải bốn 38897 78859 55193 93591
80815 91063 87396
Giải ba 86338 33170
Giải nhì 08949
Giải nhất 95620
Đặc biệt 903242
XSPY ngày 11/12/2023
Đầu Lô tô
0 2
1 5 7
2 0 4
3 2 8
4 2 9
5 9 9
6 3
7 0
8  
9 1 3 6 7
Lô tô Đuôi
2 7 0
9 1
0 3 4 2
6 9 3
2 4
1 5
9 6
1 9 7
3 8
4 5 5 9

SXPY - Kết Quả Sổ Xố Phú Yên

Giải tám 48
Giải bảy 538
Giải sáu 6373 7906 5112
Giải năm 4112
Giải bốn 53106 73570 49262 82974
01789 90873 80428
Giải ba 83764 81812
Giải nhì 56043
Giải nhất 94152
Đặc biệt 669872
XSPY ngày 04/12/2023
Đầu Lô tô
0 6 6
1 2 2 2
2 8
3 8
4 3
5 2
6 2 4
7 0 2 3 3 4
8 9
9  
Lô tô Đuôi
7 0
  1
1 1 1 5 6 7 2
4 7 7 3
6 7 4
  5
0 0 6
  7
2 3 8
8 9

XSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên Hôm Nay

Giải tám 98
Giải bảy 366
Giải sáu 9789 5888 1759
Giải năm 1490
Giải bốn 90640 50400 00737 90445
02023 09946 03153
Giải ba 47548 29131
Giải nhì 43203
Giải nhất 27775
Đặc biệt 401919
XSPY ngày 27/11/2023
Đầu Lô tô
0 0 3
1 9
2 3
3 1 7
4 0 5 6 8
5 3 9
6 6
7 5
8 8 9
9 0
Lô tô Đuôi
0 4 9 0
3 1
  2
0 2 5 3
  4
4 7 5
4 6 6
3 7
4 8 8
1 5 8 9

KQXSPY - Kết Quả Xổ Số Phú Yên

Giải tám 34
Giải bảy 671
Giải sáu 0706 7225 5712
Giải năm 1798
Giải bốn 35979 66546 75325 56101
03710 42995 46303
Giải ba 00806 36694
Giải nhì 40166
Giải nhất 87226
Đặc biệt 829687
XSPY ngày 20/11/2023
Đầu Lô tô
0 1 3 6 6
1 0 2
2 5 5 6
3  
4 6
5  
6 6
7 1 9
8 7
9 4 5 8
Lô tô Đuôi
1 0
0 7 1
1 2
0 3
9 4
2 2 9 5
0 0 2 4 6 6
8 7
9 8
7 9