Kqxs24h

Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

Giải tám 82
Giải bảy 497
Giải sáu 5152 3075 9573
Giải năm 4705
Giải bốn 13195 19840 58854 06985
90936 04846 75946
Giải ba 12975 62157
Giải nhì 35479
Giải nhất 47338
Đặc biệt 230897
XSTG ngày 28/05/2023
Đầu Lô tô
0 5
1  
2  
3 6 8
4 0 6 6
5 2 4 7
6  
7 3 5 5 9
8 5
9 5 7 7
Lô tô Đuôi
4 0
  1
5 2
7 3
5 4
0 7 7 8 9 5
3 4 4 6
5 9 9 7
3 8
7 9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Giải tám 30
Giải bảy 173
Giải sáu 9968 3276 0155
Giải năm 9868
Giải bốn 43099 81772 13619 55686
08237 40341 06071
Giải ba 88656 72151
Giải nhì 93334
Giải nhất 42329
Đặc biệt 532952
XSTG ngày 21/05/2023
Đầu Lô tô
0  
1 9
2 9
3 4 7
4 1
5 1 2 5 6
6 8 8
7 1 2 3 6
8 6
9 9
Lô tô Đuôi
  0
4 5 7 1
5 7 2
7 3
3 4
5 5
5 7 8 6
3 7
6 6 8
1 2 9 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

Giải tám 65
Giải bảy 115
Giải sáu 2425 8448 3632
Giải năm 0843
Giải bốn 15186 08239 37861 12371
56864 58591 47515
Giải ba 40094 37476
Giải nhì 84721
Giải nhất 03758
Đặc biệt 275671
XSTG ngày 14/05/2023
Đầu Lô tô
0  
1 5 5
2 1 5
3 2 9
4 3 8
5 8
6 1 4
7 1 1 6
8 6
9 1 4
Lô tô Đuôi
  0
2 6 7 7 9 1
3 2
4 3
6 9 4
1 1 2 5
7 8 6
  7
4 5 8
3 9

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

Giải tám 41
Giải bảy 430
Giải sáu 4852 3231 4270
Giải năm 8102
Giải bốn 64584 86594 93276 91960
74338 93596 22084
Giải ba 07087 28582
Giải nhì 99687
Giải nhất 63937
Đặc biệt 637712
XSTG ngày 07/05/2023
Đầu Lô tô
0 2
1 2
2  
3 0 1 7 8
4  
5 2
6 0
7 0 6
8 2 4 4 7 7
9 4 6
Lô tô Đuôi
3 6 7 0
3 1
0 1 5 8 2
  3
8 8 9 4
  5
7 9 6
3 8 8 7
3 8
  9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Giải tám 21
Giải bảy 741
Giải sáu 6690 5557 3925
Giải năm 3580
Giải bốn 66477 68702 63479 78947
10709 92512 04016
Giải ba 24980 29950
Giải nhì 87382
Giải nhất 52823
Đặc biệt 516125
XSTG ngày 30/04/2023
Đầu Lô tô
0 2 9
1 2 6
2 3 5 5
3  
4 1 7
5 0 7
6  
7 7 9
8 0 0 2
9 0
Lô tô Đuôi
5 8 8 9 0
4 1
0 1 8 2
2 3
  4
2 2 5
1 6
4 5 7 7
  8
0 7 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

Giải tám 74
Giải bảy 367
Giải sáu 6133 2959 6790
Giải năm 1993
Giải bốn 85793 99205 27669 32059
46998 94054 74953
Giải ba 10261 72639
Giải nhì 37152
Giải nhất 27278
Đặc biệt 945570
XSTG ngày 23/04/2023
Đầu Lô tô
0 5
1  
2  
3 3 9
4  
5 2 3 4 9 9
6 1 7 9
7 0 8
8  
9 0 3 3 8
Lô tô Đuôi
7 9 0
6 1
5 2
3 5 9 9 3
5 4
0 5
  6
6 7
7 9 8
3 5 5 6 9

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

Giải tám 28
Giải bảy 905
Giải sáu 5123 3820 7111
Giải năm 8419
Giải bốn 92780 13704 14842 51297
76456 30579 53191
Giải ba 13933 89434
Giải nhì 97765
Giải nhất 66568
Đặc biệt 069536
XSTG ngày 16/04/2023
Đầu Lô tô
0 4 5
1 1 9
2 0 3
3 3 4 6
4 2
5 6
6 5 8
7 9
8 0
9 1 7
Lô tô Đuôi
2 8 0
1 9 1
4 2
2 3 3
0 3 4
0 6 5
3 5 6
9 7
6 8
1 7 9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Giải tám 16
Giải bảy 123
Giải sáu 3524 7959 8331
Giải năm 7124
Giải bốn 53691 60407 63540 56337
88464 58810 28531
Giải ba 48239 28137
Giải nhì 86576
Giải nhất 38601
Đặc biệt 451321
XSTG ngày 09/04/2023
Đầu Lô tô
0 1 7
1 0
2 1 3 4 4
3 1 1 7 7 9
4 0
5 9
6 4
7 6
8  
9 1
Lô tô Đuôi
1 4 0
0 2 3 3 9 1
  2
2 3
2 2 6 4
  5
7 6
0 3 3 7
  8
3 5 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

Giải tám 18
Giải bảy 563
Giải sáu 3995 1594 9530
Giải năm 9828
Giải bốn 94304 27965 77436 81476
08179 59621 85326
Giải ba 98453 21027
Giải nhì 36977
Giải nhất 49139
Đặc biệt 614247
XSTG ngày 02/04/2023
Đầu Lô tô
0 4
1  
2 1 6 7 8
3 0 6 9
4 7
5 3
6 3 5
7 6 7 9
8  
9 4 5
Lô tô Đuôi
3 0
2 1
  2
5 6 3
0 9 4
6 9 5
2 3 7 6
2 4 7 7
2 8
3 7 9

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

Giải tám 61
Giải bảy 791
Giải sáu 8259 2877 3781
Giải năm 5913
Giải bốn 28902 13925 39373 68637
20512 41192 81188
Giải ba 69866 61190
Giải nhì 44668
Giải nhất 01141
Đặc biệt 154333
XSTG ngày 26/03/2023
Đầu Lô tô
0 2
1 2 3
2 5
3 3 7
4 1
5 9
6 6 8
7 3 7
8 1 8
9 0 1 2
Lô tô Đuôi
9 0
4 8 9 1
0 1 9 2
1 3 7 3
  4
2 5
6 6
3 7 7
6 8 8
5 9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Giải tám 64
Giải bảy 759
Giải sáu 1004 6480 4005
Giải năm 4018
Giải bốn 91304 15569 14565 12033
18065 69755 17831
Giải ba 09104 69309
Giải nhì 92293
Giải nhất 90723
Đặc biệt 536469
XSTG ngày 19/03/2023
Đầu Lô tô
0 4 4 4 5 9
1 8
2 3
3 1 3
4  
5 5 9
6 5 5 9 9
7  
8 0
9 3
Lô tô Đuôi
8 0
3 1
  2
2 3 9 3
0 0 0 4
0 5 6 6 5
  6
  7
1 8
0 5 6 6 9

SXTG - Kết Quả Sổ Xố Tiền Giang

Giải tám 88
Giải bảy 332
Giải sáu 3742 4110 3171
Giải năm 3489
Giải bốn 37580 09096 38371 37666
11047 64349 05743
Giải ba 41195 76877
Giải nhì 01901
Giải nhất 57055
Đặc biệt 272959
XSTG ngày 12/03/2023
Đầu Lô tô
0 1
1 0
2  
3 2
4 2 3 7 9
5 5 9
6 6
7 1 1 7
8 0 9
9 5 6
Lô tô Đuôi
1 8 0
0 7 7 1
3 4 2
4 3
  4
5 9 5
6 9 6
4 7 7
  8
4 5 8 9

XSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang Hôm Nay

Giải tám 48
Giải bảy 293
Giải sáu 2964 0102 6845
Giải năm 0317
Giải bốn 70341 25412 27705 32328
14793 23258 69344
Giải ba 66385 27344
Giải nhì 93943
Giải nhất 92340
Đặc biệt 299096
XSTG ngày 05/03/2023
Đầu Lô tô
0 2 5
1 2 7
2 8
3  
4 0 1 3 4 4 5
5 8
6 4
7  
8 5
9 3 3 6
Lô tô Đuôi
4 0
4 1
0 1 2
4 9 9 3
4 4 6 4
0 4 8 5
9 6
1 7
2 5 8
  9

KQXSTG - Kết Quả Xổ Số Tiền Giang

Giải tám 95
Giải bảy 440
Giải sáu 6059 8978 3660
Giải năm 2760
Giải bốn 29030 77924 08838 71515
62579 90681 25062
Giải ba 64715 90501
Giải nhì 18160
Giải nhất 96332
Đặc biệt 737936
XSTG ngày 26/02/2023
Đầu Lô tô
0 1
1 5 5
2 4
3 0 2 6 8
4 0
5 9
6 0 0 0 2
7 8 9
8 1
9  
Lô tô Đuôi
3 4 6 6 6 0
0 8 1
3 6 2
  3
2 4
1 1 5
3 6
  7
3 7 8
5 7 9